آرشیو ماهانه: فوریه 2019

نکته معارفی (۲۲۰)- شهود حضور در آخرت با فرو افتادن حجاب طبیعت

آنچه تمام می شود گویی از اول نبود و آنچه تمام نمی شود گویی از اول بود و آنچه از اول نبود اکنون نیز نیست و آنچه از اول بود اکنون نیز هست. پس به این بیاندیش که اکنون که تو ظاهرا در دنیا هستی، همین الان در آخرتی جز ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۹)- رابطه شریعت، طریقت و حقیقت با یکدیگر

ای انسان! همانگونه که تو را ظاهریست بنام جسم و باطنی بنام نفس و باطن باطنی بنام فواد، همچنین دین خداوند را ظاهریست بنام شریعت و باطنی بنام طریقت و باطن باطنی بنام حقیقت و همانگونه که نفس تو باطن جسم توست و فواد تو باطن نفس تو همچنین، طریقت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۸)- شرح دو رکن خبر و فرمان دین

دین، شامل دو رکن خبر و فرمان یا توصیف و توصیه است. خبر و توصیف این است: ای انسان تو موجودی مرکب از نور و ظلمت یا بهشت و دوزخی و فرمان و توصیه این است: با عمل به اقتضاء نور و بهشت، نور را در وجودت حاکم ساز و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۷)- اصلاح کننده های ظاهر و باطن انسان

ای انسان ! تو را ظاهریست از جنس دنیا و باطنی از جنس برزخ و باطن باطنی از جنس آخرت. آنچه ظاهر دنیایی تو را که همان جسم توست اصلاح و تعدیل می کند شریعت است که به آن سنت قائمه نیز گفته می شود و آنچه باطن برزخی تو ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۶)- جایگاه ویژه حضرت فاطمه س در آیه مبارکه نور

در آیه مبارکه نور، مصباح که متوقد از شجره مبارکه زیتونه و لا شرقیه و لا غربیه است، همانا امامت امامان ۱۳ گانه از پیامبر اکرم ص تا حضرت مهدی عج است و مشکات و زجاجه ای که این مصباح در آن قرار دارد همانا وجود مبارک حضرت فاطمه زهراست ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۵)- اختیار انسان در حاکم ساختن رکن نورانی یا رکن ظلمانی در وجود خود

ای انسان! همواره بخاطر داشته باش که وجود تاریکی بعنوان یک رکن از دو رکن وجودی تو، ضروری و لابد منه آفرینش است لکن غلبه تاریکی در وجود تو که موجودی مرکب از روشنایی و تاریکی هستی، ضروری و لابد منه آفرینش نیست و آن به دست توست که دعوت ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۴)- انقلاب اسلامی ایران، آغاز توبه بشریت

انقلاب اسلامی ایران که اکنون شجره مبارکه ۴۰ ساله ایست و هیچ طوفانی قادر نخواهد بود آنرا از زمین برکند، بی ذره ای تردید آغاز توبه جمعی بشریت بسوی خداوند است و مراد از توبه بسوی خداوند در این مقطع، توبه جمعی انسانها بسوی خداوند از طریق بازگشت به ولی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۴)- سخنی نورانی از حضرت علی ع در مورد خیر و شر

برخی سخنان است که باید با قلم نور بر پیشانی حور نوشته شود. از آن جمله این سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام است که: «ما شر بشر بعده الجنه و ما خیر بخیر بعده النار». یعنی آن شری که به دنبالش بهشت است شر نیست و آن خیری که ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۳)- آنچه دشواری وصول به بهشت و دوزخ را آسان می کند

از آنجا که آدمی و هر موجود دیگر مرکب از نور و ظلمت است و در او حصه ای از بهشت و حصه ای از دوزخ قرار دارد از اینرو هم بهشت رفتن امر دشواری است و هم جهنم رفتن زیرا که لازمه رفتن به هرکدام، کنده شدن مخلوق از ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۲)- اراده توامان خالق و مخلوق در سعادت و شقاوت مخلوق

در برابر این پرسش که: «آیا علم خداوند موجب شد زید، سعادت و بکر، شقاوت را انتخاب کند یا انتخاب سعادت و شقاوت توسط زید و بکر موجب علم خداوند به این انتخاب شد؟» اگر بگویی علم خداوند موجب این انتخاب شد، قائل به جبر شده ای و قول حق ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۱)- از شگفتی های حکمت الهی در مقدرات آدمی

آدمی دارای دو نوع مقدرات است. نخست: مقدرات محتوایی که بسیار مهم است و دیگر: مقدرات شکلی که نسبت به اولی بی اهمیت است. مقدر محتوایی که بسیار مهم است تقدیر ایمان و کفر و بهشت و دوزخ برای انسان است و مقدر شکلی که نسبت به مقدر محتوایی بی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۱۰)- تاویل عبارت شریف لا تجعل مع الله الها آخر

رمز و راز و باطن و تاویل «لا تجعل مع الله الها آخر»، «لا تجعل مع علی علیه السلام ولیا آخر» است و مراد از راز و رمز و باطن و تاویل در این سخن، راهکار اجراست یعنی که اگر قرار است با خداوند، اله دیگری به خدایی گرفته نشود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۰۹)- باطن آیات عتاب

قاعده قبح عقاب بلا بیان تنها در یک مورد تخصیص می خورد و آن مورد جایی است که بنده ای به مولای خود آنقدر نزدیک است و آنقدر او را دوست دارد که مرادات مولی را بلا بیان و قبل از بیان می فهمد و انتظار مولی نیز از چنین ...

متن کامل »

مراتب هشتگانه انسان و دین

بسمه تعالی بدانکه آدمی را ظاهریست و باطنی و هر کدام از ظاهر و باطن او را دو ماده نوعیه و شخصیه و دو صورت نوعیه و شخصیه است. حال بدانکه ماده نوعیه ظاهریه او نامش «طبیعت» است و صورت نوعیه ظاهریه او نامش «ماده» است و ماده شخصیه ظاهریه ...

متن کامل »