نکته معارفی (831)- مرجح بودن اصل نماز در تمامی حالات

با آنکه مقصد و روح نماز، حضور قلب در پیشگاه خداوند است با این حال چنانچه امر دائر شود میان تحقق این حضور در خارج از نماز و عدم آن در نماز، بلا اشکال باید نماز ترجیح داده شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *