آرشیو ماهانه: دسامبر 2018

نکته معارفی (۱۹۲)- الهام الهی مبنای هر نوع فهم کتاب و سنت

فهم کتاب و سنت و سخن گفتن بر مبنای آندو بدون الهام خداوند میسور کسی نیست حال این الهام یا الهام مهر و هدایت است همانگونه که در مورد اولیاء الله و مومنین وجود دارد یا الهام قهر و ضلالت آنگونه که در مورد کافران و منافقان وجود دارد.

متن کامل »

نکته معارفی (۱۹۱)-ارتباط میان عقل و شرع و تنیدگی دین و خرد

شرع و عقل هرکدام داعی به دیگری و محبوب و مراد دیگری است یعنی که شرع تنها به عقل دعوت می کند و عقل محبوب و مراد اوست و عقل تنها به شرع دعوت می کند و شرع محبوب و مراد اوست. پس در اسرار ارتباط میان عقل و شرع ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۹۰)- در مورد مسئله کلامی حسن و قبح

از آنجا که فعل خداوند، کاشف جمال و جمال کاشف از فعل خداوند است و هم «کلما تفعل فهو جمیل» حق است و هم «کلما کان جمیلا فهو فعل الله» حق است بنابراین جایی برای این دعوای کلامی که آیا حسن و قبح شرعی است یا عقلی باقی نمی ماند ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۹)- انتظار، پدیده ای دو طرفه

انتظار، پدیده ای دوطرفه است. بنابراین در قضیه انتظاری که میان ما و حضرت امام زمان عج وجود دارد، این گونه نیست که ما همواره منتظریم به صیغه اسم فاعل و آن حضرت منتظرند به صیغه اسم مفعول، بلکه واقعیت این است که ما و آن حضرت، هر دو هم ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۲)- رابطه تضامنی سعودی، اسراییل و آمریکا

اکنون رابطه میان سه دولت سعودی، اسراییل و آمریکا، رابطه تضامنی و ضمانت متقابل است یعنی که دولت اسرائیل ضامن بقاء دولت سعودی و دولت سعودی ضامن بقاء دولت اسرائیل و ایندو ضامن بقاء دولت آمریکا و دولت آمریکا ضامن بقاء این دو دولت است و هر سه دولت تصمیم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۸)- علت طربناکی معرفت عارفان حقه

علم، چنانچه مقرون با عمل یعنی مقرون با سیر عالم به سوی معلوم برای معلوم تر ساختن آن نباشد، علمی است افسرده و در صورت مقرون شدن با عمل و سیر عملی بسوی معلوم، علمی است طربناک. علت طربناکی معرفت عارفان حقه و حتی شبه عارفان، همین عامل بودن آنان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۷)-چگونگی پدید آمدن آدمی و موجودات

آدمی و هر موجود دیگر در دو مرتبه امکان و کون، پدید می آید و در هر دو مرتبه، این پدید آمدن از طریق فرایند ترجیح یعنی ترجیح وجود بر عدم است با این تفاوت که پدید آمدن در مرتبه امکان از طریق ترجیح خداوند و پدید آمدن در مرتبه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۶)- دو تفسیر از حدیث شریف کان الله …

از حدیث شریف و نورانی «کان الله و لا شئی معه و الان کما کان» دو تفسیر می توان داشت که یکی حق و موحدانه است و دیگری که باطل و مشرکانه است. تفسیر حق این است که بگوییم اشیاء اعتباری و مجعول در نسبت با شیئ حقیقی که خداوند ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۵)- آخرالزمانی بودن راهپیمایی اربعین بصورت کنونی

آخرالزمان، عصری است که در آن، ایمان و کفر، روحانیت و نفسانیت، و خدا و شیطان به صورتهایی کاملا نوین و در ابعادی خارق العاده و بی سابقه ظاهر می شوند. مثلا راهپیمایی اربعین که نمایش دلربایی خداوند است، پس از شهادت حضرت حسین علیه السلام همواره بوده لکن به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۴)- رابطه ‘ظاهر و باطن نبوت’ و ‘ظاهر و باطن ولایت’

اگر مراد از سخن صوفیانه معروفی که می گوید: «ولایت، باطن نبوت است» این است که دین، ظاهرش نبوت و باطنش ولایت است و این سخن از حیثی صحیح است، همچنین سخن حکیمانه دیگری که می گوید: «نبوت، باطن ولایت است» و مراد این است که دین، ظاهرش ولایت و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۳)- پنداری باطل در خصوص زندگی در این جهان

زندگی در این جهان فرصتی است بی نهایت درخشان که با آن حیات ابد، درجات ابد و لذات ابدی کسب می شود و از اینرو لحظه لحظه آن غنیمت است و بیچاره انسان که می پندارد این فرصت برای تمتع او از همین حیات است.

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۲)-تفاوت حکمت نبوی حضرت آدم ع و حضرت مهدی عج

حکمت نبوی که دارای ماهیت نه شرقی نه غربی است و با حضرت آدم علیه السلام به جهان آمد و به دلیل تداوم سیر هبوطی اکثریت آدمیان به دو ورطه تصوف که حکمت شرقی یا تفسیر شرق گرایانه همان حکمت نبوی است و دیگر ورطه فلسفه که حکمت غربی یا ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۱)- اتحاد میان پیروان باطنی دین حق

دین، دارای دو جنبه ظاهری و باطنی است و هر کدام از دو جنبه به دو جنبه حق و باطل منقسم است و ظاهر حق و باطل با باطن حق و باطل قابل جمع و انواع دین داران از این قرار چهار گونه اند: نخست، کسی که ظاهر و باطن ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۸۰)-رابطه طریقت و شریعت

طریقت، همانا تصدیق و اجرای شریعت است. آن کس که شریعت را تصدیق کرده، اهل شریعت است و چنانچه به آن عمل کند به میزان عملش، اهل طریقت است کما اینکه ولایت، تصدیق و اجرای نبوت است. آن کس که نبوت را تصدیق کرده ، مسلمان و آن کس که ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۷۱)- قیاس نحوه آزادی ایران توسط امام ره با نحوه آزادی جهان توسط امام زمان عج

شاید بتوان نحوه آزادی جهان توسط امام زمان عج را به نحوه آزادی ایران توسط امام خمینی رضوان الله علیه قیاس نمود. یعنی همانگونه که با قیام مردم ایران و در حالیکه تتمه حکومت طاغوت هنوز وجود داشت این امکان فراهم شد که امام به ایران تشریف بیاورند و آزادی ...

متن کامل »