آرشیو ماهانه: آوریل 2018

نکته معارفی (۸۵)- دو دیدگاه در مورد آن که باید حاکم باشد

تفاوت عظیمی است میان دیدگاهی که می گوید: آن کس که در او نور و فره ایزدی است باید حاکم باشد و دیدگاه دیگری که می گوید: هر کس به حکومت برسد معلوم میشود که در او نور و فره ایزدی وجود دارد. دیدگاه اول می گوید چون در علی ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۵۲)- آزمایش جهان با انقلاب اسلامی و ولایت مستقر در آن

اکنون مدت ۴۰ سال است که امام و ولی و حجت عصر که خداوند فرج کامل حضرتش را تعجیل فرماید، از طریق انقلاب اسلامی و ولایت نماینده خود که به نیابت از آن حضرت امام و ولی حجت عصرند، جهان را می آزماید تاحامیان و ناصران خود را از منکران ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۵۱)- فرماندهی نظم نوین جهانی از مکان های مقدس

طاغوتها و جاهلان آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و اسرائیلی و عربستانی، می توانند یقه خود را پاره کنند و می توانند چند نفر بیشتر را بکشند و چند جای دیگر را خراب کنند لکن هرگز نخواهند توانست مانع تغییر نظم جاهلانه و فاسد و پوسیده کنونی به نظمی عالمانه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۳)- عدم ادعای افقه بودن نسبت به ائمه توسط هیچ انسانی

یکی از نکات بسیار مهم در مورد ائمه معصومین از وجود مبارک امیرالمومنین علی تا امام حسن عسگری علیهم الصلوه و السلام این است که در طول تاریخ حتی یک نفر نبوده است که ادعا کرده باشد خودش یا دیگری نسبت به دین خداوند و احکام خدا از آن حضرات ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۲)- درجات گمراهی در عدم پذیرش حقانیت حسین ع

آن کس که می گوید نمی داند میان امام حسین علیه السلام و یزید بن معاویه لعنه الله علیه، کدام یک بر حقند و کدام یک باطل زیرا که طرفداران هر یک از این دو، هر کدام، امام خود را برحق و دیگری را باطل میدانند، گمراه تر است از ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۵۰)- مبنای اتحاد رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی

اکنون با اعلام اتحاد علنی میان رژیم سعودی حاکم بر حجاز و رژیم صهیونیستی اسرائیل، مهر ننگی بر پیشانی این رژیم زده شد که آب هزار چاه زمزم قادر به تطهیر آن نخواهد بود. آری از رژیمی که مبنای فکری و رفتاریش از آغاز شدت با مومنین و لینت با ...

متن کامل »

به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی و به یاد شهید آوینی / بحثی در دین و سینما

بسم الله الرحمن الرحیم سینما مانند دنیا و مانند دین دارای دو طبیعت اولیه و ثانویه است.طبیعت اولیه سینما مانند طبیعت اولیه دنیا، لهو و لعب و طبیعت ثانویه آن مانند طبیعت ثانویه دنیا، ذکر و فکر است، همانگونه که طبیعت اولیه دین، ذکر و فکر و طبیعت ثانویه آن ...

متن کامل »

تفاوت فقیه و غیر فقیه

بسمه تعالی هنگامی که انسان، فقیه در دین نباشد و در عین حال بخواهد در دین سخن بگوید، به این صورت است که نخست بر مبنای ذوق و سلیقه و اقتضاء جو، به نظری متمایل میشود، آنگاه برای اینکه اثبات کند خداوند نیز همین نظر را دارد، میان ادله و ...

متن کامل »

در مورد داریوش شایگان

بسمه تعالی داریوش شایگان که اخیرا به یوم الحساب و به ابدیت پیوست از جمله متفکرانی بود که قبل از انقلاب نقاد اندیشه غرب و منادی ضرورت بازگشت به آئین و معنویت بود لکن هنگامی که با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی در ایران، مصداق واقعی و عینی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۱)- رابطه تشریف و تشرف متقابل بین ثقلین دین

میان ثقلین تنزیلی و تاویلی دین یعنی قرآن کریم و کعبه معظمه از یکسو و پیامبر اکرم و عترت طاهره از سوی دیگر رابطه تشریف و تشرف متقابل وجود دارد یعنی همانگونه که ثقل تاویلی دین، مشرف به شرافت ثقل تنزیلی است همچنین ثقل تنزیلی مشرف به شرافت ثقل تاویلی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۰)- دو سرانجام ممکن برای غیر خداوند

بدان که خداوند تبارک و تعالی که خود بر خود ظاهر و متجلی است، به حقیقت، اولی است بلا ثانی بل اولی است بلا اول و اما در اعتبار برای آن اول، ثانی و ثالث و رابع وجود دارد. حال بدانکه ثانی پس از اول،همان تجلی و انکشاف خداوند برای ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۹)- استدلال شیطان در مورد عدم اطاعت امر خداوند

وقتی به شیطان گفته می شود چرا فرمان خداوند را اطاعت نمی کنی؟ در پاسخ می گوید: من آنقدر مستغرق در ذات خداوند هستم که نمی توانم به فرمان او که مادون اوست بپردازم! به این سخن شیطان هم میتوان بعنوان یک لطیفه خندید و هم از اینرو که این ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۸)- تفسیر اراده هدایت و اضلال از سوی خداوند

اگر قرار باشد اراده هدایت و ضلالت خداوند در آیه مبارکه ۱۲۵ سوره انعام که می فرماید: « فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا » تفسیر شود باید گفت اراده هدایت در این مورد، اراده حتمیه حبیه مسبوق به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۷)- میزان انشراح سینه هر شخص در برابر نور خداوند

آیا می خواهی بدانی سینه ات در برابر نور خداوند چه مقدار منشرح است؟ بنگر که این سینه در برابر احکام خداوند به لحاظ عقیده و اجرا چه مقدار منشرح است؟ آری دقیقا آن انشراح به میزان این انشراح و آن عرفان و توحید به میزان این فقاهت و پایبندی ...

متن کامل »