آرشیو ماهانه: آگوست 2019

نکته معارفی (۲۹۹)- حکم فقیه واقعی، مجزی و غیر مخل به وحدت دین در تمامی حالات

فقیه واقعی که نایب و قائم مقام امام معصوم است در تلاشش برای رسیدن به حکم خداوند، یا به حاق حکم الله می رسد یا به آنچه در حکم حکم خداوند است و در هر دو حال دین در موضوع واحد جز یک دین نیست زیرا در آنجا که فقیه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۸)- ترادف دو واژه کفر و شرک

هر چند می توان در تفاوت کافر و مشرک به این نکته اشاره نمود که کافر کسی است که آنچه را از دین خداوند است، دین نمی داند و مشرک کسی است که آنچه را از دین خداوند نیست او دین میداند، لکن بدلیل تلازم این دو ویژگی و اینکه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۷)- سخنی در باب نیت در عبادت

حضرات فقها با قصدی نیک که همان تحریض آدمیان به داشتن اخلاص در عبادت است می فرمایند چنانچه در نیت عبادت بقدر ذره ای قصد غیر خدا داخل شود آن عبادت باطل است و ما نیز به قصد نیک ترغیب هرچه بیشتر آدمیان به عبادت خداوند ولو با نقص در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۶)- ویژگیهای حکومتهای از سنخ علم و عدل و از سنخ جهل و جور

حکومتها یا از سنخ علم و عدلند با درجاتش که درجات بهشت است یا از سنخ جهل و جور با درکاتش که درکات دوزخ است. حکومتهای از سنخ علم و عدل، داعی و هادی و موصل مردمانند به بهشت و حکومتهای از سنخ جهل و جور داعی و هادی و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۵)- اشتراک لفظی و تفاوت معنایی بین سلطنت الهی و سلطنت طاغوتی

واژه سلطنت در سلطنت الهی که سنخ ولایت الهی و از جنس علم و عدل است و سلطنت جاهلانه که سنخ ولایت طاغوت و از جنس جهل و جور است تنها مشترک لفظی با معنا و محتوایی صد و هشتاد درجه متفاوت است و تنها جاهلان و ابلهان روشنفکر نما، ...

متن کامل »

سخنی در باب معرفت

بسم الله الرحمن الرحیم رمز و راز معرفت که همان رمز و راز ولایت الهی است، شناخت شئ است کما هو الشئ نه کما هو العارف. و اگر از منظر واقعیت متسافل و جهالت قدیم و جدید، معرفت همواره کما هو العارف است و این معروف است که به رنگ ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۴)- سرانجام آدمیان از نظر اسلام،ایمان و کفر

برای اسلام و ایمان هرکدام ظاهری و باطنی است همانگونه که برای کفر ظاهری و باطنی است. حال بدانکه اسلام ظاهری همان ایمان ظاهری و نقطه مقابل آن کفر ظاهری است و ایمان باطنی همان اسلام باطنی و نقطه مقابل آن کفر باطنی است. باین ترتیب آدمیان به حصر عقلی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۳)- نماز، نمایانگر رحمانیت و رحیمیت خداوند

اگر می خواهید بر اسرار دو وصف رحمانیت و رحیمیت خداوند واقف شوید به نماز بنگرید که تشریعش یعنی «نماز بخوان» جلوه ای از وصف رحمانیت و خطابی است به همگان و پذیرش و انجام نماز توسط مخاطب، جلوه ایست از وصف رحیمیت که تنها شامل مومنان است.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۲)- رابطه بین دین و فهم از دین

یکی از جاهلانه ترین سخنان در حوزه دین پژوهی، حکم به تفاوت علی الاطلاق اصل دین و فهم از دین است، زیرا آنجا که فهم از دین، صحیح و منطبق با دین است، این فهم تماما دین است هر چند تمام دین این فهم نیست. لکن این معنی که تمام ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۱)- محل و جایگاه انکارجزء و لازمه دین

انکار جزء و لازمه دین که از آن به عنوان ضروری دین تعبیر می شود و بازگشتش به انکار کل دین و موجب کفر است، نمی تواند مشروط باشد به صورتی که شخص میداند فلان مطلب بالضروره از دین خداست با اینحال آنرا انکار می نماید بلکه این انکار در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۰)- تفسیر حماسی بودن و تراژیک بودن عاشورا از منظر اسلام

عاشورا، واقعه ایست تماما حماسی و تماما تراژیک. لکن تراژدی بودن عاشورا بر خلاف تصور کلیشه ای و یونانی از موضوع تراژدی نه از این روست که در پایان این ماجرا شخصیت عظیم و مقدسی همچون امام حسین علیه السلام کشته می شود بلکه از اینروست که کسانی با آلودن ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۹)- نتیجه تخطی از ولی فقیه زمان در مبارزه با ظلم و فساد

در عصر ما علمدار و فرمانده مبارزه با ظلم و فساد اعم از ظلم و فساد ریشه ای و عارضی، ولی فقیه زمان است. هر گونه ادعای مبارزه با ظلم و فساد در صورت تعدی و تخطی واقعی از ولی فقیه زمان، خود دچار شدن به ظلمی دیگر و فسادی ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۸)- لازمه مشارکت در کاهش فساد و افزایش صلاح در ایران کنونی

آن کس که پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی در ایران، فواره فساد و دنیا خواهی را که بلند شده می بیند لکن از دیدن فواره صلاح و خداخواهی که آن نیز بلند و بلکه بلندتر از فواره اول است غافل است، نمی تواند تحلیل صحیحی از ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۹)- نتیجه خلط و قیاس بین ولایت قهری بر صغار و ولایت ارادی برعقلا

خلط میان ولایت فقهی که ولایت قهری بر صغار و مجانین است با ولایت عرفانی و کلامی که ولایت ارادی بر عقلاست و قیاس مع الفارق میان ولایت قهری که با انتخاب و وکالت قابل جمع نیست با ولایت ارادی که در آن ولی شخص در عین حال منتخب و ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۷)- آزادی جهان در گرو آزادی مراکز مقدس از لوث حاکمیت اشرار

آزادی جهان در گرو آزادی دین و آزادی دین در گرو آزادی مراکز مقدس دین از لوث حاکمیت اشرار است. اکنون به برکت وقوع انقلاب اسلامی در ایران، یک مرکز از سه مرکز مقدس دین یعنی کربلای معلی از لوث اشرار آزاد شده و تمام دغدغه و اهتمام خداپرستان و ...

متن کامل »