آرشیو ماهانه: سپتامبر 2020

نکته معارفی (۴۴۱)- معلومیت و مجهولیت مطلق خداوند برای عقل

در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی برای عقل، معلوم مطلقی وجود دارد و مجهول مطلقی. معلوم مطلق همان ذات اقدس احدیت است که اظهر از هر چیز حتی اسماء و صفات الهی است و مجهول مطلق این که: چگونه در حالیکه غیر خداوند در جنب خداوند محال است، این غیر، ممکن و موجود شده است و از آنجا که این غیر، اثر فعل خداوند است، می توان گفت برای عقل در حالیکه خداوند معلوم مطلق است در همان حال مجهول مطلق است.

نکته معارفی (۴۴۰)- معیار و میزان شهود هستی قدیم توسط هستی حادث

اگر قرار باشد هستی حادث، شاهد هستی قدیم باشد، این هستی باید بر نیستی ذاتی خود در جنب هستی قدیم، واقف شود و بصورت ارادی، خواهان نیستی خود باشد، زیرا بجز ذات اقدس احدیت که خود شاهد خود است، هیچ هستی ای نمی تواند شاهد هستی دیگر باشد بلکه این نیستی است که می تواند شاهد هستی باشد. هستی حادث بمیزان نیستی اش، هستی قدیم را بازتاب می دهد و بمیزان هستی اش، آنرا مخفی می سازد.

نکته معارفی (۴۳۹)- تمام مفاد فلسفه و عرفان

تمام مفاد و محور و مدار فلسفه این است که: نمی تواند خداوند وجود نداشته باشد و تمام مفاد و محور و مدار عرفان که همان حکمت حقیقی است این است که: نمی تواند جز خداوند وجود داشته باشد و اگر قرار باشد عرفان و حکمت به نظری و عملی تقسیم شود باید گفت مفاد عرفان و حکمت نظری همان است که گفته شد و مفاد عرفان و حکمت عملی این که: برخیز و بیا خدایی را که نه فقط جز او خدایی نیست بلکه جز او بحقیقت چیزی و کسی نیست، مشاهده نما.

نکته معارفی (۴۳۸)- رابطه درک امتناع وجودی ماسوی الله و شهود

فرایند آفرینش به این صورت است که نخست امتناع مبدل به امکان و سپس امکان مبدل به اکوان می شود. بنابراین اگر ذات مکون، امکان است، ذات الذات او امتناع است و آغاز درک امتناع وجودی ماسوی الله، آغاز شهود جمال دل آرای حضرت وجوب است.

نکته معارفی (۴۳۷)- وجود رابطه خلو میان خداوند و خلق در عین وجود رابطه معیت

یکی از غرر حکمتهای الهی برگرفته از مشکات نبوت و مصباح ولایت که متضمن نگاهی به شدت عاشقانه به خداوند است این حکمت است که با وجود رابطه معیت میان خداوند و خلق و اینکه نه خداوند فاقد خلق است و نه خلق فاقد خداوند، با این حال میان خداوند و خلق رابطه خلو یا خالی بودن و انفراد یکی از دیگری وجود دارد. یعنی آنجا که خداست، خلق نیست و آنجا که خلق است، خداوند نیست کما روی عن المعصومین علیهم السلام ان الله تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه.

نکته معارفی (۴۳۶)- سخنان منحصر بفرد امام حسین ع ناشی از مقام فناء

آیا چه کسی جز حضرت حسین علیه السلام می تواند به خدوند عرضه نماید که: خدایا من در غنای خود فقیرم پس چگونه در فقرم فقیر نباشم؟ یا من در علمم جاهلم پس چگونه در جهلم جهول نباشم؟ یا کسی که محاسنش مساوی است، چگونه مساویش مساوی نباشد؟ و کسی که حقایقش دعاوی است، چگونه دعاویش دعاوی نباشد؟ (۱)
آری هیچ کس جز آنکه در پیشگاه خداوند به مقام فناء مطلق و بقاء مطلق رسیده باشد نمی تواند این گونه سخن بگوید.
———————————————————————————–
۱- برگرفته از دعای عرفه امام حسین علیه السلام، الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری…………..

نکته معارفی (۴۳۵)- دو عنوان مطلق در مورد وجود مقدس امام حسین ع

در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام، دو عنوان مطلق است. نخست، کنیه ابوعبداللهی و دوم لقب سید الشهدایی. یعنی که حضرت امام حسین علیه السلام، اب مطلق هر کسی هستند که بر او عنوان عبد الله صدق می کند ولو آن شخص، والد عظیم الشان ویا جد مطهر و مکرم آن حضرت باشد و همچنین آن حضرت سید و مولای مطلق شهیدان هستند ولو آن شهید والد عظیم الشان و یا برادر عالی مقام و یا والده مکرمه آن حضرت باشد، همانگونه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام مطلق هستند و امومت آن حضرت بحکم اطلاق عنوان ام ابیها، پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را نیز شامل می شود.

نکته معارفی (۴۳۴)- علت اقامه عزا برای شهادت امام حسین ع

با عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، جنس وجود از جشن و خنده مبدل به ماتم و گریه شد. اینک اگر قرار باشد بار دیگر جنس وجود جشن و خنده شود، باید بر ماتم و گریه وجودی واقف شد و به صورت آگاهانه و ارادی، اقامه ماتم و عزا نمود. یعنی که یگانه راه خلاص شدن از ماتم وجودی، ماتم داری تشریعی است.

نکته معارفی (۴۳۳)- یکی از درس های بزرگ عاشورا

حرمت انجام منهی اشد است از حرمت ترک واجب لکن ترک واجب در وجه غالب منجر می شود به فعل منهی. یکی از درسهای بزرگ عاشورا این است که مخالفت با عظیم ترین امر خداوند در موضوع ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، منجر شد به ارتکاب عظیم ترین نهی خداوند در موضوع قتل اباعبدالله الحسین علیه السلام. یعنی ارتکاب حرام عظیم ترک ولایت منجر شد به ارتکاب حرام اعظم قتل حجت خداوند.

نکته معارفی (۴۳۲)- تحریف ناپذیرترین حقیقت هستی

عاشورا، محکم ترین حقیقت هستی و تحریف ناپذیر ترین آیه خداوند است. این سخن بدین معنی نیست که برای تحریف عاشورا، تلاش نشده و بالفعل تحریفاتی صورت نپذیرفته، بلکه به این معنی است که ضریب تحریف ناپذیری عاشورا نسبت به تحریف ناپذیری حقایق دیگر، بالاترین ضریب است.

نکته معارفی (۴۳۱)- رابطه روز مبعث، غدیر، عاشورا و ظهور و تفاوت عاشورا با سایر روزها

در روز مبعث، نطفه غدیر و در روز غدیر، نطفه عاشورا و در روز عاشورا، نطفه ظهور کامل و تام و تمام خداوند بسته شد و با آنکه به یک معنی و به دلیل عظمت روز عاشورا و سیطره مطلق آن بر سایر ایام، هر روز عاشوراست با اینحال روز عاشورا بر خلاف مبعث و غدیر و یوم الظهور، واقع شد که دیگر عاشورایی واقع نشود.

نکته معارفی (۴۳۰)- صحت سوگواری برای امام حسین ع قبل از عاشورا

وقتی هلال ماه محرم طلوع می کند و از ده روز مانده به شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، اهل معرفت که باطن و ملکوت عالم را مشاهده می کنند، با چشم دل که دقیق ترین و تیز ترین چشمهاست، پرچم های عزا را که توسط فرشتگان در سراسر زمین و آسمان به اهتزاز در آمده همراه با پیراهن خونین آن حضرت مشاهده می کنند. بنابراین لزومی ندارد که در صحت حدیثی که در آن وقتی از حضرت امام صادق علیه السلام در مورد علت سوگواری بر امام حسین علیه السلام قبل از عاشورا و بویژه در دهه اول محرم پرسش می شود و آن حضرت در پاسخ به همین مطلب استدلال می فرمایند، به دلیل ضعف سند و اینکه در فلان کتاب و بهمان کتاب نیامده تردید و اظهار فضل نمود.

نکته معارفی (۴۲۹)- مراد از عدم اکراه در دین و منشا آن

مراد از عدم اکراه در دین این است که نه در رفتن به بهشت اجبار و اضطرار است و نه در رفتن به دوزخ. و منشا عدم اکراه در دین، عدم اکراه در وجود است یعنی که موجود نه در موجود شدن مضطر است و نه در موجود نشدن لکن چنانچه او موجود شدن را انتخاب کرد، مضطر است که میان بهشت و جهنم یکی را انتخاب نماید.

نکته معارفی (۴۲۸)- امتداد حدیث “یا علی ما عرف الله الا انا و انت”

وقتی از زبان مبارک پیامبر اکرم ص خطاب به وجود مبارک امیر المومنین علی علیه السلام می شنوی که می فرماید: “یا علی ما عرف الله الا انا و انت” حتی اگر بقیه حدیث را نشنیده باشی، خود می توانی از قول پیامبر اکرم ص باین صورت ادامه دهی که: “و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا”