آرشیو ماهانه: مارس 2020

نکته ای در مورد عبرت ها و حکمت های کرونا

بسمه تعالی
کرونا در عین آنکه بصورت مقطعی و موقت بر خلاف فرمان خداوند به آدمیان که: اجتماع کنید، یکدیگر را ببینید و به مساجد و حرمها و خانه خداوند پناه برید، فرمان می دهد که: متفرق شوید، یکدیگر را نبینید و به مساجد و مشاهد نروید و حج و اربعین را تعطیل کنید و تمام توسلتان به اسباب ظاهری باشد، با این حال به شدت و در سطحی وسیع و جهانی و از طریق یادآوری مرگ و رساندن صفیر آن به گوشها و تذکر به ضعف مخلوق و قدرت خالق، یادآور خداوند و داعی به سوی توسل به مسبب الاسباب است و حجم جهانی ایمان به خداوند را بسیار بزرگتر و الحاق عمومی به پروژه ظهور را که با وقوع انقلاب اسلامی در جهان کلید خورده، بسیار آسانتر می سازد و آزمون عظیمی است که هم ممکن است بواسطه آن کسانی در حقانیت دین و خداوند دچار تردید شوند و هم می تواند انبوه میلیاردی انسانها را متوجه و مومن به این حقانیت نماید.
سید محمد قائم مقامی
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

نکته معارفی (۳۶۰)- دو وظیفه عقل در برابر حق

عقل دارای دو وظیفه است. نخست آنکه حق را از ناحق، قدسی را از غیر قدسی، معصوم را از غیر معصوم و حجت را از غیر حجت بازشناسد و دوم آنکه برای به کرسی نشاندن و حاکم ساختن حق و قدسی و معصوم و حجت تلاش و جهاد نماید.

نکته معارفی (۳۵۹)- در مورد کیفیت زندگی و مرگ

زندگی ذلیلانه همان مرگ و مرگ عزیزانه همان حیات است کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام: الموت فی حیاتکم مقهورین والحیاه فی موتکم قاهرین که در اینجا مقهوریت همان ذلت و قاهریت همان عزت است.

نکته معارفی (۳۷۸)- توصیف دو “علی الحکیم” مذکور در قرآن

اگر پرسش شود که میان آن علی حکیم که به اقتضاء «انه علی حکیم» الشوری ۵۱؛ نعت باری تعالی است و علی حکیم دیگری که به اقتضاء «و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم» الزخرف ۴، نعت امیر المومنین علی علیه السلام است، چه نسبت است؟ پاسخ این است که: فرقی میان آن علی و این علی نیست جز اینکه این علی یعنی حضرت علی علیه السلام، عبد و مخلوق آن علی یعنی ذات اقدس احدیت جلت عظمته است و رتق و فتقش و بدء و عودش به دست او، از او و به سوی اوست کما قال مولانا الحجه عجل الله تعالی فرجه فی وصف الآیات التی هم اولیاء الله: «لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدؤها منک و عودها الیک».

نکته معارفی (۳۵۷)- مصادیق انعمت علیهم، مغضوبین و ضالین

مومن می گوید: خداوند با من است «ان معی ربی» و کافر نیز می گوید: خداوند با من است «و لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا». در این میان انسانها سه طایفه می شوند. نخست کسانی که سخن مؤمنان را تصدیق می کنند و ملحق به آنان و مصداق انعمت علیهم هستند، دوم کسانی که سخن کافران را تصدیق می کنند و ملحق به آنان و مصداق مغضوبینند و سوم طایفه ای که با ادعای نگاه کردن از منظر معرفت درجه دوم! وارد این دعوا نمی شوند و می گویند ما نمی دانیم و نمی توانیم بدانیم که حق با کیست؟! و تنها در قیامت است که خداوند میان این دو طایفه که هردو بازیگران عرصه معرفت درجه اول! هستند، داوری خواهد فرمود. و این طایفه مصداق اتم و اکمل ضالینند که اگر گمراهیشان از مغضوبین بیشتر نباشد کمتر نیست.

نکته معارفی (۳۵۶)- معلوم و مجهول عظیم برای عقل

برای عقل یک معلوم عظیم و یک مجهول عظیم وجود دارد. معلوم عظیم او نفس بودن خداوند است و مجهول عظیم او نفس بودن ماسوای خداوند در جنب خداوند است. از اینروست که ما اقرار به خداوند را برای عقل تعقلی و اقرار به ماسوای را تعبدی می دانیم.

نکته معارفی (۳۵۵)- رابطه دین و دنیا

دین و دنیا دو عروسند که کابین هر کدام، آن دیگری است. آن کس که خواهان وصلت با عروس دنیاست، باید کابینش را که دین است بپردازد یعنی دینش را بدهد و دنیا را بگیرد و آن کس که خواهان وصلت با عروس دین است، باید کابینش را که دنیاست بپردازد یعنی دنیایش را بدهد و دین را بگیرد.

نکته معارفی (۳۵۴)- موضع عالم و جاهل در مورد شناخت اشیاء

عالم از خداوند درخواست می کند که: خداوندا، اشیاء را آنگونه که هستند به من بنما، کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الدعاء: اللهم ارنی الاشیاء کما هی و جاهل می گوید اشیاء را کما هی نمی توان شناخت و جریان شناخت همواره کما عارف یعنی متناسب با ویژگی های شناسنده است. این شخص اگر می گفت جریان شناخت میان آدمیان در وجه غالب مع الاسف این گونه است و نباید این گونه باشد، سخن حقی گفته بود لکن وقتی می گوید اساسا راهی به شناخت اشیاء کما هی وجود ندارد و شناخت همواره متناسب با ویژگی های شناسنده است، سخن جاهلانه ای گفته است. آری تا جایی که آدمی با تاریکی نفس و با چشم خود به اشیاء می نگرد سخن کانت و تابعان او صحیح است و جریان شناخت همان است که او گفته و لکن هنگامی که در اثر عبادت و قرب به خداوند با نور و چشم خداوند به اشیاء می نگرد دیگر سخن کانت و امثال او در این مورد لاطائلی بیش نیست.

کرونا؛ آزمون الهی

بسمه تعالی

به اطلاع علاقه مندان مباحث حکمی می رساند آیت الله سید محمد قائم مقامی اخیرا با توجه به شیوع بیماری کرونا بیاناتی در این زمینه با موضوع ” کرونا آزمون الهی”  ایراد نموده اند که در ذیل تقدیم همراهان گرامی می شود.

نکته معارفی (۳۵۳)- مراتب وظیفه انسان ها در جهاد برای اعلاء کلمه الله

برای اعلاء کلمه الله و حاکمیت دین خداوند، باید با قلب و زبان و به صورت مسلحانه جهاد نمود. حال چنانچه برای کسی جهاد مسلحانه میسر نبود باید با قلب و زبان در این مورد جهاد کند و چنانچه جهاد با زبان نیز میسر نبود باید با قلب خود و در مقام دعا و تمنا برای پیروزی و حاکمیت حق جهاد نماید. نکته مهم این است که چنانچه آدمیان به دلیل عدم امکان، از جهاد مسلحانه و زبانی معذور باشند، هرگز از جهاد قلبی که میسور همگان است، معذور نیستند.

نکته معارفی (۳۵۲)- تقسیم ناعدلانه مجرای شناخت بین شناخت عالم و شناخت خداوند

ما به آنکس که می گوید عالم محسوس است و شناخت محسوس کار علم است و خداوند معقول است و شناخت معقول کار فلسفه است سخن خداوند را می گوییم که: «تلک اذا قسمه ضیزی» و سخن امیرالمومنین علی علیه السلام را که: «یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباد فی الصغیر فیعطی العبد ما لا یعطی الرب فما بال الله جل ثناؤه یقصر به عما یصنع لعباده؟» خ ۱۶۰ یعنی بدرستی که این تقسیم ناعادلانه ایست و به مخلوق چیزی داده شده است که به خداوند داده نشده زیرا که در این تقسیم ظاهرا سهم بیشتر و مهمتر به خداوند و سهم کمتر و کوچکتر به مخلوق داده شده و در واقع عکس قضیه اتفاق افتاده و ما می گوییم لطفا همان سهم کمتر و کوچکتر را به خداوند و سهم بیشتر و بزرگتر را به مخلوق بدهید.

بحثی در مورد حرمها

بسم الله الرحمن الرحیم
بدانکه حرمها، یعنی مناطق خاص خداوند و قلمروهای حاکمیت الله و ولایت الله، یا تنزیلی و صامت صرفند یا تاویلی و ناطق صرف، یا در نسبتی تنزیلی و در نسبتی تاویلی اند. مانند حرم مکه معظمه که تنزیلی و صامت صرف است و حرم جمهوری اسلامی ایران که تاویلی و ناطق صرف است و حرم مدینه منوره که نسبت به حرم مکه، تاویلی و نسبت به حرم کربلا تنزیلی است و یا حرم کربلا که نسبت به حرم مدینه تاویلی و نسبت به حرم جمهوری اسلامی ایران تنزیلی است، همانگونه که ولایت الرسول ص، تاویل ولایت الله و ولایت امامان معصوم علیهم ااسلام تاویل ولایت الرسول ص و ولایت شیعه، تاویل ولایت ائمه معصومین و در نتیجه تاویل تاویل ولایت الله است. اکنون جمهوری اسلامی ایران به دلیل برقراری ولایت شیعه در آن که نماد ولایت الله است، یگانه حرم بالفعل و ناطق خداوند است که به دلیل داشتن دولت و ارتش، وظیفه اش حفاظت و پاسداری مسلحانه از حرمهای سه گانه کربلا، مدینه و مکه و تمامی حرمهای روی زمین است و این است سر سخن حکیمانه و بسیار دقیق آن سردار سرافراز و آن فرمانده کل مدافع حرمها و حریمها شهید پرافتخار سلیمانی که گفت: «امروز قرارگاه حسین بن علی ع ایران است. بدانید که جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی ص»
سید محمد قائم مقامی
۴ اسفند ۱۳۹۸

نکته معارفی (۳۵۱)- جایگاه ماسوای خداوند در آفرینش

اگر خداوند اول است و آخر و ظاهر است و باطن، که این گونه است و لا ریب فیه، پس چه جایی برای ماسوای خداوند می ماند جز جعل و قرارداد و اعتبار یعنی به آن کس که نیست و نمی تواند باشد گفته می شود تو هم هستی. از این روست که ما آفرینش را نه ممکن سازی ممکن بلکه ممکن سازی ممتنع می دانیم.