آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۶

نکته سیاسی(۱۹)

مشکل بزرگ دولت آمریکا بعنوان آخرین دولتی که میخواهد همچنان با قلدر بازی و گردن کلفتی کار خود را پیش ببرد این است که در دورانی به سر می برد که عصر این گونه امور به دلیل رشد عقلانیت عمومی بشر به سر آمده و قلدر بازی و گردن کلفتی ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۹۴)- عدم امکان بازگشت به نیستی

آدمی‌وهر شیئ دیگر می‌تواند در حالی که هنوز موجود نشده، موجودیت خود را تمنا کند یا نکند لکن پس از موجود شدن دیگر نمی‌تواند معدومیت خود را تمنا کند از این رو خداوند در پاسخ کسانی که در دوزخ، معدومیت خود را «وا ثبورا» گویان و «لیقض علینا ربّک» گویان ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۸)

طرح مسائل اختلافی میان امت اسلام از جمله موضوع بسیار مهم خلافت و امامت، میتواند به دو صورت کاملا متفاوت باشد. نخست به صورت مشفقانه و برای اصلاح و جبران مافات و دیگر به صورت فتنه گرانه و برای افساد و اهانت به یکدیگر. طرح مشفقانه مسائل که مطلوب خداوند ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۸۳)- مبنای اختیار انسان در انتخاب بهشت یا دوزخ

این که آدمی‌و هر موجود دیگر در انتخاب بهشت یا دوزخ، سعادت و یا شقاوت، آزاد و مختار است از این روست که او در انتخاب میان موجود شدن و موجود نشدن، دارای آزادی و اختیار بوده و نباید تعجب کرد که این چگونه ممکن است زیرا که خداوند به ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۷)

مسلمانان وبلکه تمام انسانها تا به این درک نرسند که ریشه تمام شکستها، ناکامیها و فجایع دنیای اسلام وجهان بشری همان اعراض از ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام است و تا با توبه یی عمیق وجمعی در صدد جبران وتدارک گناه بزرگ خود نباشند، مصیبت همچنان ادامه خواهد ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۸۲)- مقام و گستره سلطنت و سیطره پیامبر خاتم ص

اگر کسی بخواهد بداند پیامبر ختمی‌مرتبت (ص) دارای چه مقامی‌است و سلطنت و سیطره آن حضرت در عالم چگونه است باید بداند که: هر علم و معرفت صحیح و هر اخلاق و رفتار حسنه و هر سیاست و مدیریت حقی که در عالم وجود دارد، ریشه و منشأ آن، پیامبر ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۶)

اقتضاء ذاتی جهان که در هماهنگی کامل با اسلام و مطلوب خداوند است، همگرائی قومیتها، مذاهب، کشورها و در یک کلمه انسانها با یکدیگر است در حالیکه اقتضاء عارضی و انحرافی جهان که مطلوب کفر جهانی و شیطان است، واگرایی قومیتها، مذهبها و کشورها و واگرایی انسانها از یکدیگر است. ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۸۱) – نفی برداشت غلطی از علت ورود به بهشت و جهنم

نه وجود بهشت فی نفسه علت ورود به آن است و نه وجود دوزخ علت ورود به آن، بلکه انتخاب بهشت در حالی که ممکن بود دوزخ انتخاب شود و انتخاب دوزخ در حالی که ممکن بود بهشت انتخاب شود علت ورود به آن دو است به گونه ای که ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۵)

یکی از خیانتهای بزرگ غرب به اسلام، جهان بشری و خود غرب، این بود که برای مقابله با الگوی فقیهانه وحکیمانه حاکمیت دین در عصر فرا مدرن بعنوان ضرورتی قطعی و حتمی که به پرچمداری ایران در جهان تحقق یافت، از الگوهای جاهلانه و سفیهانه این حاکمیت امثال طالبان والقاعده ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۸۰)- معیار در میزان لذت درک حضور خداوند

آدمی‌جز هنگام لذاتی مانند اکل و شرب و آمیزش جنسی، در «لحظه» حضور ندارد و همواره در لحظات قبل یا بعد به سر می‌برد.آنچه از آدمی‌خواسته شده این است که برای او لذت درک حضور خداوند هرچند قابل قیاس با لذت اکل و شرب و آمیزش جنسی نیست لکن مانند ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۴)

اکنون نزاع میان اسلام که نماینده و سخنگویش در جهان، ایران است و کفر جهانی که نماینده وسخنگویش در جهان، آمریکاست بر سر این است که آیا خداوند که خالق و مالک وسلطان مطلق است، حق است یا آن مخلوق مفلوکی که ظاهرا اسباب بیشتری دارد حق است وآمریکا به ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۷۹)- تفاوت عدل و فضل خداوند

تفاوت عدل و فضل خداوند در این است که عدل چه مطالبه شود چه نشود، شامل حال مخلوق است و اما فضل تنها در صورت مطالبه مخلوق به او عطا می‌شود و سبحان خدائی که نه تنها عدل را بر خود واجب فرموده بلکه اعطاء فضل را نیز در صورت ...

متن کامل »