آرشیو ماهانه: ژانویه 2018

نکته معارفی (۴۸)- اساس موضوع بدا

در موضوع بسیار مهم بدا که در اهمیت و عظمت آن سخنان نورانی همچون: “خداوند به چیزی مانند اعتقاد به بدا عبادت نشده” یا “خداوند به چیزی مانند بدا مورد تعظیم قرار نگرفته” یا “اگر مردمان می دانستند در قول به بدا چه اجری وجود دارد، هرگز در اعتقاد به ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۷)- بزرگترین علامت ظهور

میان علائم الظهور، می توان بزرگترین علامت را صیحه آسمانی و ندای جبرئیلی داعی به حاکمیت جهانی خداوند و صیحه زمینی و ندای ابلیسی داعی به حاکمیت جهانی شیطان و اجابت جهانی این دو دعوت و تشکیل دو دولت حق و باطل به عنوان ممهد حاکمیت جهانی خداوند و حاکمیت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۶)- تسبیح حق

هنر آن نیست که در عالم نقصی نبینی یا نقص را به خداوند حق و یکتا نسبت دهی یا آن را به خدای دیگری منسوب نمایی بلکه هنر که همان تسبیح حق است آن است که در حالیکه نقص را می بینی، خدای حق را که آفریدگار نقص و کمال ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۵)- نکات قابل دریافت از آیه شریفه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر

در آیه شریفه “ان الصلوه تتهی عن الفحشاء و المنکر” که منطوق آن نهی نماز از بدی ها و زشتی هاست، به دلالت ضمنی و التزامی، سه مطلب دیگر فهمیده میشود. نخست اینکه: بدی ها و زشتی ها نیز نهی کننده از نمازند. دوم اینکه: نماز امر کننده به خوبی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۴)- پدید آمدن دو نوع روشنفکری همراه با نزول وحی قرآنی

با نزول وحی قرآنی و وقوع عظیم ترین انفجار عقلی، نوری و علمی در جهان، بی درنگ دو نوع روشنفکری پدید می آید. نخست: روشنفکریی که نمایندگان اعظمش کسانی هستند مانند امیرالمومنین علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما و دیگر روشنفکریی که نمایندگان اعظمش کسانی هستند مانند ابوفلان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۳)- تفاوت عرفان مرحوم علامه حسینی طهرانی و امام خمینی ره

تفاوت عارف دلسوخته ای همچون مرحوم آیت الله علامه حسینی طهرانی صاحب معاد شناسی، امام شناسی، الله شناسی و روح مجرد با عارفی همچون امام خمینی رضوان الله علیه در این است که مرحوم حسینی طهرانی در انقطاع عاشقانه اش به سوی خداوند، مستغرق دریای شهود و معرفت است وچندان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۲)- تفسیر مرگ

مرگ، یا به سوی تاریکی و فقدان و اندوه ابدی رفتن است در صورت کفر و عصیان یا به سوی روشنایی و وجدان و شادی ابد رفتن در صورت ایمان و عبادت. مرگ، آدمی را متصل میسازد به اندوه مطلقی که ذره ای در آن شادی نیست یا به شادی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۱)- معطی و مانع بودن خداوند و نحوه اعمال آن

بدانکه معطی و مانع کسی جز خداوند نیست جز آنکه عطاء و منع خداوند که آنرا به دست این و آن اجرا می فرماید گاهی از روی لطف و فضل است و گاهی از روی قهر و عدل. پس «طوبی» برای آن کس که فاعلا و قابلا، مجرای عطا و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۰)- مراد از مقرون بودن علم به عمل در کلام علی ع

مراد از مقرون بودن علم به عمل در کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اینکه علم به عمل دعوت می کند و چنانچه اجابت شود می ماند ودر غیر این صورت از میان میرود این است که نخست و از راه دور، چیزی برای انسان معلوم میشود آنگاه همین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۹)- نتیجه شکر بر نعمت وجود خداوند

چنانچه آدمی شکرگزار نعمت وجود خداوند که نعمت مطلق و اصل و ریشه همه نعمتهاست باشد، به اقتضاء «لئن شکرتم لازیدنکم» نعمت او افزوده میشود و افزونی نعمت در این مورد همانا انکشاف وجه خداوند برای بنده شکرگزار است که آن نعمت بر نعمت و تتمیم و مزید نعمت است.

متن کامل »