آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

نکته معارفی (۲۶۵)- تفاوت ظهور اومانیزم و سلطنت در دنیای قدیم شرقی و جدید غربی

تفاوت دنیای قدیم شرقی و دنیای جدید غربی در این است که اومانیزم خفی دنیای قدیم، در دنیای جدید، جلی و سلطنت جلی دنیای قدیم، در دنیای جدید، خفی می گردد.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۴)- بدترین نوع نسبیت گرایی در خصوص موجودیت حقایق غیبی

حقایق غیبی و ماوراء طبیعی دقیقا مانند حقایق طبیعی و مشهود، موجودیتشان بستگی به اعتقاد یا عدم اعتقاد به آنها ندارد و بدترین نوع نسبیت گرایی باطل آن است که موجودیت این حقایق منوط و موکول به اعتقاد به آنها دانسته شود و از این راه مثلا هم اعتقاد کسی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۳)- رابطه درجات مختلف اسلام و ایمان

رابطه میان مطلق اسلام و مطلق ایمان، رابطه این همانی مطلق و رابطه میان اسلام و ایمان ظاهری و درجاتی از اسلام و ایمان باطنی، رابطه عموم و خصوص من وجه و رابطه میان اسلام و ایمان ظاهری و درجه تام اسلام و ایمان باطنی، عموم و خصوص مطلق است.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۲)- تفاوت عظیم بین نو آوری فقیهانه و شاذ گویی

تفاوتی است عظیم در حد تفاوت میان بهشت و دوزخ و نور و ظلمت، میان نوآوری و نواندیشی دینی و زمان شناسی فقیهانه که ریشه در اعماق سنت و فطرت دارد و نور و بهشت است با شاذ گویی و ساختار شکنی و خروج از اجماعات قطعی و جو زدگی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۱)- جایگاه دریافت برات بهشت بر مبنای درجات قرب به خداوند

اهل بهشت برمبنای درجات قربشان به خداوند، برات ورود به بهشت آخرت را در چهار جایگاه بدست می آورند و به محض دریافت این برات، آن جایگاه برایشان مبدل به بهشت می شود و این چهار جایگاه عبارتند از دنیا، قبر، عرصات و جهنم های موقت. مقرب ترین اهل بهشت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۶۰)- ثابت و خدشه ناپذیر بودن مهدویت با سه اجماع مطلق

موضوع مهدویت با سه اجماع مطلق به گونه ای که مخالفت شرذمه های بسیار قلیل در آنها کوچکترین خدشه ای ایجاد نمی کند به قرار زیر ثابت است. نخست: اجماع مطلق جهانی شامل معتقدان به ادیان آسمانی و ادیان شرک بر وجود و ظهور یک منجی آسمانی در آخرالزمان. دوم: ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۹)- معنای ولایت در مقام تاویل سخن خداوند

معنای ولایت این است که صاحب دین همانگونه که حین تنزیل دین، متولی آن است، حین تاویل دین که همان مقام تفسیر و اجرای دین در طی زمان است نیز خود او متولی دین است در حالیکه جریان مخالف ولایت می گوید این تولیت اختصاص به عصر تنزیل دارد و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۸)- خلاف عقل و ادب بودن اطلاق عنوان مجتهد به پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین ع

اطلاق عنوان مجتهد به معنای اصطلاحی اعم از اینکه او را همیشه مصیب یا مصیب و مخطی بدانیم به پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین علیهم السلام، خلاف عقل و ادب است. هر چند اطلاق عنوان مجتهدی که مصیب و مخطی است به آن حضرات، سفیهانه تر و بی ادبانه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۷)- نتیجه اصالت دادن مطلق به دلیل در برابر واقعیت

اصالت دادن مطلق به دلیل در برابر واقعیت و اینکه مدار امور دلیل است نه وصول به واقع و تعمیم حجیت برخی ادله در عین غیر مصیب بودن به تمام ادله و تفاوت قائل نشدن میان آنها و ادله ذاتا باطل و منوط ساختن اقامه و اتمام حجت بر کسی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۶)- وصف آنکه در دین خداوند سخن می گوید و نه فقیه است و نه تابع فقها

آن کس که در دین خداوند سخن می گوید در حالیکه نه فقیه است نه تابع فقها، او لامحاله از زمره کسانی است که وقتی به آنها گفته می شود: ایمان بیاورید همانگونه که سایر مردمان ایمان آوردند، می گویند: آیا ما ایمان بیاوریم همانگونه که سفیهان ایمان آوردند؟ و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۵)- چیزی قدیم تر و در عین حال جدیدتر از دین حق وجود ندارد

دین حق به گونه ایست که چیزی قدیم تر و در عین حال جدید تر از آن وجود ندارد زیرا که دین حق مظهر اولیت و آخریت خداوند است. از آنجا که مظهر اولیت خداوند است چیزی قبل از آن و قدیم تر از آن نیست و از آنجا که ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۴)- ماهیت تماما انشایی و تماما خبری ایمان

ایمان دارای ماهیتی خبری و انشائی است، نه اینکه بخشی از آن خبری و بخشی دیگر انشایی باشد بلکه ماهیت ایمان تماما خبری و تماما انشائی است و انشاء در این مورد به معنای « ایجاد ما لم یکن مطلقا » نیست که با خبر قابل جمع نباشد بلکه به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۳)- برخورد قابل قبول عقل با شبهات شرعی

هنگامی که عقل، شرع بودن چیزی را تمیز داد و آنگاه از آن امری ناپسند مشاهده نمود، می تواند – ولو بخطا – در مورد شرع بودن چیزی که آنرا شرع می دانسته تردید کند، لکن نمی تواند در حالیکه همچنان قائل به شرع بودن آن چیز است، در آن ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۵۲)- عصر غیبت، منتج از دو تکانه عظیم در جهان

به دنبال بعثت نبی مکرم اسلام ص، جهان به دلیل عدم همراهی مناسب با حقیقت بعثت، با دو تکانه عظیم روبرو شد: نخست، تکانه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و دوم، تکانه غیبت امام زمان عج. و پیام غیبت این بود که: «من چند هزار سال میان شما بودم ...

متن کامل »

آنچه در موضوع دلایل غیبت حضرت ولی عصر (عج) معلوم و آنچه جزء اسرار است

به اطلاع علاقه مندان مباحث مهدویت و بخصوص ظهور حضرت حجت (عج) می رساند آیت الله سید محمد قائم مقامی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) و مقارن با نیمه شعبان سال ۱۳۹۸، بیاناتی در مسجد جامع غدیر خم با موضوع “آنچه در موضوع دلایل غیبت حضرت ...

متن کامل »