آرشیو ماهانه: آگوست 2018

نکته معارفی (۱۴۶)- متعلق عشق و نفرت برای مومن و تبعات آن ها

برای مومن، متعلق عشق که همان محبت شدید و «اشد حبا» است، تنها و تنها خداوند و متعلق نفرت تنها و تنها نفس خود اوست. برای مومن، محبت به سایر موجودات که باید آنها را دوست داشت به تبع محبت به خداوند، و نفرت از سایر موجودات که باید از ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۴)- وظیفه مومنان و صالحان عالم در مورد انقلاب اسلامی

هنگامی که انقلاب اسلامی ۴۰ سال پیش در کشور ایران اتفاق افتاد و الگوی حاکمیت دین و اولیاء خداوند به عنوان یگانه شیوه صحیح مدیریت جهان به میان آمد باید ثابت می شد که این الگو در عمل، موفق و کارآمد است یا نه؟ حال سخن این است که اگر ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۵)- تعریفی دقیق و علمی برای وجود و عدم

یکی از دقیقترین و علمی ترین تعاریف برای وجود و عدم بر خلاف آنچه گفته می شود که ایندو قابل تعریف نیستند این است که وجود همانا لباسی است برازنده حضرت واجب الوجود و عدم نیز لباسی است برازنده ماسوی الله تبارک تعالی، یعنی که: الوجود رداء الله والعدم رداء ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۴)- وضعیت احترام و قداست انسان در هنگام کودکی و بزرگسالی

کودک در حین تولد از احترام و قداست خاصی برخوردار است زیرا که کودک در این هنگام درمقام فطرت و عصمت قرار دارد و به شدت بوی خداوند میدهد و به شدت بر وجود خداوند دلالت دارد. آنگاه، به دنبال بزرگ شدن کودک، این احترام و قداست و این بو ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۳)- انتقام شیطان از یکی از علمای ربانی

تبدیل میراث علمی و فکری عالم ربانی عظیم الشانی همچون مرحوم شیخ احمد احسائی به جریان سراسر باطل و شیطانی بابیت و بهائیت، انتقامی بود که شیطان از شخص شیخ مرحوم و از آن مهمتر از اولیاء معصوم شیخ گرفت و نسخه بغایت جدید سنت که به علت خالص بودن، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۲)- در مورد تطبیق شخصیت های مشهور با شخصیت های الهی قرآنی

در مورد تطبیق دادن شخصیت هایی مانند اسکندر مقدونی و کوروش ایرانی و امثال آنها با شخصیت الهی مذکور در قران کریم باید گفت این تطبیق از مقوله کانه هو و تطبیق فرد با نوع بوده زیرا که جناب ذوالقرنین بدلیل شهرتش درجهان باستان بعنوان قدرتمندی موحد و عادل علاوه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۱)- مسلمان بودن تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان ایشان

با آنکه به نص «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» الحج ۷۸، نامگذاری دین خداوند به نام اسلام، توسط حضرت ابراهیم ع صورت پذیرفته و از آن هنگام تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان آنان، مسلمان نامیده میشدند، با این حال مسلم است که به نص «ان الدین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۰)- جایگاه ذکر و لهو در زندگی مومن و کافر

رکن رکین زندگی مومن، ذکر و رکن رکین زندگی کافر، لهو( سرگرمی ) است زیرا که در پایان زندگی هردو، پدیده ایست به نام مرگ که مومن را از زندان موقت این جهان به قصر ابدی آن جهان منتقل میسازد و کافر را از قصر موقت این جهان به زندان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۹)- امکان نیل به مقام عصمت برای غیر چهارده معصوم ع

مهمترین دلیل امکان نیل به مقام عصمت برای غیر ۱۴ معصوم علیهم السلام بشرط تشیع و تبعیت از آن وجودات مقدسه و با حفظ تفاوت میان مقام متبوع و مقام تابع، همان است که عارف بالله و فقیه ربانی مرحوم آیت الله بهجت اقامه فرموده و آن این است که ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۸)- وصف منافق

منافق کسی است که میان اقرار نظری و زبانی او به حقیقت و اقرار قلبی و عملی او به آن، شکافی است که در صدد پر کردن آن نیست و نمی خواهد به آنچه نظرا معتقد است عملا نیز معتقد باشد وگرنه شکاف میان نظر و عمل و عقل و ...

متن کامل »

اعلام هفت حقیقت در سوره مبارکه فاتحه الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه فاتحه الکتاب که گنج الهی و عظیم ترین هدیه خداوند به انسان است، عبد هفت حقیقت را اعلام و ضمن آنها ظاهرا دو مطلب و در واقع یک مطلب را از خداوند درخواست می نماید. حقایق هفتگانه از این قرار است: ۱- اعلام ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۷)- دو رکن درونی و دو رکن بیرونی ایمان

ایمان دارای دو رکن درونی و بیرونی است. دو رکن درونی ایمان عبارتند از اقرار عقلی و معرفت قلبی و دو رکن بیرونی عبارتند ا ز اقرار زبانی که ترجمان و ظهور اقرار عقلی است و دیگر عمل به ارکان که ترجمان و ظهور معرفت قلبی است. کما قال امیرالمومنین ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۳)- دو بطن ظلمانی و نورانی نهضت مشروطیت و برون داد این دو بطن

نهضت مشروطیت به دلیل وجود انگیزه ها و نیات کاملا متفاوت در آن و به دلیل حضور دو طایفه متعارض روشنفکران غرب گرای لائیک و سکولار و عالمان متدین و مردمی در جایگاه رهبری نهضت، دارای دو بطن سیاه و ظلمانی از یکسو و سپید و نورانی از سوی دیگر ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۶)- گونه صحیح زندگی و نتیجه آن

انسان باید بگونه ای زندگی کند که وقتی جوان است بگوید: «چه چیز قشنگتر از جوانی؟» و وقتی پیر می شود بگوید: «چه چیز قشنگتر از پیری؟». چنین کسی وقتی زنده است می گوید: «چه چیز زیباتر از زندگی؟» و وقتی مرگ فرا می رسد، می گوید: «چه چیز زیباتر ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۲)- دو شعار ازلی و ابدی حکومتگران

شعار حکومتگران از ازل تا ابد بیش از دو چیز نیست: نخست، شعار حکومتگران صالح و امین که : « ان عملک لیس لک بطعمه لکنه فی عنقک امانه » و دیگر شعار حکومتگران نا صالح و خائن که : « ان عملک کان لک طعمه فاستمتع من طعمتک ما ...

متن کامل »