آرشیو ماهانه: جولای 2018

نکته معارفی (۱۳۰)- سه حال انسان ها نسبت به امر و نهی خداوند

وضعیت انسانها نسبت به امر و نهی خداوند از سه حال خارج نیست. این وضعیت یا سبقت امتثال بر فرمان است که ویژگی واصلان و سابقان است یا همراهی امتثال با فرمان است که ویژگی سالکان و اصحاب الیمین است یا عدم امتثال فرمان است که ویژگی هالکان و اصحاب ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۹)- مبانی فقاهت و ترتیب آنها

فقاهت که راهکار نیل به فهمی از دین منطبق با متن دین است مبتنی است بر سه پایه روایت، رعایت، و درایت و ترتیب این سه نیز به همین صورت است. ممکن است گفته شود روایت تا درایت نشود نمی تواند مورد رعایت قرار گیرد بنابراین ترتیب این سه را ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۸)- دو حال ممکن برای التزام توام به قرآن و عترت ویا کعبه و کربلا

وقتی ملزومی وجود دارد همچون قرآن کریم و لازمه ای همچون عترت طاهره یا ملزومی همچون کعبه معظمه و لازمه ای همچون کربلا مقدسه، آن کس که خود را ملتزم به ملزوم می داند بدون التزام به لازمه، امرش از دو حال خارج نیست: او یا به لازمه نیز ملتزم ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۲۷)- دو حال و سرانجام برای زندگی واقعی انسان

زندگی واقعی انسانها برخلاف زندگی تخیلی و هنری آنها از دو حال خارج نیست: یا تراژیک است یا اپیک (حماسی). مراد از زندگی تراژیک ختم زندگی است به دوزخ در حالیکه میتوانست به بهشت ختم شود و مراد از زندگی حماسی، ختم زندگی است به بهشت در حالیکه میتوانست به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۶)- شرح اوقاتی که بر بشر می گذرد

اگر اوقاتی را که بر بشر گذشته و می گذرد و خواهد گذشت به ۵ وقت پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا تقسیم کنیم باید بگوییم پریروز، وقت دین خالص با ویژگی قبل از هبوط، دیروز وقت دین ناخالص، امروز وقت بی دینی، فردا و پس فردا مجددا وقت ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۰)- رابطه دین و سیاست و عاقبت این ارتباط

رابطه دین و سیاست به این صورت است که یکی باید تکلیف دیگری را روشن نماید. اگر در دین حق و دین عندالله، این دین است که تکلیف همه چیز از جمله سیاست را معین می کند، در دین باطل و دین عند الهوی، همه چیز و بخصوص سیاست است ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۵)- مراد از فرموده خداوند در مورد شکرنعمت و ناسپاسی

اینکه خداوند اعلام فرموده چنانچه شکرگزار باشید شما را افزون می دهم و چنانچه ناسپاس باشید عذاب من شدید است، مراد این است که اگر شکر نعمت وجود را بعمل آورید، نعمت شما با انکشاف وجه آن، افزوده میشود یا اگر شکر نعمت ذات را بجا آورید، این نعمت با ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۴)- ترتیب ایمان، استهداء، استعانت و توکل بر خداوند

ایمان به خداوند قبل از استهداء از خداوند و آن قبل از استعانت از خداوند و آن قبل از توکل بر خداوند است یعنی که اولا به وجود خداوند ایمان می آوریم و ثانیا از او می خواهیم که راه و چاه را بما نشان دهد و ثالثا از او ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۳)- تجربه مرگ و انواع آن

مرگ به عنوان واسطه انتقال از حیات ناخالص موقت به حیات خالص ابدی، واقعه ایست در برابر تمام زندگان که همگان باید آنرا ذوق و به تعبیر دیگر تجربه نمایند و این ذوق و تجربه از دو حال خارج نیست یا موفق است یا ناموفق. تجربه موفق مرگ به معنای ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۲)- بصیرت بخشی و کور کنندگی دنیا

دنیا هم بصیرت بخش است و هم کور کننده، بصیرت بخش است برای کسی که بواسطه دنیا ماوراء آن را می بیند و کورکننده است برای کسی که خود دنیا را می بیند کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام : من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خ ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۱)- دو وضعیت ممکن برای اقامت انسان در هنگام بازگشت به ملکوت

ما همگی در ملکوت بوده ایم و مراد از ملکوت، عالم پیدایی خداوند و ناپیدایی ماسوای خداوند است آنگاه به عالم ملک آمده ایم و مراد از آن، عالم پیدایی اشیاء و ناپیدایی خداوند است، آنگاه به ملکوت باز می گردیم تا یا لیاقت اقامت جاودانه در ملکوت مهر را ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۵۹)- سه فرایند منجر به اصرار غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل

اصرار جنون آسای غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل، حاصل سه فرایند است : نخست، فرایند سقوط دم افزون غرب در دره نیهیلیزم و بی خدایی و دیگر فرایند استشعار نسبت به این همانی بی خدایی و نابودی و احساس نیاز به داشتن ارتباط با خداوند و داشتن قبله و ...

متن کامل »

بحثی در موضوع فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم عصری که در آن زندگی می کنیم که یکی از اعصار آخرالزمانی است، عصر تجلی ویژگی های کاملا متضاد است. در این عصر هم شاهد بلوغی بی نظیر هستیم و هم کودکی ای بی نظیر. هم با انفجار نور و عقلانیت و ذکر و فکر روبروئیم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۹)- تجربه دینی، کلمه حقی که اراده باطل از آن شده

تعبیر «تجربه نبوی» یا «تجربه دینی» از مصادیق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده زیرا که اگر در معنای باطل تجربه دینی، بر مبنای سوبژکتیویته افراطی و انحرافی غربی و اصالت دادن به فاعل شناخت در برابر آنچه شناخته میشود، گویی این شخص تجربه کننده است که ...

متن کامل »