آرشیو ماهانه: فوریه 2018

نکته معارفی (۶۲)- سعادتمندی مومن

کیست سعادتمندتر از مومن؟ زیرا که مومن بصورت بالفعل به اصل آرزوی خود که همان نفس موجودیت خداوند است رسیده و از طریق آفریده شدنش به درک این موجودیت نایل شده و در راه رسیدن به آرزوی بعدی که همان انکشاف وجه خداوند برای اوست، قرار دارد. از اینرو مومن با این سخن نورانی که:« الهی انت کما احب» اعلام میکند که بالفعل به آرزوی اصلی اش رسیده و با این سخن که:« فاجعلنی کما تحب » اعلام میکند که در حال رسیدن به آرزوی بعدی است.

نکته سیاسی (۴۶)- چگونگی مواجهه با مفاسد عارضی حکومت اسلامی

مومنان و انقلابیون و اهل خیر و صلاح باید بسیار برحذر باشند از اینکه در مواجهه با مفاسد عارض بر حکومت اسلامی که برای برطرف ساختن آنها باید جهاد نمود، دچار رذیله دفع فاسد به افسد نشوند زیرا که اگر راهکار عاقلان و صالحان در مواجهه با مفاسد آنگاه که کار دیگری نمیتوان کرد، دفع افسد به فاسد است، راهکار جاهلان و ناصالحان در چنین وضعیتی با توسل خودآگاه یا ناخودآگاه به فسادی بسیار شدیدتر، دفع فاسد به افسد است. بنابراین باید بسیار بر حذر بود که مبادا در مخالفت و نقد ظلم و فساد عارض بر حکومت اسلامی که ذات حکومت از آنها بری است به عدل و صلاح آمریکایی و اسراییلی پناهنده شد زیرا که اگر آن ظلم و فساد، از مصادیق فساد و ظلم عارضی است، این عدل و صلاح از مصادیق افسد و ظلم ذاتی و جوهری است.

نکات معارفی (۶۱)- اساس تشریع و نتیجه امتثال و یا عدم امتثال شریعت

اساس تشریع، محبت و عزم خداوند به سعادت و نجات همگان است که در صورت امتثال شریعت از جانب مخلوق، این عزم تبدیل به حتم میشود و در صورت عدم امتثال، عزم محبت و نجات اولا مبدل به عزم غضب و هلاکت و در صورت اصرار مکلف بر معصیت منجر به حتم غضب و قطعیت هلاکت خواهد شد.

نکته معارفی (۵۹)- شرط تداوم و افزون شدن هنر در انسان

هنر که از مقوله زبان و بیان و خوب سخن گفتن است، نعمتی است موهوبی که شکرانه اش، سخن خوب و سخن حق گفتن است که نعمتی است اکتسابی. حال چنانچه صاحب هنر، شکرانه هنرش را بجا آورد و با آن ، سخن حق گفت و صورت زیبای موهوبی را به سیرت زیبای اکتسابی آراست، هنرش افزون و در غیر این صورت، مسلوب خواهد شد.

در مورد ۲۲ بهمن

بسمه تعالی
۲۲ بهمن در هر سال، نه تنها یادمان ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است بلکه علاوه بر آن با حضور معجزه آسای خداوند و مردم، خود ۲۲ بهمن دیگری است. و معجزه بی بدیل عصر ما که بسی بالاتر از شکافته شدن دریا برای موسای کلیم و زنده کردن مرده توسط عیسای مسیح علیهماالسلام است، پدید آمدن نظامی است که هر سال مانند همان سال اول توسط خداوند و مردم با این سخن که: «این نظام متعلق به من است» مورد ابرام و تایید مجدد قرار می گیرد. ۲۲ بهمن که مجلا و مصداق و عینیت اعیادی همچون جمعه و مبعث و غدیر و از جنس یوم الفتح و یوم الظهور است، به دنبال وقوع شبه رنسانس غربی در چند قرن قبل، آغاز رنسانس حقیقی انسان و آغاز بیداری و توبه جمعی بشریت و آغاز فرایندی است که اوجش بی ذره ای تردید، ظهور کامل دین و امر و حجت خداوند در جهان و بیعت آدمیان با انسان کامل خواهد بود.
این آغاز فرخنده و این خدایی ترین و مردمی ترین روز، بر مومنان و عارفان و صالحان جهان مبارک باد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ آغاز چهلمین طلوع آزادی

حجاب، واجب شرعی و لازم قانونی است

بسمه تعالی
قانونی شدن حکم شرعی حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از افتخارات بی نظیر این نظام مقدس است که همچون خود نظام اسلامی در عین ریشه داشتن در اعماق سنت، پدیده ای بسیار نو و مدرن است و قیاس اجبار به امری که موافق فطرت و موافق حکم خداوند است همچون حکم حجاب به امری ضد فطرت و ضد حکم خداوند همچون بی حجابی و برهنگی، و اینکه اجبار در هر دو مورد، نامطلوب و موجب مقاومت و واکنش منفی است، قیاسی است مع الفارق و نامربوط و این سخن که وقتی اصل دین را نمیتوان اجبار و اکراه کرد، فرع آنرا نیز بطریق اولی نباید مورد اجبار و اکراه قرار داد، سخنی است بغایت سست و بی پایه زیرا که اساسا حوزه عدم اکراه در دین همان حوزه اصل دین است که به دلیل قلبی و اعتقادی بودن آن، امکان اجبار و اکراه در آن وجود ندارد و اگر به فرض چنین امکانی نیر وجود داشت به دلیل مغایرت آن با اصل اختیار و آزادی انسان در انتخاب میان بهشت یا دوزخ برای خود، قابل اکراه و اجبار نبود و اما در حوزه فروع دین که همان حوزه اعمال و رفتار انسان است به ویژه در مورد اعمال اجتماعی و سیاسی او، مطلب کاملا متفاوت و قیاس آزادی انسان در مورد دوزخ رفتن شخص خود با آزادی او در مورد دوزخ بردن دیگران، قیاسی است غیر دینی، غیر عقلایی و کاملا نا مربوط و اصلی ترین وظیفه حاکم مسلمان که به نص قرآن کریم اقامه معروف و هدم منکر است، همین مانع شدن از به دوزخ بردن دیگران است و از آنجا که بی حجابی و خودنمائی جنسی زنانه برای عموم از مصادیق قطعی منکر و به دوزخ بردن دیگران است بنابراین حکومت اسلامی میتواند و باید بر کنار از وسوسه عدم کارآمدی این قانون در مقام اجرا، از راه الزام و اجبار قانونی از آن ممانعت بعمل آورد، زیرا که اگر موضوع بی حجابی و بی عفتی برای فرهنگ کفر و جاهلیت از واجبات رکنی است، موضوع حجاب و عفاف برای فرهنگ دینی و الهی همچنین از ارکان است.

نکته معارفی (۵۸)- اراده خداوند، اساس تشریع و تکوین

تشریع همواره حاصل اراده عزمیه خداوند و تکوین همواره حاصل اراده حتمیه خداوند است. یعنی که فی المثل امر به نماز و اقامه ولایت الهی همان امر شرعیه و عزمیه خداوند است و نماز و ولایتی که اقامه می شود یا نمی شود، به امر تکوینیه حتمیه خداوند است، با این تفاوت که اقامه آندو پس از آنکه متعلق اراده عزمیه حبیه بود، متعلق اراده حتمیه حبیه و در صورت عدم اقامه، متعلق اراده حتمیه غضبیه خواهد بود.

نکته معارفی (۵۷)- موضوع و متعلق ایمان در ابتدا و انتها

موضوع و متعلق ایمان هر چند در آغاز «غیب» است لکن در فرایند ایمان، این موضوع بتدریج تبدیل به «شهاده» و در انتها عین شهاده است. به بیان دیگر موضوع ایمان در آغاز ، «خبر» در میانه چیزی میان خبر و عیان و در انتها عین «عیان» است.

نکته معارفی (۵۶)-قرآن کریم کلام خداوند و به لسان بشر است

قرآن کریم یا کلام خداوند، به «لسان بشر» است لکن «قول بشر» نیست، بنابراین اقوالی که معتقد است قرآن کریم همانگونه که به لسان بشر است بنابراین قول بشر است یا همانگونه که قول بشر نیست به لسان بشر نیز نیست تماما لغو و باطل و دارای تبعات باطل است.

به مناسبت ایام فاطمیه

ایام فاطمیه و ذکر مصائب وارده بر حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها که عالم وجود یعنی کل موجودات مامور به محبت و صله با آن حضرت هستند، فرصتی است مناسب برای ذکر مصائب وارده بر دنیای اسلام بلکه بر کل بشریت تا با ریشه یابی این مصائب که چیزی جز نقض عهد الهی و قطع « ما امر الله به ان یوصل » و افساد در زمین نبوده و با جبران و تدارک مصیبت، انسان آینده آخرالزمانی رفته رفته از فضای شکست و اضمحلال و ذلت وارد فضای پیروزی و سرافرازی و عزت گردد و نشان دهد که دیگر هرگز حاضر نیست اشتباه عظیم گذشته را تکرار کند. انسان گذشته منقرض شده اگر به خیال کفایت کلام صامت از کلام ناطق و کفایت خدای پنداری از خدای حقیقی بر روی حبیبه خداوند، ناموس هستی و تجلی گاه حکمت الهی در تمامی اعصار سیلی زد، انسان سرافراز آینده با توبه از این ذنب عظیم به آغوش مادر باز خواهد گشت و نه یک بوسه بلکه بوسه ها بر دست آن مادر که کسی جز حضرت ام ابیها نیست خواهد زد.

نکته معارفی (۵۵)- فلسفه سیاسی و عملی کافران

فلسفه سیاسی و عملی کافران، مدیریت جهان بر مبنای ظلم و تبعیض و فلسفه الهی و نظری آنان، اعتقاد به خداوندی است که اصلی ترین ویژگی او- العیاذ بالله – ظلم و تبعیض است. حال تفاوت نمیکند که گفته شود میل به آن فلسفه عملی موجب تمایل به این فلسفه نظری شده یا بالعکس، هرچند اینکه بگوییم گرایش انحرافی در عمل موجب گرایش انحرافی در نظر میشود، متین تر است از آنکه بگوییم انحراف نظری کافران موجب انحراف عملی آنان شده است. فتامل

نکته معارفی (۵۴)- وصف موجود از حیث ماده و صورتش

وجود حادث که همان ماده حادث است، امری اختراعی و ماهیت حادث که همان صورت حادث است، امری ابداعی است زیرا که اختراع، ایجاد چیزی نه از چیز دیگر است و وجود و ماده از چیز دیگری ایجاد نشده و ابداع، ایجاد چیزی بی سابقه لکن از چیز دیگر است و ماهیت و صورت از نفس وجود و ماده ایجاد شده است. بنابراین ، موجود از حیث وجود و ماده اش پدیده ای اختراعی و از حیث ماهیت و صورتش پدیده ای ابداعی است.

نکته معارفی (۵۳)- عدم تفاوت میان عموم و اطلاق و عام و مطلق

میان عموم و اطلاق و عام و مطلق بر خلاف آنچه در زبانها مشهور است، تفاوتی وجود ندارد و هر تخصیصی در عین حال تقیید و هر تقییدی در عین حال تخصیص است، نهایت آنکه وقتی قرار است برخی افراد موضوع از شمول حکم عام و مطلق خارج شوند، چنانچه از موضوع به صورت اسم جمع تعبیر آورده شود، این خروج، تخصیص نامیده میشود و چنانچه از موضوع به صورت اسم مفرد تعبیر شود، این خروج، تقیید نامیده میشود.

نکته معارفی (۵۲)- درس بزرگ ماجرای حضرت موسی ع و حضرت خضر ع

درس بزرگی که از ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر علیهماالسلام استفاده می شود این است که چنانچه انسان با کسی که او را ولی خداوند و دارای مقام رحمت عندی و علم لدنی میداند همراه شد آنگاه از او فعل یا قولی که آنرا ناپسند میداند مشاهده نمود، میتواند_ ولو به خطا- او را دیگر ولی خداوند و دارای این مقام نداند لکن نمیتواند در حالیکه او را ولی خداوند و دارای این مقام میداند، به قول و فعل او اعتراض نماید.