آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۷

نکته معارفی (۱۳۰)- سه حال انسان ها نسبت به امر و نهی خداوند

وضعیت انسانها نسبت به امر و نهی خداوند از سه حال خارج نیست. این وضعیت یا سبقت امتثال بر فرمان است که ویژگی واصلان و سابقان است یا همراهی امتثال با فرمان است که ویژگی سالکان و اصحاب الیمین است ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۸)- دو حال ممکن برای التزام توام به قرآن و عترت ویا کعبه و کربلا

وقتی ملزومی وجود دارد همچون قرآن کریم و لازمه ای همچون عترت طاهره یا ملزومی همچون کعبه معظمه و لازمه ای همچون کربلا مقدسه، آن کس که خود را ملتزم به ملزوم می داند بدون التزام به لازمه، امرش از ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۲۷)- دو حال و سرانجام برای زندگی واقعی انسان

زندگی واقعی انسانها برخلاف زندگی تخیلی و هنری آنها از دو حال خارج نیست: یا تراژیک است یا اپیک (حماسی). مراد از زندگی تراژیک ختم زندگی است به دوزخ در حالیکه میتوانست به بهشت ختم شود و مراد از زندگی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۶)- شرح اوقاتی که بر بشر می گذرد

اگر اوقاتی را که بر بشر گذشته و می گذرد و خواهد گذشت به ۵ وقت پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا تقسیم کنیم باید بگوییم پریروز، وقت دین خالص با ویژگی قبل از هبوط، دیروز وقت دین ناخالص، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۵)- مراد از فرموده خداوند در مورد شکرنعمت و ناسپاسی

اینکه خداوند اعلام فرموده چنانچه شکرگزار باشید شما را افزون می دهم و چنانچه ناسپاس باشید عذاب من شدید است، مراد این است که اگر شکر نعمت وجود را بعمل آورید، نعمت شما با انکشاف وجه آن، افزوده میشود یا ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۴)- ترتیب ایمان، استهداء، استعانت و توکل بر خداوند

ایمان به خداوند قبل از استهداء از خداوند و آن قبل از استعانت از خداوند و آن قبل از توکل بر خداوند است یعنی که اولا به وجود خداوند ایمان می آوریم و ثانیا از او می خواهیم که راه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۲۱)- دو وضعیت ممکن برای اقامت انسان در هنگام بازگشت به ملکوت

ما همگی در ملکوت بوده ایم و مراد از ملکوت، عالم پیدایی خداوند و ناپیدایی ماسوای خداوند است آنگاه به عالم ملک آمده ایم و مراد از آن، عالم پیدایی اشیاء و ناپیدایی خداوند است، آنگاه به ملکوت باز می ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۵۹)- سه فرایند منجر به اصرار غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل

اصرار جنون آسای غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل، حاصل سه فرایند است : نخست، فرایند سقوط دم افزون غرب در دره نیهیلیزم و بی خدایی و دیگر فرایند استشعار نسبت به این همانی بی خدایی و نابودی و احساس ...

متن کامل »

بحثی در موضوع فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم عصری که در آن زندگی می کنیم که یکی از اعصار آخرالزمانی است، عصر تجلی ویژگی های کاملا متضاد است. در این عصر هم شاهد بلوغی بی نظیر هستیم و هم کودکی ای بی نظیر. هم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۹)- تجربه دینی، کلمه حقی که اراده باطل از آن شده

تعبیر «تجربه نبوی» یا «تجربه دینی» از مصادیق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده زیرا که اگر در معنای باطل تجربه دینی، بر مبنای سوبژکتیویته افراطی و انحرافی غربی و اصالت دادن به فاعل شناخت در برابر ...

متن کامل »