آرشیو ماهانه: مارس 2019

نکته معارفی (۲۳۳)- چگونگی اصلاح امور انسان

از حکمت نورانی ۸۹ نهج البلاغه که فرمود: «من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیاه»، استفاده می شود که انسان بصورت مستقیم قادر بر اصلاح رابطه میان خود و سایر انسانها و همچنین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۲)- نتیجه عدم تخصیص آیات نکوهش انسان

آن کس که حاضر نیست به دلیل صریح عقل سلیم و نقل صحیح و با تخصیص به «برخی انسانها» از عموم ظاهری آیات نکوهش انسان همچون «انه کان ظلوما جهولا» صرف نظر کند، محکوم میشود که با خروج از نص قطعی که همان دلالت ظلوم و جهول بر نکوهش و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۱)- علت بازگرداندن انسان به اسفل السافلین

انسان در احسن التقویم فطرت که در آنجا هیچ چیز پیدا نبود جز خداوند خلق شد، آنگاه به اسفل السافلین طبیعت که در آن هر چیز پیداست جز خداوند، باز گردانده شد تا معلوم شود لیاقت او درنگ ابدی در اعلی علیین است که همان باطن فطرت است یا لیاقت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۰)- انواع معرفت خداوند

معرفت خداوند سه نوع است: ممتنع، ممکن و غلط. مراد از معرفت ممتنع، معرفت خداوند است آن گونه که خداوند هست در حد خداوند، که از این معرفت حتی دست پیامبر ختمی مرتبت کوتاه است و مراد از معرفت ممکن ، معرفت خداوند است آن گونه که خداوند هست در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۹)- آنچه موجب استحقاق بهشت و یا جهنم می شود

تفاوت مومن و کافر که موجب می شود مومن مستحق بهشت و کافر مستحق دوزخ باشد این است که چنانچه در روز قیامت، خداوند جمیع مومنان را به دوزخ برد و جمیع کافران را به بهشت، مومن حتی در اعماق قلبش در این مورد به خداوند اعتراض نمی کند در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۸)- ظن باطل و مذموم و مصادیق آن

آن ظنی که در قرآن کریم در آیات بسیار مورد نکوهش واقع شده، ظنی نیست که تحت عنوان ظنون معتبره حاصل از اماراتی همچون ظاهر کتاب و اخبار آحاد و اجماع محصل و منقول و غیره در لسان علمای بزرگوار ما از آن یاد شده و دقیقا معادل علم ظاهری ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۷)- اصلی ترین دلیل آفرینش

زیبای مطلق که مطلقا تماشاگر خود و مطلقا مبتهج به خود و بی نیاز از غیر خود است، از حیث همان زیبایی و ابتهاج اراده فرمود دیگری را نیز در این تماشا و ابتهاج سهیم سازد بنابراین دعوت به تماشا اصلی ترین دلیل آفرینش است و اگر بگویی در کتاب ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۶)- مهمترین ویژگی حیات ناخالص دنیوی و حیات خالص اخروی

علت موقت بودن حیات دنیا، ناخالصی آن و علت دائمی بودن حیات آخرت، خالص بودن آن است. مهمترین ویژگی حیات ناخالص دنیوی این است که آن آنافآنا کاسته میشود و مهمترین ویژگی حیات خالص اخروی این است که آن آنافآنا افزوده میشود.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۵)- محدوده خطاپذیری و نقد پذیری امام ره

وقتی کسی هم در حوزه ولایت که حوزه تایید و تسدید الهی و فناء فی الله و ما فعلته عن امری و کنت سمعه و بصره و لسانه و غیر محتمل الخطاست ورود دارد و هم در حوزه اجتهادهای علمی معمولی که محتمل الصواب و الخطاست، هر چند تسری دادن ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۴)- نکته شورانگیز در مورد رابطه واقعیت و حقیقت

اگر واقعیت آن است که هست و حقیقت آن است که باید باشد، نکته شورانگیز این است که واقعیت همان حقیقت است زیرا که اتم مصداق واقعیت که خداوند است همو اتم مصداق حقیقت است.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۳)- کار دین و هدف مناسک دین

کار دین، محقق ساختن استشعار نسبت به وضعیت هستی است. اگر در هستی، حضور و حاکمیت مطلقه خداوند و عبودیت و تسبیح و طواف ماسوای خداوند بصورت کامل و بالفعل وجود دارد، کار دین آگاه سازی ما سوی الله از این وضعیت و محبت آن و مطالبه زیادتی آن است. ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۲)- مراد از فناء فی الله

مراد از فناء فی الله و اندکاک در ذات خداوند که همان مقام جنب اللهی و آیه اللهی و وجه اللهی است، تحقق استشعار نسبت به آن و مطالبه فناء و اندکاک بیشتر است وگرنه فناء و اندکاک ماسوی الله در ذات الله بالفعل موجود است و هیچ موجود غیر ...

متن کامل »

دو نکته در مورد ترجمه خطبه ۱۹۹ نهج البلاغه

بسم الله الرحمن الرحیم در خطبه ۱۹۹ نهج البلاغه که در سفارش به نماز و زکات و اداء امانت ایراد گردیده، دو جمله از آن که مربوط به زکات و امانت است توسط مترجمین گرامی نهج البلاغه غالبا بصورتی ترجمه شده که بنظر می رسد خالی از اشکال نباشد. جمله ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۲۱)- تفاوت بین نور و نورانی و ظلمت و ظلمانی

بدان که نه تنها تفاوت است میان نور و ظلمت بلکه تفاوت است میان نور و نورانی همانگونه که تفاوت است میان ظلمت و ظلمانی زیرا که نور و ظلمت بعنوان دو مجرد متضاد که تنها در یک مجموعه مرکب وجود دارند، لابد منه آفرینش است لکن نورانی یعنی موجود ...

متن کامل »