آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

نکته معارفی (۱۴۶)- متعلق عشق و نفرت برای مومن و تبعات آن ها

برای مومن، متعلق عشق که همان محبت شدید و «اشد حبا» است، تنها و تنها خداوند و متعلق نفرت تنها و تنها نفس خود اوست. برای مومن، محبت به سایر موجودات که باید آنها را دوست داشت به تبع محبت ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۴)- وظیفه مومنان و صالحان عالم در مورد انقلاب اسلامی

هنگامی که انقلاب اسلامی ۴۰ سال پیش در کشور ایران اتفاق افتاد و الگوی حاکمیت دین و اولیاء خداوند به عنوان یگانه شیوه صحیح مدیریت جهان به میان آمد باید ثابت می شد که این الگو در عمل، موفق و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۵)- تعریفی دقیق و علمی برای وجود و عدم

یکی از دقیقترین و علمی ترین تعاریف برای وجود و عدم بر خلاف آنچه گفته می شود که ایندو قابل تعریف نیستند این است که وجود همانا لباسی است برازنده حضرت واجب الوجود و عدم نیز لباسی است برازنده ماسوی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۴)- وضعیت احترام و قداست انسان در هنگام کودکی و بزرگسالی

کودک در حین تولد از احترام و قداست خاصی برخوردار است زیرا که کودک در این هنگام درمقام فطرت و عصمت قرار دارد و به شدت بوی خداوند میدهد و به شدت بر وجود خداوند دلالت دارد. آنگاه، به دنبال ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۳)- انتقام شیطان از یکی از علمای ربانی

تبدیل میراث علمی و فکری عالم ربانی عظیم الشانی همچون مرحوم شیخ احمد احسائی به جریان سراسر باطل و شیطانی بابیت و بهائیت، انتقامی بود که شیطان از شخص شیخ مرحوم و از آن مهمتر از اولیاء معصوم شیخ گرفت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۲)- در مورد تطبیق شخصیت های مشهور با شخصیت های الهی قرآنی

در مورد تطبیق دادن شخصیت هایی مانند اسکندر مقدونی و کوروش ایرانی و امثال آنها با شخصیت الهی مذکور در قران کریم باید گفت این تطبیق از مقوله کانه هو و تطبیق فرد با نوع بوده زیرا که جناب ذوالقرنین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۱)- مسلمان بودن تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان ایشان

با آنکه به نص «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» الحج ۷۸، نامگذاری دین خداوند به نام اسلام، توسط حضرت ابراهیم ع صورت پذیرفته و از آن هنگام تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان آنان، مسلمان نامیده میشدند، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۰)- جایگاه ذکر و لهو در زندگی مومن و کافر

رکن رکین زندگی مومن، ذکر و رکن رکین زندگی کافر، لهو( سرگرمی ) است زیرا که در پایان زندگی هردو، پدیده ایست به نام مرگ که مومن را از زندان موقت این جهان به قصر ابدی آن جهان منتقل میسازد ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۹)- امکان نیل به مقام عصمت برای غیر چهارده معصوم ع

مهمترین دلیل امکان نیل به مقام عصمت برای غیر ۱۴ معصوم علیهم السلام بشرط تشیع و تبعیت از آن وجودات مقدسه و با حفظ تفاوت میان مقام متبوع و مقام تابع، همان است که عارف بالله و فقیه ربانی مرحوم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۷)- دو رکن درونی و دو رکن بیرونی ایمان

ایمان دارای دو رکن درونی و بیرونی است. دو رکن درونی ایمان عبارتند از اقرار عقلی و معرفت قلبی و دو رکن بیرونی عبارتند ا ز اقرار زبانی که ترجمان و ظهور اقرار عقلی است و دیگر عمل به ارکان ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۳)- دو بطن ظلمانی و نورانی نهضت مشروطیت و برون داد این دو بطن

نهضت مشروطیت به دلیل وجود انگیزه ها و نیات کاملا متفاوت در آن و به دلیل حضور دو طایفه متعارض روشنفکران غرب گرای لائیک و سکولار و عالمان متدین و مردمی در جایگاه رهبری نهضت، دارای دو بطن سیاه و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۶)- گونه صحیح زندگی و نتیجه آن

انسان باید بگونه ای زندگی کند که وقتی جوان است بگوید: «چه چیز قشنگتر از جوانی؟» و وقتی پیر می شود بگوید: «چه چیز قشنگتر از پیری؟». چنین کسی وقتی زنده است می گوید: «چه چیز زیباتر از زندگی؟» و ...

متن کامل »