آرشیو ماهانه: آوریل 2020

پشت صحنه کتابهای انسان خردمند و انسان خداگونه

بسم الله الرحمن الرحیم
دو کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه تالیف نویسنده اسراییلی به نام یووال نوح هراری که در آنها به صراحت وجود خداوند تبارک و تعالی انکار شده و نظریه پوسیده پدید آمدن عالم و آدم به صورت خود بخود و تصادفی، احیاء شده، دارای دو جنبه ظاهری و باطنی یا روی صحنه و پشت صحنه است که در جنبه ظاهری و روی صحنه آنها، در کنار گفتن باطل ترین اباطیل که طایفه بزها و گوسفندها و الاغها و شترها از شنیدن آنها با صدای بلند می خندند، به شیوه سایر اسراییلی های با هوش و مغضوب خداوند به برخی از حقایق همچون پاره ای از تباهی های انسان مدرن و خودبنیاد در حوزه های اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ظلم به محیط زیست و حیوانات و سرانجام مغلوب ماشین و مصنوع خود شدن نیز اعتراف شده که در این مورد باید به جداسازی سخنان حق از باطل و خنده و تمسخر حیوانات نسبت به اباطیل گفته شده اکتفا نمود. و اما در مورد پشت صحنه این دو کتاب باید گفت وقتی شیطان که خود علیرغم مخالفت و عصیانش در برابر خداوند، نسبت به وجود اقدس احدیت، مقر و معترف است، در عصر ما کسی را وامیدارد تا ضمن کتابی بظاهر علمی و در واقع تخیلی و هنری، وجود خداوند و جهان آخرت و فرشتگان و کتابهای آسمانی را انکار کند و مطلق دین را افسانه و ساخته خیال بشر بداند، این امر دو چیز را ثابت می کند: نخست، گسترش و توسعه خارق العاده و غیر قابل تصور رویکرد عمومی انسانها به خداوند و دین در جهان پسا مدرن و پسا صنعتی که قرار بود دین و خدا و سنت و فطرت یکسره از ساحت وجود آدمیان حذف شود که نه تنها نشد بلکه همراه با انفجار نور انقلاب اسلامی در ایران به صورت انفجاری در جهان ظاهر گردید و در مواجهه با آن از زبان برخی فلاسفه معاصر به درستی شنیده شد که: ما هرچه در جهان مدرن و صنعتی کاشتیم، عکس آنرا درو کردیم. و نکته دیگر ثابت شده عبارت است از عصبانیت بسیار شدید شیطان و خلیفه اش اسراییل و صهیونیزم جهانی از این وضع و اینکه آینده متعلق به او نخواهد بود و مهر پایان به پیشانی سلطنت یهود خورده است. بنابراین ما بخوبی وضع و حال روانی شیطان و اتباعش و اینکه کجایشان سوخته که در این عصر چنین می گویند را درک می کنیم.
سید محمد قائم مقامی
۳۱ فروردین۱۳۹۹

نکته معارفی (۳۷۰)- انواع پایان زندگی آدمیان در عالم واقع

اگر در عالم هنر، داستان زندگی آدمیان به انواعی مانند: کمیک (خنده دار)، دراماتیک (تخیلی)، اپیک (حماسی)، تراژیک (فاجعه بار) و غیره تقسیم می شود، در عالم واقع داستان و پایان زندگی آدمیان در این جهان تنها به دو نوع حماسی و تراژیک تقسیم می شود. و مراد از زندگی و پایان حماسی، زندگی کسی است که می توانست به دوزخ برود و نرفت همچون زندگی حر بن یزید ریاحی و مراد از زندگی و پایان تراژیک، زندگی کسی است که می توانست به بهشت برود و نرفت همچون زندگی عمر بن سعد بن ابی وقاص.

نکته معارفی (۳۶۹)- ملاحظه معنای صحیح انتظار در مشی امام ره

وقتی امام خمینی رضوان الله علیه، آن سفیر اعظم ولی عصر عج در عصر ما می گوید: «ما تکلیف داریم ظلم و فساد را در تمام عالم براندازیم و عدل و صلاح را در تمام عالم برقرار نماییم، هر چند نمی توانیم و اگر می توانستیم، انجام می دادیم»، برای رفع تعارض ظاهری میان این سخن و قاعده عقلی و قرآنی «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» لزومی ندارد آنرا به غیر این مورد تخصیص بزنیم یا آنرا از ظاهرش صرف نماییم، زیرا که امام با این سخن در واقع معنای صحیح انتظار را روشن می فرماید که منتظر _ با ظای مکسور _ چنانچه تکلیف خود را همان تکلیف منتظر _ با ظای مفتوح _ بداند و با علم به اینکه او خود نمی تواند به «همه مقصود» برسد، برای براندازی ظلم و فساد در عالم قیام کند، در این صورت به «چیزی از مقصود» که همان مقدمه بودن برای قیام و دولت آن مصلح کل است خواهد رسید و اگر با استناد به قاعده فوق قعود کند یا از اول قصدش رسیدن به چیزی از مقصود باشد، به هیچ چیز نخواهد رسید و در فرایند تعجیل در ظهور و فرج هیچ نقشی نخواهد داشت.

نکته معارفی (۳۶۸)- علت مذموم بودن دنیا

همانگونه که برای علو خداوند حد و نهایتی نیست و «سبق فی العلو فلا شئ اعلی منه» خ ۴۹، حق است، همچنین برای دنو خداوند نیز حد و نهایتی نیست و «قرب فی الدنو فلا شئ اقرب منه» نیز حق است. پس در مذموم بودن حیات دنیا بیاندیش که آن نه بعلت معنای واژه دنیا بلکه بدلیل اشتباه در تطبیق و اخذ غیر دنیا بعنوان دنیا بوده است.

نکته معارفی (۳۶۷)- چرایی نکوهش دنیا

علت نکوهش دنیا که اسم مؤنث تفضیلی و بمعنای ادنی و اقرب است، نه نفس واژه دنیا بلکه در خطای عظیم آدمیان در تطبیق آنچه در واقع دنیا و اقرب است به آنچه در واقع قصوی و ابعد است، می باشد زیرا که ادنی و اقرب واقعی و وجودی به هر چیز همانا ذات اقدس احدیت و ابعد و اقصای وجودی و واقعی به هر چیز ماسوای خداوند تبارک و تعالی و از جمله حیات این جهانی است و آدمیان در وجه غالب و در فضای توهم محض، آنچه را ابعد است، اقرب و آنچه را اقرب است و از جمله حیات ابدی آخرت را، ابعد تلقی کرده و غیر دنیا را دنیای خود قلمداد نموده و اگر واژه دنیا فی نفسه مذموم بود حضرت امام سجاد علیه السلام در مناجات، خداوند را به عنوان «دنیای من» خطاب نمی فرمود و از آن وجود مقدس خطاب به خداوند چنین نمی شنیدیم که: «یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی» .

نکته معارفی (۳۶۶)- شرح قضیه ولایت نورانی و ولایت ظلمانی

قضیه نور و ظلمت و ولایت علی علیه السلام و ولایت فلان، قضیه بحر و نهر نیست که مثلا نور و ولایت علی علیه السلام، بحر و ظلمت و ولایت فلان، نهر باشد بلکه قضیه ایندو قضیه بحرینی است که یکی یعنی بحر نور و ولایت علی علیه السلام ، عذب و فرات است و شرب آن نیز سائغ و گواراست و آن دیگری یعنی بحر ظلمت و ولایت فلان، ملح و اجاج است و شرب از آن غاص و گلوگیر است و این دو بحر در عین مرج و ملاقات با یکدیگر به دلیل وجود برزخ و حجر محجوری در بینشان از یکدیگر کاملا متمایزند کما قال الله تعالی : هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا.

نکته سیاسی (۸۴)- شرط طلب خروج جهان از وضعیت بحران کرونا

ویروسها، اعم از آنکه آنها را شیطان برای ضربه زدن به جریان حق درست کرده باشد یا نه، اکنون سربازان تاجدار و تک تیراندازان خداوند هستند که تنها باذن خداوند و به آنکس که خدا می خواهد ، شلیک می کنند. اینکه در این تیراندازی، گاه شخص غلبه می کند و ویروس مغلوب می شود و گاه ویروس غلبه می کند و شخص از پا در می آید، آن نیز دقیقا و مطلقا بدست خداوند است. آنچه در این میان مهم است این است که مؤمنان نباید بدون برآورده شدن خواسته خداوند از این ابتلاء بزرگ که همان بیداری و توبه بشریت و استغاثه به درگاه خداوند جهت ظهور ولی خدا و پناهگاه انسان است، خواهان بازگشت وضعیت جهان به حالت قبل از این ابتلاء باشند ولو آنکه در وضعیت قبل می توانستیم به مسجد و حرم و زیارت خانه خدا برویم و در این وضعیت نمی توانیم.

پیام تسلیت به خانواده شهید فهمیده

بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده محترم شهیدان فهمیده، سلام علیکم
درگذشت مرحوم حاج محمد تقی فهمیده پدر بزرگوار شهیدان حسین و داود فهمیده و همچنین درگذشت حاجیه خانم فهمیده مادر بزرگوار شهیدان را که قبل از آن واقع شد به حضورتان تسلیت عرض می کنم و لازم می دانم شرمندگی خود را از اینکه نتوانستیم در این ایام بدلیل شرایط خاص موجود، در تشییع پدر شهید شرکت داشته باشیم اظهار نمایم. واقعیت این است که اگر شرایط خاص و بی سابقه کنونی که به تقدیر الهی پدید آمده و در وراء آن حکمتها و عبرتها و انشاء الله خیراتی عظیم برای جریان حق که از جمله آنها می تواند تنبه و توبه بشریت در آستانه ظهور حجت عصر عج باشد، نبود ، می بایست از باب تعظیم شعائر واز باب اداء حق عظیم خانواده شهدا، مراسم تشییع و تدفین والدین شهید آفتاب وشی همچون حسین فهمیده، بصورتی عظیم و گسترده انجام می شد و توده های با ایمان و معرفت در تشییع و تدفین پدر و مادر خود شرکت می کردند که بی ذره ای تردید مادر شهید، مادر همه مؤمنین است و پدر شهید پدر همه مؤمنین لکن می دانم و یقین دارم که ارواح بهشتی این پدر و مادر که بحق راه فرزندان شهید خود را ادامه دادند و پاسدار حریم حق و ولایت بودند در دوران امر میان نبود این ابتلاء بزرگ و امکان تشییع با عظمت از یکسو و وقوع این ابتلاء همراه با حکمت ماوراء آن و تشییع غریبانه از سوی دیگر، قطعا دومی را انتخاب می کنند زیرا که هم شهدا فانی در حق و باقی بالحقند و هم خانواده با معرفت آنان و برای همه ما آنچه مهم است به ثمر نشستن خون مطهر شهدا و تعجیل در ظهور و فرج و فتح جهان بروی اسلام و حقیقت است. امیدوارم ما زمینیان اگر نتوانستیم بدلیل عذر موجود، این پدر و مادر را به شایستگی تشییع و تا بهشت بدرقه نماییم، آسمانیان و در راسشان شهیدان و خود حسین و داود و سایر شهدا، استقبال شایسته ای بعمل آورده باشند و نخستین کار این پدر و مادر پس از رحلت از این جهان و دریافت اذن برای صعود به عرش مجید الهی، سجده در عرش و طواف حول عرش و خواندن دو رکعت نماز زیارت در آن جایگاه بی نظیر و آنگاه تشرف به محضر مقدس پیامبر اکرم ص و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه و حسنین علیهم السلام باشد. بار دیگر تسلیت، شرمندگی و دعای ما را پذیرا باشید.
سید محمد قائم مقامی
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

ارسال پیام تسلیت به خانواده شهید فهمیده

بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده محترم شهیدان فهمیده، سلام علیکم
درگذشت مرحوم حاج محمد تقی فهمیده پدر بزرگوار شهیدان حسین و داود فهمیده و همچنین درگذشت حاجیه خانم فهمیده مادر بزرگوار شهیدان را که قبل از آن واقع شد به حضورتان تسلیت عرض می کنم و لازم می دانم شرمندگی خود را از اینکه نتوانستیم در این ایام بدلیل شرایط خاص موجود، در تشییع پدر شهید شرکت داشته باشیم اظهار نمایم. واقعیت این است که اگر شرایط خاص و بی سابقه کنونی که به تقدیر الهی پدید آمده و در وراء آن حکمتها و عبرتها و انشاء الله خیراتی عظیم برای جریان حق که از جمله آنها می تواند تنبه و توبه بشریت در آستانه ظهور حجت عصر عج باشد، نبود، می بایست از باب تعظیم شعائر واز باب اداء حق عظیم خانواده شهدا، مراسم تشییع و تدفین والدین شهید آفتاب وشی همچون حسین فهمیده، بصورتی عظیم و گسترده انجام می شد و توده های با ایمان و معرفت در تشییع و تدفین پدر و مادر خود شرکت می کردند که بی ذره ای تردید مادر شهید، مادر همه مؤمنین است و پدر شهید پدر همه مؤمنین لکن می دانم و یقین دارم که ارواح بهشتی این پدر و مادر که بحق راه فرزندان شهید خود را ادامه دادند و پاسدار حریم حق و ولایت بودند در دوران امر میان نبود این ابتلاء بزرگ و امکان تشییع با عظمت از یکسو و وقوع این ابتلاء همراه با حکمت ماوراء آن و تشییع غریبانه از سوی دیگر، قطعا دومی را انتخاب می کنند زیرا که هم شهدا فانی در حق و باقی بالحقند و هم خانواده با معرفت آنان و برای همه ما آنچه مهم است به ثمر نشستن خون مطهر شهدا و تعجیل در ظهور و فرج و فتح جهان بروی اسلام و حقیقت است. امیدوارم ما زمینیان اگر نتوانستیم بدلیل عذر موجود، این پدر و مادر را به شایستگی تشییع و تا بهشت بدرقه نماییم، آسمانیان و در راسشان شهیدان و خود حسین و داود و سایر شهدا، استقبال شایسته ای بعمل آورده باشند و نخستین کار این پدر و مادر پس از رحلت از این جهان و دریافت اذن برای صعود به عرش مجید الهی، سجده در عرش و طواف حول عرش و خواندن دو رکعت نماز زیارت در آن جایگاه بی نظیر و آنگاه تشرف به محضر مقدس پیامبر اکرم ص و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه و حسنین علیهم السلام باشد. بار دیگر تسلیت، شرمندگی و دعای ما را پذیرا باشید.
سید محمد قائم مقامی
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

نکته معارفی (۳۶۵)- بهتر بودن آخرت نسبت به دنیا

آدمی تا به آن سوی پرده -یعنی آخرت- منتقل نشود، باور نمی کند که آخرت برای او بهتر است از دنیا، زیرا که مخاطب «و للآخره خیر لک من الاولی» در سوره مبارکه والضحی هر چند وجود مبارک پیامبر اکرم ص است لکن خاص آن حضرت نیست و جمیع مؤمنان را نیز شامل می شود.

نکته معارفی (۳۶۴)- گریز ناپذیری سوختن در شدت خداوند

ای مخلوق! بدانکه تو باید در آتش شدت خداوند که ذات اقدسش اشد همه شدتهاست، سوخته و خاکستر شوی: یا در آتش مهر خدا، اگر مؤمن و اهل ولایت باشی، یا در آتش قهر خداوند اگر کافر و اهل عداوت باشی. و آنگاه از خاکستر وجودت، ثانیا موجود خواهی شد: یا در بهشت ابد در صورت ایمان و ولایت، یا در دوزخ ابد در صورت کفر و عداوت. اللهم احرقنا بحریق محبتک و لا تحرقنا بحریق قهرک و غضبک.

نکته معارفی (۳۶۳)- رابطه دین و دنیا

دین و دنیا دو نقیضند که با یکدیگر نه جمع می شوند و نه رفع و لامحاله یکی از آندو باید تابع دیگری باشد. یا دنیا تابع دین می شود و در ظل محمودیت دین، محمود می گردد یا دین تابع دنیا می شود و در ظل مذمومیت دنیا، مذموم می گردد. یعنی که دین و دنیا هرکدام دارای دو فرد محمود و مذموم است، در صورت تبعیت دنیا از دین ، دین و دنیا هر دو محمودند و در صورت تبعیت دین از دنیا، دین و دنیا هر دو مذمومند.

نکته معارفی (۳۶۲)- اثر منظر نگاه به واقعیت بر ارائه آن به غیر

آن کس که از منظر واقعیت به واقعیت نظر می کند و می خواهد واقعیت را آنگونه که هست به غیر خود ارائه نماید، به این ارائه او، شعر و هنر و سینما گفته می شود که همپای واقعیت دارای ارزش و اصالت است و اما آن کس که از منظر شعر و هنر و سینما به واقعیت، چه رسد به آنچه واقعیت نیست، نظر می کند و می خواهد واقعیت را از این منظر به دیگری ارائه دهد، چنین کسی هم واقعیت را از دست می دهد هم شعر و هنر را و شعر و هنرش همپای غیر واقع بی ارزش و پوچ خواهد بود.

نگاهی به امکانیت تناقض

بسمه تعالی
ادل دلایل بر امکانیت تناقض، نفس وجود خلق یعنی موجودیت غیر بسیط جنب بسیط مطلق و لو در ظل و طول آن است، زیرا که وقتی عقل اولا و بالبداهه می گوید احد یعنی موجود بحت و بسیط و بیکران وجود دارد، آنگاه بازهم به صورت بالبداهه می گوید غیر او نیز وجود دارد، از آنجا که وجود غیر ولو یک اتم در جنب احد ولو در ظل و طول آن و نه در عرض آن مستلزم این تناقض است که احد هم احد باشد هم نباشد و به عبارت دیگر هم وجود داشته باشد هم وجود نداشته باشد و از آنجا که این تناقض محال و موجب انکار بداهت عقلی است، عقل بالبداهه تناقض را در ناحیه خلق یعنی غیر احد می بیند و در دوران امر میان تناقض احد و تناقض غیر احد بیدرنگ حکم به تناقض غیر احد می کند زیرا که تناقض احد موجب انکار احد و غیر احد می شود که محال است دون عکس آن که ممکن است و در نتیجه عقل، تناقض هست و نیست را در ناحیه غیر می بیند و همانگونه که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: « غیوره تحدید لما سواه »، غیریت را مناط محدودیت همان غیر می داند نه محدودیت خداوند و فرایند آفرینش و ایجاد غیر را نه ایجاد آنچه بالذات ممکن است بلکه ممکن سازی آنچه بالذات مستحیل و امکان بخشی به آنچه بالذات ممتنع است قلمداد می نماید. و نکته قابل ذکر این است که در این بحث نباید بر مبنای قاعده« از واحد جز واحد صادر نمی شود » دچار این پندار شد که از ذات غیر متناقض احد، نمی تواند موجود متناقض صادر شود زیرا که بالبداهه از هستی محض، هستی محض صادر نمی شود و موجود صادر شده از هستی محض لامحاله هستی مشوب و مرکب از هست و نیست است که با آن بر هستی محض و غیر مرکب استدلال میشود، همچنانکه با تناقض موجود در خلق بر ذات غیر متناقض حق استدلال می گردد کما قال علیه السلام: بمضادته بین الامور عرف ان لا ضد له . و نکته بسیار مهم این است که اساسا علت امتناع اجتماع نقیضین در حوزه قضایا و احکام ضرورت اجتماع نقیضین در حوزه حقایق و مجردات است یعنی اینکه زید محال است هم مومن باشد وهم کافر از اینروست که او دقیقا مرکب است از دو حیث مجرد متناقض ایمان و کفر که این دو تنها در وضعیت ترکیبی و پدید آوردن موجود سوم که مرکب از آندوست، می تواند وجود خارجی داشته باشد و جناب زید چون موجودی انضمامی و مرکب از دو نقیض مجرد و انتزاعی است نمی تواند در آن واحد به اقتضاء دو نقیض عمل کند یا به اقتضاء هر دو عمل نکند. پس در این نکته تامل نما که گنجهای حکمت در آن نهفته است.
۳ فروردین ۱۳۹۹

نکته سیاسی (۸۳)- در خصوص پایان ماجرای کرونا

در ماجرای ویروس کرونا، احساس می شود شیطان در ادامه غلط کاریهایش برای مقابله با خداوند مرتکب غلط بزرگی شده لکن به شدت امر از دستش خارج شده و مدیریت ادامه برنامه و پایان آنرا که جز پایین کشاندن شیطان از تخت حاکمیتش نخواهد بود، خداوند خود بعهده گرفته بگونه ای که شیطان هر قدر بگوید غلط کردم و پوزش می خواهم، وضعیت به حال قبل از این غلط بزرگ بر نخواهد گشت. در این میان بشریت اگر بخواهد دچار ضرب و شست شدید که اقلش، کشتار بیش از سه چهارم مردم روی زمین و اکثرش، دچار شدن اکثر انسانها به دوزخ ابدی است، نشود، باید هرچه زودتر برای خلع سلاح شیطان قیام کند و با صمیم قلب خود تشریف فرمایی و طلوع و ظهور دو حجت خدا و دو انسان آسمانی یعنی حضرت امام زمان عج و حضرت مسیح ع را برای مدیریت جهان آینده، مطالبه نماید.