نکته معارفی (832)- انحصار مشمولیت آدمی در عصمت و یا خذلان الهی

آدمی در هر لحظه و هر آن در حوزه افکار و اقوال و اعمالش، یا مشمول عصمت خداوند است که همان حفظ تکوینی خداوند است برای آنکس که قصد امتثال شریعت را دارد، و یا مشمول خذلان الهی است که همان رهاسازی تکوینی خداوند است برای کسی که قصد امتثال شریعت را ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *