آرشیو ماهانه: ژوئن 2019

نکته معارفی (۲۸۰)- علت زیبایی و زشتی جهان

اگر جهان زیباست از اینروست که اثر صنع خداوند است و اگر زشت است از اینروست که اثر صنع آدمی است. یعنی که زیبایی و بهجت جهان از خداوند و حاصل طبیعت اولیه و زشتی و افسردگیش از انسان و حاصل طبیعت متبدله است.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۹)- تفاوت غیر فقیه و فقیه در سخن گفتن در دین

هنگامی که انسان فقیه در دین نباشد و در عین حال بخواهد در دین سخن بگوید، به این صورت است که نخست بر مبنای ذوق و سلیقه و اقتضاء جو، به نظری متمایل میشود آنگاه برای اینکه اثبات کند خداوند نیز همین نظر را دارد، میان ادله و مدارک جستجو ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۸)- علت حجیت دلیل در صورت تخطی از واقعیت

حجیت و اعتبار دلیل در صورت تخطی از واقعیت به معنای موضوعیت داشتن دلیل در برابر واقعیت نیست بلکه آن جایزه و امتیازی است که خداوند به دلیل از اینرو که راه به واقعیت، فانی در واقعیت و ماهیتی واقع نماست مرحمت فرموده و مدلول دلیل خطا را تا قبل ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۷)- منشا تاکید بر جنبه بشری و تاریخیت و زمانمند بودن متن قرآن کریم

وقتی کسی چه در کسوت روشنفکر دینی و یا فقیه حوزوی متاثر از جریان باصطلاح روشنفکری بر جنبه بشریت، تاریخیت و زمانمند بودن متن قرآن کریم علاوه بر تفسیر آن، تاکید می کند و زمینه را برای رسیدن به نظریه خطاپذیری متن قرآن فراهم می نماید، چه بداند چه نداند ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۶)- ایدئولوژی پسامدرن و مرتجعانه ترین سخن مقابل آن

تمام روح و محتوی و پیام انقلاب اسلامی به جهان که روح و محتوای ایدئولوژی پسامدرن است این است که راه به واقعیت که همان نظر خداوند در مورد حقایق و تکالیف است، وجود دارد و نام این راه فقاهت و ولایت است و اینکه متن قدسی برای این به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۵)- چیستی وجدان و نتیجه اجابت ویا عدم اجابت دعوت آن

وجدان، صدای خداوند در درون شخص است که آنا فآنا وظیفه و تکلیف او را در مورد فعل و ترک به او گوشزد می کند و به او می گوید چه چیز بر عهده توست و این صدا در واقع دعوتی است مشروط که اگر می خواهی مرا ببینی، شرطش ...

متن کامل »

نکته معارفی(۲۷۴)- کار مهم امام خمینی ره در مورد اعلام مرزبندی حقیقی بین انسان ها

یکی از کارهای مهم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اعلام این حقیقت بود که اگر انسانها در عرصه ظاهر و اعتبار و نزد خود منقسم به شیعه و سنی و مسلمان و مسیحی و ابراهیمی و غیر ابراهیمی هستند، در حوزه باطن و حقیقت و نزد خداوند یا اهل ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۳)- علت بروز جلوه های نو از دین و معنویت

اگر در سابق جلوه هایی از دین و معنویت و سنت وجود داشت که اکنون وجود ندارد، در مقابل، اکنون و در آینده جلوه هایی وجود دارد و خواهد داشت که در سابق وجود نداشت و این از آنروست که زمین و آسمان و هرچه میان آنهاست قائم بر دین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۲)- شادی،اندوه و امید عظیم برای مومن در آفرینش

آفرینش برای مومن مستلزم شادی عظیم، اندوه عظیم و امید عظیم است زیرا که خدای مومن همانی است که او می خواهد کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام: الهی انت کما احب، بنابراین مومن بغایت شاد است و خود او بدلیل حجاب خودیت و اینکه مانع انکشاف وجه خداوند است، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۱)- شمول دو قوس نزول و صعود در نظام استدلال همانند نظام وجود

همانگونه که نظام وجود متشکل از دو قوس نزول و صعود شامل از واجب به ممکن و از قدیم به حادث در قوس نزول و از ممکن به واجب و از حادث به قدیم در قوس صعود است، همچنین نظام استدلال و کشف نیز شامل قوسین نزول و صعود یعنی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۷۰)- معرفت به شیئ ای که برای دیگری آنگونه که هست قابل شناخت نیست

غیر ممکن بودن معرفت به شئ آنگونه که هست و خود را می بیند، برای دیگری، نباید آن دیگری را به معرفت به شئ آنگونه که نیست انتقال دهد زیرا که میان ایندو آنچه ممکن و مامور به است، معرفت به شئ است آنگونه که هست لکن نه برای خود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۸)- شکرانه صورت خوب داشتن

صورت و ساختار خوب داشتن، نعمتی است موهوبی که شکرانه اش سیرت و محتوای خوب داشتن است که نعمتی است اکتسابی. حال چنانچه این شکرانه بجا آورده و این نعمت، کسب گردید، نعمت اول افزون و در غیر این صورت، آن نعمت سلب می گردد.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۷)- عدم تعلق برهان به باطل

برهان هرگز به باطل تعلق نمی گیرد و برهان بر باطل به نص «و من یدع مع الله الها آخر لا برهان له به» همان بی برهانی است و در این مورد قید «لا برهان له به» در آیه شریفه را قید احترازی گرفتن و نه قید تبیینی، و قیاس ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۶)- تفاوت عظیم بین ‘ناجی دانستن ایمان و تولی’ با ‘پلورالیزم دینی’

بونی است عظیم و تفاوتی در حد تفاوت بهشت و دوزخ میان آن عقیده حقی که معتقد است انسانها علیرغم داشتن ادیان و مذاهب مختلف می توانند از طریق ایمان به خداوند و آخرت و داشتن عمل صالح و تولای قلبی و عملی نسبت به اولیاء خداوند که جوهر یگانه ...

متن کامل »