آرشیو ماهانه: مارس 2018

نکته معارفی (۷۵)- تقسیم بندی آدمیان و موجودات بر مبنای آیه شریفه عرضه امانت

امانت در آیه شریفه عرضه امانت، به دلیل عقل و نقل چیزی جز ولایت و خلافت علی بن ابی طالب(ع) نیست و مراد از عرضه آن بر زمین و آسمان و جمیع موجودات این است که : چه کسی حاضر است این مقام را برای خود ادعا کند؟ در این حال موجودات دو دسته شدند: امتناع کننده و حمل کننده. امتناع کنندگان اعم از انسان و سایر اشیاء به دلیل عالم و عادل بودن، اهل ولایت و تشیع آن حضرت شدند و حمل کنندگان اعم از انسان و سایر اشیاء به دلیل ظلوم و جهول بودن، اهل عداوت و مخالفت با آن حضرت گشتند.

نکته معارفی (۷۴)- ترتیب قلب و زبان در شخص عاقل و احمق بنا به فرمایش علی ع

وقتی حضرت علی علیه السلام می فرماید: « لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه » یعنی: در مورد عاقل، اول قلب است سپس زبان یا اول اندیشه است سپس اظهار و در مورد احمق، اول زبان است سپس قلب یا اول اظهار است سپس اندیشه در مورد آنچه اظهار شد.

نکته سیاسی (۴۹)- تولیت تمامی زمین با دین خداوند است

وزیر کشور آلمان گفته است: اسلام به آلمان تعلق ندارد. باید به ایشان گفت: لکن آلمان به اسلام تعلق دارد، همانگونه که کل اروپا و کل زمین به اسلام تعلق دارد زیرا که اسلام دین حق و خالص و زنده خداوند و دین جمیع پیامبران و اولیاء الهی است و زمین نیز زمین خداوند است و تولیت زمین خداوند با دین خداوند است.

نکته معارفی (۷۳)- توسعه توام ظلم و توسعه عدالت خواهی در آخرالزمان

در آخرالزمان ما شاهد سقوط و صعود انسان و شاهد توسعه ظلم و فساد و نفسانیت از یکسو و توسعه بی نظیر عدالت خواهی و صلاح طلبی و عقلانیت و دین خواهی از سوی دیگر هستیم. آن کس که در این صحنه تنها به سقوط انسان و توسعه ظلم و فساد نظر می کند و از حیث دیگر غافل است، تنها با یک چشم به جهان نظر کرده و دچار اشتباهی عظیم است.

نکته معارفی (۷۲)- شرط راضی شدن از خود برای خلق شدن

تشکر از خالق تبارک و تعالی برای خلق کردن و شادمانی از این بابت، همراه نیست با تشکر از مخلوق برای خلق شدن و شادمانی از این جهت. و میدانی مخلوق چه هنگام میتواند از اینکه مخلوق شده شاکر و شادمان باشد؟ پاسخ این است: تنها و تنها آنگاه که در اثر ارتباطی خاص با شاهنشاه کربلا که شاهنشاه عالم وجود است یعنی حضرت حسین علیه السلام، در معرض تابش شعشعه پرتو ذات احدیت قرار گیرد و از خود بی خود شود.
آری تنها شخص بی خود از شعشعه کربلاست که میتواند علاوه بر رضایت از خداوند برای خلق کردن از خود نیز برای خلق شدن راضی شود.

نکته سیاسی (۴۸)- بدترین ویژگی خواص در مواجهه با ولی حاکم

هنگامی که در نقطه ای از زمین، دین خداوند فی الجمله حاکم میشود، مهمترین وظیفه همگان تلاش برای تبدیل حاکمیت فی الجمله به حاکمیت بالجمله است و میدانی مراد از فی الجمله و بالجمله چیست؟ فی الجمله یعنی حاکمیت کلی و غیر مستقر که علامتش برافراشته شدن پرچم دین بر فراز یک کشور و قرار گرفتن ولی خداوند بر مسند رسمی حاکمیت است و بالجمله یعنی حاکمیت تفصیلی و مستقر که علامتش مصبوغ شدن هر چیز به صبغه دین و بسط ید کامل ولی خداوند در اجرای کامل احکام خداوند است.
یکی از بدترین ویژگیهای خواص این است که در حالیکه خود وظیفه تلاش و جهاد مستمر برای این تبدیل مبارک را ترک کرده اند بر سر ولی خداوند فریاد بکشند که چرا دین خداوند اجرا نشده و چرا ظلم و فساد وجود دارد.

نکته معارفی (۷۱)- درخواست عون و عصمت از خداوند

انجام طاعت که به آن ماموریم امکان پذیر نیست مگر به « عون » خداوند و ترک معصیت که از آن نهی شده ایم مقدور نیست مگر به « عصمت » خداوند. پس سزاوار است که مومنین در هر لحظه از خداوند عون و عصمت بخواهند: عون بر طاعت و عصمت از معصیت.

نکته معارفی (۷۰)- وصف عصری که در آن زندگی می کنیم

اگر پرسش شود که ما در چه عصری زندگی میکنیم؟ پاسخ به تعبیر نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام این است که: « فی غبر لیله دهماء » یعنی: در باقیمانده شبی تاریک، که: « تکشر عن یوم اغر » یعنی: لبخند میزند به روی روزی بسیار روشن .

نکته سیاسی (۴۷)- موضع پادشاه بحرین در اثر نکس و وارونگی درونی

پادشاه بحرین اخیرا در مورد کشور قطر گفته است: قطر، پیمان شرافت عربی را در ضدیت با ایران نقض کرده. آری وقتی انسان در اثر کفر و جهالت، دچار نکس و وارونگی درونی میشود، مطلب از این قرار خواهد شد: منکرترین منکرات میشود معرفترین معروفها و بی شرافتی محض می شود شرافت محض.

به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

بسمه تعالی
بدانکه سیده نساء العالمین بودن حضرت مریم سلام الله علیها، مقید و سیده نساء العالمین بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مطلق است. یعنی که حضرت مریم س مصطفاه و سیده و مولاتند نسبت به جمیع زنان عالم غیر از حضرت زهرا و حضرت زهرا س، مصطفاه و سیده و مولاتند نسبت به جمیع زنان عالم از جمله حضرت مریم س. بنابراین برخلاف سخن مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان، این گونه نیست که اطلاق آیه: «و اصطفاک علی نساء العالمین» آل عمران ۴۲، دافع قول به مقید بودن اصطفاء و سیادت حضرت مریم باشد، بلکه قول به اصطفاء و سیادت مطلقه حضرت زهرا س که قولی است مبتنی بر عقل سلیم و نقل صحیح، مقید آن اطلاق است.
با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند برومندش خمینی کبیر رضوان الله علیه که در عصر ما با تاسی از مادر عظیم الشانش، در یاری دین کاری زهرایی و ظلمت شکن، انجام داد و صحنه جهان را متفاوت ساخت.

نکته معارفی (۶۹)- علت تامه اهتدا و ضلالت

نه علت تامه اهتداء مهتدی اسم الهادی خداوند است و نه علت تامه ضلالت ضال، اسم مضل خداوند، بلکه علت تامه اهتداء، انتخاب اسم الهادی است در حالیکه ممکن بود اسم المضل انتخاب شود و علت تامه ضلالت ، انتخاب اسم المضل است در حالیکه ممکن بود اسم الهادی انتخاب شود.

نکته معارفی (۶۸)- عدم موقوفیت اسماء و صفات خداوند بر مظاهر این اسماء

در کشوری پادشاهی بود که اعلام کرده بود من نسبت به دوستان و مطیعان خود، هادی و مهربان و نسبت به دشمنان و عاصیان درگاهم ، مضل و منتقم هستم. لکن در آن کشور حتی یک نفر دشمن و عاصی نسبت به پادشاه وجود نداشت و این امر مانع از آن نبود که پادشاه همانگونه که هادی و مهربان نامیده میشد، مضل و منتقم نیز نامیده شود.پس برخلاف جبرگرایان عامی مذهب و صوفی مسلک در عدم موقوفیت اسماء و صفات خداوند بر مظاهر این اسماء و عدم علیت این اسماء نسبت به مظاهر خود تامل نما.

نغمه نامزون / جدایی علم از دین

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رضا داوری اردکانی، رئیس محترم فرهنگستان علوم اخیرا در اظهار نظری عجیب در موضوع ارتباط میان علم و دین، فرموده اند: ماهیت علم با دین متفاوت است وعلم، اساسا و ذاتا نمی تواند متصف به وصف دینی شود مگر در آنجا که موضوع و مسائلش به طور خاص، دین باشد مانند علم فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کلام و به تعبیر ایشان حتی فلسفه اسلامی و اما سایر علوم هر کدام موضوع و مسائل خاص خود را دارند و ملاک صحت و عدم صحت آنها مراعات روش مقرر در آن علم هاست. از آنجا که ما نمیدانیم ایشان بر مبنای چه تعریفی از علم و دین، ایندو را از یکدیگر متفاوت میدانند، جا دارد از ایشان پرسش کنیم که به نظر جنابعالی مقولات دیگری همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و به طور کلی دنیا ، آیا می توانند به وصف دینی بودن متصف شوند یا خیر؟ حال می توانیم این گونه فرض کنیم که پاسخ ایشان به پرسش فوق از دو حال خارج نیست، یا می فرمایند: بله، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر و دنیا میتواند متصف به وصف دینی شود و اساسا فلسفه دین و قیام انبیاء و فلسفه اصلی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نیز همین است، لکن مقوله علم ، متفاوت است و علم را غیر از آنجا که موضوع و مسائلش به صورت خاص دین است، نه میتوان دینی دانست و نه غیر دینی. پاسخ دیگر به پرسش فوق این است که به سیاق متفاوت دانستن علم با دین، بفرمایند: بله، این مقولات نیز با دین متفاوت است و هر کدام موضوع و مسائل و مبانی و روشهای خاص خود را دارند و نمیتوان سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر و بطور کلی دنیا را که به نص سخن خداوند، ذاتش لهو و لعب است، متصف به وصف دین که ذاتش ذکر و فکر است، نمود و بر مبنای این دیدگاه تنها چیزی که میتواند متصف به وصف دینی باشد، خود دین است و لا غیر. اگر پاسخ ایشان این گونه باشد ما را با ایشان سخنی نیست و جز افسوس و اندوه واکنش دیگری نخاهیم داشت. و اما اگر پاسخ،همان اولی باشد، می پرسیم چگونه است که هر چیز و از جمله دنیا که ماهیتش لهو و لعب است می تواند با تبعیت از دین و قبول حاکمیت دین بر خود، موصوف به وصف دینی شود و ماهیت ذکر و فکری پیدا کند لکن علم نمیتواند این گونه باشد؟ مگر اساسا دین که منشاش وحی آسمانی و نزول کلمه الله یا همان لوگوس است، منشا همه علمها، معرفتها و« لوژی» ها نبوده است؟ و اگر گفته شود آری بوده است لکن در ادامه، علم، مستغنی از دین است و بدون دین میتواند به راه خود ادامه دهد، در این صورت باید گفت این همان خیال و توهمی است که فلسفه و اندیشه غرب در عصر قدیم و جدید به آن دچار بوده و خود و جهان را با فاجعه و استیصال روبرو ساخته و اکنون که با وقوع انقلاب مبارک اسلامی و ظهور مجدد دین و آسمان در صحنه جهان، امکان جبران فاجعه و برون رفت از بن بست واستیصال پدید آمده، جا دارد دست از توهم قدیم برداشته شود و نغمه ناموزون جدایی علم از دین که هرگز نمی توان آنرا با جدایی عقل از دین و سیاست از دین، متفاوت دانست، شنیده نشود. والسلام
سید محمد قائم مقامی
۸ اسفند ۱۳۹۶