آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

نکته معارفی (۳۴۱)- وجود و ماهیت شئ حادث

شئ حادث مادون شئ قدیم، مرکب از دو حیث وجود و ماهیت یا دو حیث شیئیت و لا شیئیت است. حال بدانکه وجود، حیث لا شیئیت شئ و کون الشئ لغیره و در نتیجه حیث شیئیت شئ است و ماهیت، حیث شیئیت و کون الشئ لنفسه و در نتیجه حیث لا شیئیت شئ است.

نکته معارفی (۳۴۰)- چهار وجه ممکن برای دین های در دست انسان

اصل دین که همان امر خداوند و حقیقتی آسمانی و معصوم است، وقتی به دست انسان می رسد، یا به امر خداوند و بصورتی آسمانی و معصومانه تفسیر و اجرا می شود یا بر مبنای رای و هوای انسان و بصورتی زمینی و مخذولانه. تمام دینهایی که در دست انسانهاست با هر نام و عنوانی از چهار وجه معصومانه مطلق تا مخذولانه مطلق و نسبتا معصومانه و نسبتا مخذولانه خارج نیست و مراد از معصومانه نسبی، دینی است که به معصومانه مطلق نزدیکتر است تا به مخذولانه مطلق و مراد از مخذولانه نسبی، دینی است که به مخذولانه مطلق نزدیکتر است تا به معصومانه مطلق.

نکته سیاسی (۸۲)- تبریک ضربه به هیمنه شیطان

اگر شیطان توسط دولت فرعونی آمریکا، هیمنه و هژمونی خود را به رخ جهانیان می کشاند بداند که موسای زمان، یعنی خمینی کبیر و خدای خمینی نیز دارای هیمنه وهژمونی است و تفاوت هیمنه و هژمونی شیطان با هیمنه و هژمونی خداوند به قدر تفاوت شیطان و خداوند است که یکی یعنی شیطان خودش و هیمنه اش مطلقا تحت کنترل و مدیریت دیگری یعنی خداوند قرار دارد بر خلاف عکس آن.
نترسیدن از هیمنه پوشالی شیطان و وارد ساختن ضربت حیدری بر این هیمنه را به موحدان عالم تبریک می گویم.
سید محمد قائم مقامی
۱۸ دی ۱۳۹۸

خیر بزرگتر

بسم الله الرحمن الرحیم
اثر خون مطهر شهید قاسم سلیمانی در برافراشتن پرچم حاکمیت دین خداوند در جهان، صدها بار از ادامه جهاد عظیم آن مجاهد بزرگ در این مورد موثرتر خواهد بود. از اینرو خداوند دعا و تمنای مومنان و صالحان را در موضوع بقاء بیشتر سلیمانی در این عالم و تداوم جهاد بی بدیل او اجابت نفرمود و با ندای «انی اعلم ما لا تعلمون» و «عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم» خیر بزرگتر را که همان تاثیر طوفانی این خون مقدس در تداوم قیام و جهاد فی سبیل الله است برای امت برگزید و بار دیگر نشان داده شد که در نبرد کنونی میان حق و باطل، نور و ظلمت و اسلام و کفر، این تفسیری از خداوند نیست که در برابر تفسیری از شیطان قرار دارد، بلکه این خود خداوند است که با آهنگی شدیدتر از آهنگ مومنان به صحنه آمده و اراده فرموده تا کیان حاکمیت نحس و نجس شیطان را برای ابدیت از عالم براندازد.
این شهادت و این هبه و جایزه ویژه الهی بر شهید سلیمانی و همرزمش شهید ابو مهدی المهندس و سایر شهدا مبارک و سقوط پرچم بشدت متزلزل شیطان قریب و قریبتر باد.
سید محمد قائم مقامی
۱۵ دی ۱۳۹۸

نکته معارفی (۳۳۹)- نقش بنده در امتثال شریعت

همانگونه که شریعت از خداوند و صنع و کار خداوند است، همچنین امتثال و اجرای آن نیز از خداوند و صنع و کار خداوند است و در این میان آنچه صنع و کار بنده است تنها قصد امتثال و اجرای شریعت است نه نفس امتثال و اجرای آن.

نکته معارفی (۳۳۸)- مراحل نجات و هلاکت

بدانکه شریعت، عزم خداوند است بر نجات تو که چنانچه با عزم تو یعنی قصد امتثال شریعت همراه شود، منجر می شود به نجات حتمی و چنانچه با عزم تو همراه نشود، اولا منجر می شود به عزم خداوند بر هلاک تو و چنانچه این عزم با اصرار تو بر هلاکت همراه شود، منجر می شود به هلاکت حتمی.

نکته معارفی (۳۳۷)- بهترین استدلال قابل طرح توسط غاصبان ولایت

بهترین دلیلی که غاصبان ولایت و حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام می توانند به آن استدلال نمایند این است که بگویند آری این ولایت که علاوه بر دوستی بمعنای حکومت است، امر و اراده خداوند بود لکن از آنجا که برمبنای حدیث معصومان علیهم السلام در کافی جلد ۱ ص ۲۰۵، اراده خداوند منقسم به دو نوع اراده عزمیه ظاهریه شرعیه و اراده حتمیه باطنیه تکوینیه است و بعضا خداوند به اراده عزمیه از چیزی نهی می کند و به اراده حتمیه می خواهد که آن چیز انجام شود یا به اراده عزمیه به چیزی امر می کند و به اراده حتمیه انجام آنرا نمی خواهد، ما بر اراده حتمیه باطنیه خداوند بر عدم پذیرش این ولایت واقف شدیم و آنرا امتثال کردیم همانگونه که شیطان بر اراده عزمیه ظاهریه، مامور به سجده به آدم بود لکن خداوند به اراده حتمیه باطنیه خود آنرا نمی خواست و اگر با این اراده سجده به آدم را می خواست، شیطان هرگز نمی توانست تخلف کند.

نوح زمان

بسم الله الرحمن الرحیم
در عصر طوفانی ما، به دنبال آمدن امر خداوند و فوران تنور محبت خدا بر مومنان و قهر خدا بر کافران، نوح زمان یعنی خمینی کبیر ره بانگ بر داشت که: بر کشتی ولایت آل الله علیهم السلام که اکنون نماد و مظهرش جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه است سوار شوید زیرا حرکت و توقف این کشتی به اسم خداوند است «و قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرسیها» هود ۴۱ و کشتی ولایت سوار شدگان خود را در موجی مانند کوه به حرکت درآورد «و هی تجری بهم فی موج کالجبال» هود ۴۲ در این حال نوح زمان، فرزندان ناخلف خود یعنی حاکمان جاهل مسلمان نمای این عصر همچون سلمانها و بن سلمانها را ندا داد که با ما سوار کشتی شوید و از کافران مباشید «و نادی نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین» هود ۴۲ و این فرندان ناخلف گفتند به کوهی که در برابر ماست یعنی آخرین امپراتوری جهل و جور جهان که همان حکومت آمریکاست پناه می بریم که ما را از شر سیلاب حفظ خواهد کرد «قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء» هود ۴۳ و نوح زمان فرمود: امروز در برابر امر خداوند هیچ نگهدارنده ای نیست مگر برای کسی که خداوند به او رحم کند «قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم» هود ۴۳ . اینک این فرزندان تبه کار به اقتضاء «و حال بینهما الموج و کان من المغرقین» هود ۴۳ باید منتظر وقوع موج عظیم و غرق شدن حتمی و قطعی خود باشند.
۱۱ آذر ۱۳۹۸

نکته سیاسی (۸۱)- پاسخی به سخن یک روشنفکرنما در باب فساد موجود در نظام ایران

نکته سیاسی(۸۱)
یکی از کسانی که خود را روشنفکر و اندیشمند می داند، اخیرا گفته است ساختار حکومتی ایران آنچنان فاسد است که اگر امام زمان عج هم بیاید نمی تواند آنرا اصلاح نماید و ما در پاسخ به این شخص می گوییم ساختار فکری و معرفتی این قبیل از روشنفکران که تا نوک بینی خود را بیشتر نمی بینند و قادر به تشخیص فساد و صلاح اعظم نیستند، آنچنان وارونه و فاسد است که چنانچه حضرت ولی عصر عجل الله فرجه نیز تشریف فرما شوند، نخواهند توانست به این طایفه از باصطلاح روشنفکران بفهمانند که فساد موجود در ساختار حکومت ایران، در قیاس با فسادی که در ساختار حکومتی امثال آمریکا و اسرائیل و سعودی وجود دارد و می تواند زمین و زمان را به فساد بکشاند، مانند نسبت قطره به دریا و ناشی به منشا است.