آرشیو ماهانه: دسامبر 2017

نکته معارفی (۳۸)- توصیف عهد میان خداوند و انسان

اگر می خواهی به «عهد خداوند با انسان» بنگری به کعبه و قرآن بنگر و اگر میخواهی به «عهد انسان با خداوند» بنگری به کربلا و نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه بنگر زیرا که کعبه و قرآن، حبلی است از جانب خداوند به سوی انسان و کربلا و نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه، حبلی است از جانب انسان به سوی خداوند و اگر قرار باشد دقیقتر گفته شود باید گفت که در حقیقت یک عهد و یک حبل است که حیث تنزیلی آن نامش کعبه و قرآن و حیث تاویلی آن نامش کربلا و نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه است.

نکته معارفی (۳۷)- رضایت خالق و مخلوق در فرایند آفرینش

هرچند لازمه خالقیت، مخلوقیت است لکن لازمه رضایت از خالق برای خلق کردنش، رضایت از مخلوق برای خلق شدنش نیست زیرا همانگونه که خالقیت امری مختارانه ومسئولانه است همچنین مخلوقیت نیز امری مختارانه و مسئولانه است و کدام مخلوق میتواند بگوید من از پس مسئولیت مخلوق شدن برآمدم؟

نکته معارفی (۳۶)- توصیف انواع عرفان و عرفان حق

عرفان که علمی است با موضوعیت خداوند و نیل به خدا یا خدایی محض است همچون عرفان حق انبیاء و اولیاء معصومین علیهم السلام یا خود ساخته و شیطانی محض است همچون انواع عرفانهای مبتنی بر سحر و جادو و یا آمیزه ایست از عرفان خدایی و عرفان خودساخته با غلبه عرفان خدایی همچون برخی تصوفهای عامیانه و یا آمیزه ایست از ایندو با غلبه عرفان خودساخته همچون برخی دیگر از تصوفهای عامیانه. حال اگر کسی شرق و غرب عالم را بگردد و در تاریخ قدیم و جدید سیر کند، عرفانی خارج از این چهار پیدا نخواهد کرد.

نکته سیاسی (۴۵)- باطن اعلام پایتختی قدس برای اسراییل

اعلام پایتختی قدس برای اسرائیل در ورای ظاهر ظلمانیش بشارت نور و نزدیکی شگفت آور تحقق وعده خداوند در مورد مجازات تبه کاران و فرعونیان عصر ماست که فرمود: « فاذا جاء وعد الآخره » اسراء ۷ و ۱۰۴ ، یعنی: «هنگامی که وعده بعدی مجازات فرا رسد» دو اتفاق میافتد، نخست: «جئنا بکم لفیفا» اسراء ۱۰۴ یعنی: «شما را یکجا و درهم به این مکان مقدس میآوریم» و دیگر: «لیسوؤا وجوهکم۰۰۰۰۰۰» اسراء ۷ ،یعنی: دمار از روزگارتان در میآوریم.

نکته معارفی (۳۵)- تفاوت فقه و حکمت

تفاوت فقه که بحث در احکام خداوند است و حکمت که تعریف و توصیف خداوند است در تطرق خطا در فقه و عدم آن در حکمت است. یعنی که فقه و خطا قابل جمعند و وقوع خطا، فقه را حتی در مورد همان خطا از فقه بودن خارج نمیسازد در حالیکه حکمت و خطا قابل جمع نیستند و وقوع خطا، حکمت را حتی در غیر مورد خطا از حکمت بودن خارج میسازد.

نکته معارفی (۳۴)- معنی صحیح تصویب

همانگونه که حق ملاک تمیز اهل آن است همچنین اهل حق ملاک تمیز حقند بنابراین مشکل «تصویب» باطل عامیانه نه در اصل آن بلکه در تطبیق غلط و نابجای آن است، زیرا که تصویب در مکتب اهل بیت علیهم السلام در دو مقام صحیح است نخست در مورد اولیائ واقعی خداوند که در این مورد تصویب صحیح به این معناست که همانگونه که همواره نظر ولی خداوند تابع نظر خداوند و واقعیت است همچنین بعضا نظر خداوند و واقعیت نیز تابع نظر ولی خداست و دیگر در مورد مجتهد واقعی تابع اهل بیت(ع) که در این مورد تصویب صحیح به این معناست که خداوند نسبت به نظر خطای مجتهد واقعی تا قبل از کشف خطا برای او، همانقدر راضی است که در مورد نظر صواب چنین مجتهدی راضی است.

نکته سیاسی(۴۴)- وصف رذالت و جهالت دولت وهابی حاکم بر حجاز

دولت وهابی حاکم بر حجاز، مجمع البحرینی است از جهالتهای قدیم و جدید و از رذالتهای کلاسیک و مدرن. این دولت بی آنکه ذره ای از ارزشها و فضیلتهای دورانهای قدیم و جدید برخوردار بوده باشد، واجد جمیع رذالتها و جهالتهای این دو دوران است.

تهافت شیطان

بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان، موجودی متناقض و در نتیجه متهافت (خود ویرانگر) است و مآل و ملکوت تناقض و تهافت، دوزخی است که اهلش به صورت لا یموت فیها و لا یحیی تا ابدیت در آن بسر خواهند برد. مصداق و مظهر ذات متناقض شیطان در عصر ما جریانی است که در عین پلشتی و پلیدی، عزم آن دارد که بر یکی از پاکترین و نورانی ترین بقاع عالم که طهارت و قدسیتش باقتضائ «بارکنا حوله» مستقیما از جانب خداوند است، مسلط شود و با ویران ساختن بنای الهی آن، به خیال خود «معبد سوم» را برپا نماید. شیطان که از یکسو متوجه و متفطن اهمیت و عظمت دین و آسمان است و بخوبی میداند قبله یعنی یک کانون قدسی حقیقی، نقطه اتصال زمین و آسمان است و انسان و جامعه و قدرت و تمدن و کشور بی قبله هر چه باشد و هر کس که باشد پا در هوا و معلق ومتزلزل است و از سوی دیگر حاضر نیست به شرایط داشتن قبله که همان ایمان به خداوند و تصدیق جمیع رسولان و تولای جمیع اولیای الهی است، تمکین نماید، در صدد است معبد خیالی و شیطانی خود را نه بر روی انواع مناطق گسترده ای از زمین که بر آنها حکم میراند بلکه دقیقا در دل دنیای اسلام و بر روی زمینی که فی الواقع مقدس و منور و مطهر است برپا نماید و برهانش این است که ما در اینجا زمانی داری معبد و هیکل بوده ایم و نمیداند یا نمیخواهد بداند که آن معبد اول یا همان هیکل حضرت سلیمان علیه السلام، معبدی بود که به فرمان خداوند و توسط دو پیامبر برحق خداوند که هر دو مانند سایر پیامبران، مسلمان بودند یعنی حضرات داود و سلیمان علیهماالسلام و در زمینی که خداوند آنرا معین و مقدس و مبارک فرموده بود، ساخته شد و بنی اسرائیل مادام که مؤمن و مسلمان و شیعه بود لیاقت عبادت در آنرا که همواره درقبال کعبه معظمه قبله گاه دوم (۱) موحدان عالم بوده، داشتند و وقتی شرایط دارا بودن قبله یعنی ایمان و ولایت را از دست دادند،معبد اول با هجوم دشمنان ویران و پس از مدتی در حالیکه دیگر اهل توحید و ولایت نبودند بر مبنای سابقه تاریخی و انگاره نژادی، معبد دوم را بدون تایید و اذن خداوند بر جایگاه معبد اول ساختند آنگاه پس از ظهور حضرت مسیح علیه السلام و انکار آن حضرت و با پیشگویی شخص مسیح علیه اسلام، معبد دوم که تنها سنگ و گل بود، بار دیگر ویران شد در حالیکه زمین مقدس و حرم شریف همچنان برقرار بود تا با ظهور پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و به برکت نور و تجلی اسلام، معبد اول یا همان هیکل حضرت سلیمان، به صورت مسجدالاقصی ظاهر و متجلی گردید. یعنی آنچه اکنون به آن مسجدالاقصی و حرم شریف گفته میشود به لحاظ مبانی دینی و تئولوژیک نه مبانی وهمی و جاهلانه و آرکائیک آنگونه که اسرائیل به آن قایل است، دقیقا همان معبد و هیکل سلیمان است که شرط ورود به آن و عبادت در آن، اسلام و ایمان است و اکنون تبه کاران یهود به منظور تتمیم و ترسیخ سلطنت یهود در جهان به خیال خود درصدند مسجدالاقصی یعنی خانه خداوند و معبد سلیمان را ویران و معبد سوم را چیزی جز خانه شیطان و معبد مقدس فراماسونری نیست بر پا نمایند و نمیدانند که خداوند در این مورد نه تنها اذن شرعی و مهر آمیز نداده بلکه اذن وجودی و قهرآمیز که بواسطه آن انجام گناه میسور میشود را نیز نداده و بنی بشری و بنی شیطانی قادر بر این امر نخواهد بود و لحظه دست بردن به تخریب مسجد برای ساختن معبد شیطان که مقتلش به دلایل قطعی در قدس است، لحظه نابودی قطعی کفار و شیاطین خواهد بود.
البته قاطبه یهودیان غیر صهیونیست هرگز به این جسارت قائل نیستند و هر گونه دخول به حرم مقدس و یا تلاش برای تاسیس معبد سوم را تا آمدن ماشیح موعود، حرام و باطل میدانند و ما به این دسته از یهودیان می گوییم که شما تا قبل از تشریف فرمایی ماشیح که کسی جز مهدی موعود اسلام عجل الله تعالی فرجه نیست نیز به شرط گفتن شهادتین و لازمه آن که شهادت به ولایت حضرت علی علیه السلام و اولاد طاهرین آن حضرت است، میتوانید نه تنها وارد حرم قدسی مسجدالاقصی بلکه وارد حرمهای مقدس مکه و مدینه و کربلا شوید و از نور و برکت و حضور خدای حقیقی و نه خدای توهمی اسراییلی، برخوردار گردید.
سید محمد قائم مقامی
۲۰ آذر ۱۳۹۶

۱- باید دانست اینکه به مسجدالاقصی بیت المقدس، قبله اول مسلمین گفته میشود جنبه مضاف و نسبی دارد یعنی در مقطعی و برهه ای به دلیل وجود بتها در مسجدالحرام و حول کعبه معظمه یا به هر دلیل دیگر مسلمانان مامور بودند اولا در جهت بیت المقدس نماز بخوانند وسپس امر میشوند که به همان قبله اول یعنی مسجدالحرام و کعبه معظمه که همواره به لحاظ زمان و شرافت، دارای تقدم بوده، باز گردند.

نکته معارفی (۳۳)- رابطه امر و دین با خلق و هستی

امر و خلق، یا دین که معادل امر است و هستی که معادل خلق است، هرکدام قائم بر دیگری است جز آنکه قیام خلق و هستی بر امر و دین، قیام تحقق و قیام امر و دین بر خلق و هسثی، قیام ظهور و تجلی است.

نکته سیاسی (۴۳)- آشکار شدن راز برخورد متفاوت امام ره با آمریکا و شوروی

درود خداوند به روح ملکوتی خمینی کبیر که اسرافیل وقت و حجت خدا و وارث و خلیفه پیامبران در عصر ما بود و در آغاز قیام الهی اش، شوروی الحادی و استکباری را شایسته گفتگو و نصیحت و پیام دادن دانست لکن حکومت شیطانی و استکباری آمریکا را تنها شایسته شعار مرگ بر آمریکا به شمار آورد. جهان اکنون میتواند رمز و راز آن پیام دادن و این مرگ گفتن را درک کند.

نکته معارفی (۳۲)- عدم منافات عصمت و وقوع توبیخ خداوند در مواردی نسبت به معصوم

عصمت حتی در عالیترین درجه آن که مقام دائم الاستفاضه بودن مخلوق در برابر دائم المفیض بودن خالق است و اختصاص به وجود مبارک پیامبر ختمی مرتبت و جانشینان معصوم آن حضرت دارد، با وقوع توبیخ خداوند در مواردی نسبت به شخص معصوم، منافات ندارد از اینرو هیچ لزومی ندارد که با تکلف، ماجرای عبس با شخص دیگری غیر از پیامبر اکرم(ص) تطبیق داده شود، زیرا که اگر توبیخ در مورد اتیان فعلی که مذمومیت آن قبلا بیان نشده همچون توبیخ ماجرای عبس، در مورد انسانهای عادی، امری قبیح است، در مورد صاحب مقام او ادنی که شانش به دلیل قرب بینهایت، اجابت قبل از دعوت و اشتعال قبل از مس نار است، امری جمیل و خود بزگترین دلیل فضل و قرب و عظمت بیکران رسول مکرم صلی الله علیه و آله است.

نکته سیاسی(۴۲)- قدس، یکی از سه پایتخت ابدی جهان اسلام

قدس شریف نه تنها تا ابد پایتخت فلسطین باقی می ماند بلکه آن تا ابد یکی از سه پایتخت جهان اسلام باقی خواهد ماند. سه پایتختی که یکی از آنها یعنی کربلا اکنون به روی مومنان مفتوح شده و میرود که دو پایتخت دیگر یعنی مکه و قدس را نیز هرچه زودتر به روی اهل ایمان وبه روی کل بشریت مفتوح نماید.

نکته معارفی (۳۱)- رابطه حاکمیت تکوینی و شرعی خداوند با رسالت انبیاء

خداوند را- تبارک و تعالی – دو حاکمیت و مالکیت است که یکی بالفعل وجود دارد ودیگری باید تحصیل شود ومورد تکلیف است. و اما آنچه بالفعل وجود دارد، حاکمیت و مالکیت قهری است که به آن حاکمیت تکوینی می گوییم و دارای مفهومی متواطی و افرادی برابر است و آنچه باید تحصیل شود حاکمیت و مالکیت لطفی است که به آن حاکمیت شرعی میگوییم و دارای مفهومی مشکک وذو مراتب است. و تمام رسالت انبیا علیهم السلام دعوت به تبدیل حاکمیت قهری به لطفی و تکوینی به تشریعی از طریق استشعار نسبت به حاکمیت بالفعل و مطالبه آن است.

نکته سیاسی (۴۱)- در مورد اعلام پایتختی قدس برای رژیم جعلی اسراییل

اعلام پایتختی قدس برای کشور جعلی اسرائیل توسط رئیس جمهور مخبط آمریکا در عین فاجعه بار بودن متضمن خبری بسیار خوش است، زیرا که کدام خبر بیش از آن میتواند نزدیک بودن بسیار زیاد آزادی قدس شریف از لوث تبه کاران صهیونیست را به جهانیان بشارت دهد و کدام خبر بهتر از این میتواند نه تنها جهان اسلام بلکه جهان بشری را علیه جرثومه ظلم و فساد حاکم بر جهان، بیدار و متحد سازد؟

نکته معارفی (۳۰)- توصیف آخر الزمان و اول الزمان

از تعبیر « آخرالزمان » استفاده میشود که باید « اول الزمان » نیز وجود داشته باشد. حال برای این دو دوران میتوان توصیفات مختلفی داشت، از جمله اینکه اول الزمان عالم متنزل از فوق زمان و آخرالزمان، عالم متصاعد به آن است یا اول الزمان عالم نبوت و تنزیل و آخرالزمان عالم ولایت وتاویل است یا اول الزمان دوران غربت انبیا در عین حضور ظاهری آنان و آخرالزمان دوران خروج انبیا از غربت در عین عدم حضور ظاهری آنان است.