آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

نکته معارفی (۱۵۵)- روشن شدن تکلیف شیطان و حکومت اولیاء او در روز عاشورا

در روز عاشورا قرار بود شیطان برای ابد تکلیف دین و خداوند را روشن کند به این صورت که دین، آنهم دین حق هرگز نباید در امر سیاست و حکومت دخالت کند، در حالیکه دقیقا در همین روز تکلیفش روشن شد به این صورت که شیطان و اولیاء شیطان تا ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۵۴)- معنی و فهمی از حدیث قرب نوافل در مورد امام حسین ع

همانگونه که خداوند بر مبنای حدیث قرب نوافل «الکافی، ج ۲، ص ۳۵۳»، گوش و چشم و زبان امام حسین علیه السلام است که آن حضرت با این گوش و چشم و زبان، می شنود و می بیند و سخن می گوید همچنین امام حسین علیه السلام گوش و چشم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۵۳)- ملاک بودن رفتار و کردار انسان و حکومت منتسب به خداوند

همانگونه که خداوند را باید به نفس وجود خداوند شناخت و از این طریق بر حقانیت کارهای خداوند واقف شد همچنین انسان منسوب به خداوند یعنی ولی الله و حکومت منسوب به خداوند یعنی ولایت الله را باید به نفس همین منسوبیت شناخت و در این حال چنانچه رفتار و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۵۲)- مراد از سکولاریزم و نتیجه عملی

مراد از سکولاریزم که مبنای نظری آن ضرورت تفکیک میان دین و دنیا و جلوه خارجی آن همان تفکیک میان دین و دولت است، قداست زدایی از دین نیست بلکه مراد قداست زدایی از غیر دین یعنی عرف و سیاست و دنیاست لکن به دلیل تلازم میان دین و دنیا، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۵۱)- نتیجه فهم اجمالی انسان از سر جبر و اختیار

عقل با آنکه از فهم سر قدر که همان سر جبر و اختیار است عاجز است و از تکلف این فهم منع شده لکن برای نزدیک شدن به فهم اجمالی این حقیقت، مطالبی برای او بصورت قطع و یقین روشن است. نخستین مطلب اینکه: خداوند که جمال و کمال مطلق ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۵۰)- لزوم تلاش برای براندازی ظلمت بیرونی برای نیل به نور درونی

زمین یا به اقتضاء «و اشرقت الارض بنور ربها» به نور خداوند روشن می شود، در صورت حاکمیت امام عادل یا به ظلمت شیطان تاریک می گردد، در صورت حاکمیت سلطان ظالم. و محال است کسی بتواند بدون تلاش برای براندازی ظلمت شیطانی در برون، به نور خداوند در درون ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۵)- پایان عمر نظام های فرعونی جهان با سقوط دولت آمریکا

یکی از شخصیت های آمریکائی گفته است: ایران آخرین کشور انقلابی جهان است و مرادش این است که بعد از نابودی ایران، کشور انقلابی دیگری تا ابد نخواهد بود و ما نیز با قرائن بی شمار و دلایل قطعی می گوییم که آمریکا آخرین فرعون جهان است و مراد این ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۹)- معادل بودن مومن و کافر با مسالم و محارب با اولیای خداوند

درست ترین تفسیر ایمان و کفر، سلم و حرب با اولیاء خداوند است. آن کس که با اولیاء خداوند در سلم است به میزان سلمش، مومن است ولو ظاهر دین و اعتقادش، اسلام نباشد و آن کس که با اولیاء خداوند در حرب است به میزان حربش، کافر است ولو ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۸)- علت شمول همگانی حجیت حکم فقیه حاکم

تفاوت فتوی و حکم که هر دو حکم الله اند این است که در مقام فتوی لسان مفتی این گونه است که: «هذا عندی حکم الله» که مفهوم آن این است که: یمکن ان یکون حکم الله عند غیری غیره و اما در مقام حکم، لسان فقیه حاکم این است ...

متن کامل »

میعادگاه دوم

بسمه تعالی حج، مراسم و مناسکی است تنزیلی و متشابه که باید به گونه ای صحیح تاویل و معنی شود تا از فضای تشابه خارج و وارد فضای محکم گردد. حال بدانکه مراسم و مناسک اربعین حسینی که هرساله همچون حج در زمان و مکان معینی صورت می پذیرد، مناسکی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۷)- همانندی مراحل فرایند غیبت و ظهور

همانگونه که پدیده «غیبت»، فرایندی است از غیبت معنوی به غیبت عینی و آشکار که طی آن نخست، «شخصیت» امام از دلها غایب می شود و آنگاه «شخص» امام از دیدگان پنهان می گردد، همچنین پدیده «ظهور»، فرایندی است از ظهور معنوی به ظهور عینی که طی آن نخست، شخصیت ...

متن کامل »