نکته سیاسی (113)- در مورد جنگ اسرائیل با مؤمنان عالم

سقوط اسرائیل بمعنای فروافتادن برج و باروی کفر جهانی و مفتوح شدن دژ حاکمیت شیطان بر روی زمین که ان شاء الله عن قریب تحقق خواهد یافت، ایمان به خداوند را در سطح جهان بصورت انفجاری افزایش خواهد داد، زیرا که اکثریت مردم روی زمین بر خلاف خواص واقعی که فتح الهی و پیروزی ایمان بر کفر را قبل از وقوع بالفعل آن با چشم یقین مشاهده می کنند، اکثر آدمیان تا این فتح و پیروزی را بصورت بالفعل نبینند باور نمی کنند که خداوند وجود دارد و حق با او و مومنان درگاه اوست. بنابراین جنگ اسرائیل با جناح مومنان عالم و علی الخصوص با جمهوری اسلامی ایران بعنوان ام القرای جریان ایمان و بازگشت به خداوند، در واقع جنگ بر سر اثبات و نفی خداوند است زیرا که وجود اسرائیل که عین دروغ و عدم مشروعیت است بمعنای نفی خداوند و وجود جمهوری اسلامی ایران که عین حقیقت و مشروعیت است بمعنای اثبات خداوند است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *