آرشیو ماهانه: سپتامبر 2018

نکته معارفی (۱۵۵)- روشن شدن تکلیف شیطان و حکومت اولیاء او در روز عاشورا

در روز عاشورا قرار بود شیطان برای ابد تکلیف دین و خداوند را روشن کند به این صورت که دین، آنهم دین حق هرگز نباید در امر سیاست و حکومت دخالت کند، در حالیکه دقیقا در همین روز تکلیفش روشن شد به این صورت که شیطان و اولیاء شیطان تا ابد حق حاکمیت بر زمین را نخواهند داشت.

نکته معارفی (۱۵۴)- معنی و فهمی از حدیث قرب نوافل در مورد امام حسین ع

همانگونه که خداوند بر مبنای حدیث قرب نوافل «الکافی، ج ۲، ص ۳۵۳»، گوش و چشم و زبان امام حسین علیه السلام است که آن حضرت با این گوش و چشم و زبان، می شنود و می بیند و سخن می گوید همچنین امام حسین علیه السلام گوش و چشم و زبان خداوند است که خداوند با این گوش و چشم و زبان، می شنود و می بیند و سخن می گوید زیرا که به لحاظ معنایی میان «کنت سمعه الذی یسمع به» که متن حدیث است و کان سمعی الذی اسمع به که از آن فهمیده می شود، تفاوتی نیست.

نکته معارفی (۱۵۳)- ملاک بودن رفتار و کردار انسان و حکومت منتسب به خداوند

همانگونه که خداوند را باید به نفس وجود خداوند شناخت و از این طریق بر حقانیت کارهای خداوند واقف شد همچنین انسان منسوب به خداوند یعنی ولی الله و حکومت منسوب به خداوند یعنی ولایت الله را باید به نفس همین منسوبیت شناخت و در این حال چنانچه رفتار و کردار یک ولی یا یک حکومت با ملاکهای مامنطبق نبود باید در آن ملاکها تردید و بازنگری نمود همانگونه که ممکن است رفتار و کردار یک شخص یا یک حکومت با ملاکهای ما منطبق باشد لکن عقل منسوبیت این شخص یا حکومت را به خداوند نپذیرد و حکم به عدم حقانیت او بدهد.

نکته معارفی (۱۵۲)- مراد از سکولاریزم و نتیجه عملی

مراد از سکولاریزم که مبنای نظری آن ضرورت تفکیک میان دین و دنیا و جلوه خارجی آن همان تفکیک میان دین و دولت است، قداست زدایی از دین نیست بلکه مراد قداست زدایی از غیر دین یعنی عرف و سیاست و دنیاست لکن به دلیل تلازم میان دین و دنیا، این امر منجر به قداست زدایی از دین میشود زیرا که اگر دین به دنیا نگوید باید چگونه باشد، دنیا به دین خواهد گفت باید چگونه باشد، همچنین اگر دین، تکلیف سیاست را روشن نسازد سیاست، تکلیف دین را روشن خواهد ساخت و این یعنی قداست زدایی از دین و دنیا در برابر تفکری که با حاکم ساختن دین بر عرف و سیاست و دنیا، قائل به توسعه و تسری قداست دین به این امور است.

نکته معارفی (۱۵۱)- نتیجه فهم اجمالی انسان از سر جبر و اختیار

عقل با آنکه از فهم سر قدر که همان سر جبر و اختیار است عاجز است و از تکلف این فهم منع شده لکن برای نزدیک شدن به فهم اجمالی این حقیقت، مطالبی برای او بصورت قطع و یقین روشن است. نخستین مطلب اینکه: خداوند که جمال و کمال مطلق است هرگز ظالم نیست. مطلب دوم اینکه: انسان و بلکه هر موجود دیگر قطعا در قبال وجودی که به او اعطاء شده مسئول است و مطلب سوم اینکه: مسئول ساختن کسی که بدون خواسته خودش و بدون آگاهی از مسئولیت وجود، موجود شده، قطعا ظلم و خلاف عقل است و نتیجه آنکه: مخلوق قبل از موجود شدن به نحوی که در روایات و حکمت به آن اشاره شده بر مسئولیت خطیر وجود که مستلزم سعادت ابد یا شقاوت ابد است آگاه شده و علاوه بر خالق که موجودیت او را ترجیح داده او خود نیز این امر را ترجیح داده و آگاهانه وجود را پذیرفته و از اینرو اکنون برای اثبات درستی این ترجیح و وفا به عهدی که با خداوند در این مورد داشته مسئول است.

نکته معارفی (۱۵۰)- لزوم تلاش برای براندازی ظلمت بیرونی برای نیل به نور درونی

زمین یا به اقتضاء «و اشرقت الارض بنور ربها» به نور خداوند روشن می شود، در صورت حاکمیت امام عادل یا به ظلمت شیطان تاریک می گردد، در صورت حاکمیت سلطان ظالم. و محال است کسی بتواند بدون تلاش برای براندازی ظلمت شیطانی در برون، به نور خداوند در درون خود نائل گردد.

نکته سیاسی (۶۵)- پایان عمر نظام های فرعونی جهان با سقوط دولت آمریکا

یکی از شخصیت های آمریکائی گفته است: ایران آخرین کشور انقلابی جهان است و مرادش این است که بعد از نابودی ایران، کشور انقلابی دیگری تا ابد نخواهد بود و ما نیز با قرائن بی شمار و دلایل قطعی می گوییم که آمریکا آخرین فرعون جهان است و مراد این است که پس از سقوط و فروپاشی قطعی نظام فرعونی آمریکا دیگر تا ابد دولت فرعونی دیگری غیر از دولت کوتاه مدت سفیانی که در واقع جولت است و نه دولت، وجود نخواهد داشت.

نکته معارفی (۱۴۹)- معادل بودن مومن و کافر با مسالم و محارب با اولیای خداوند

درست ترین تفسیر ایمان و کفر، سلم و حرب با اولیاء خداوند است. آن کس که با اولیاء خداوند در سلم است به میزان سلمش، مومن است ولو ظاهر دین و اعتقادش، اسلام نباشد و آن کس که با اولیاء خداوند در حرب است به میزان حربش، کافر است ولو ظاهر دین و اعتقادش اسلام باشد. بنابراین تقسیم انسانها به مسالم و محارب بعنوان تقسیمی متفاوت با مومن و کافر صحیح نیست کما اینکه تقسیم انسانها به مومن و کافر به معنایی متفاوت با مسالم و محارب نیز صحیح نیست.

نکته معارفی (۱۴۸)- علت شمول همگانی حجیت حکم فقیه حاکم

تفاوت فتوی و حکم که هر دو حکم الله اند این است که در مقام فتوی لسان مفتی این گونه است که: «هذا عندی حکم الله» که مفهوم آن این است که: یمکن ان یکون حکم الله عند غیری غیره و اما در مقام حکم، لسان فقیه حاکم این است که: «هذا حکم الله» با این مفهوم که: حکمی هو حکم الله و لا حکم سواه. از این روست که می گوییم دامنه حجیت فتوی شامل شخص مفتی و تابعان اوست در حالیکه دامنه حجیت حکم شامل همگان است.

میعادگاه دوم

بسمه تعالی
حج، مراسم و مناسکی است تنزیلی و متشابه که باید به گونه ای صحیح تاویل و معنی شود تا از فضای تشابه خارج و وارد فضای محکم گردد. حال بدانکه مراسم و مناسک اربعین حسینی که هرساله همچون حج در زمان و مکان معینی صورت می پذیرد، مناسکی تاویلی و محکم است که دقیقا مناسک حج را آنگونه که خداوند می خواهد معنا می کند. مقام معظم رهبری دام ظله در مورد یکی از اسرار حج در پیامی مهم و بسیارزیبا خطاب به حجاج بیت الله الحرام فرمودند: «نکته مهمی که هرانسان اندیشه ورز را کنجکاو و حساس می کند، تعیین یک میعادگاه دائمی برای همه مردم و همه نسلها و در همه سالها، در یک نقطه معین و در یک محدوده زمانی واحد است. این وحدت زمان و مکان، یکی از رازهای اصلی فریضه حج است. بی شک یکی از برترین مصداقها برای لیشهدوا منافع لهم، همین دیدار سالیانه آحاد امت اسلامی در کنار خانه خدا است. این، رمز وحدت اسلامی و نماد امت سازی اسلام است که باید در زیر سایه بیت الله قرار داشته باشد.»
سخن این است که این نکته صحیح و حکیمانه علاوه بر مناسک حج درمورد مناسک اربعین حسینی ع که هرساله در محدوده زمانی و مکانی خاصی صورت می پذیرد نیز مصداق دارد.
مومنین و مومنات از هم اکنون خود را برای شرکت در میعادگاه دوم که تاویل میعادگاه اول است آماده می نمایند.
دوم شهریور ۱۳۹۷

نکته معارفی (۱۴۷)- همانندی مراحل فرایند غیبت و ظهور

همانگونه که پدیده «غیبت»، فرایندی است از غیبت معنوی به غیبت عینی و آشکار که طی آن نخست، «شخصیت» امام از دلها غایب می شود و آنگاه «شخص» امام از دیدگان پنهان می گردد، همچنین پدیده «ظهور»، فرایندی است از ظهور معنوی به ظهور عینی که طی آن نخست، شخصیت امام بر دلها ظاهر می شود، سپس شخص امام بر دیدگان آشکار می گردد.