آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۶

نکته سیاسی(۳۴)

مسئله ومشکل اصلی آمریکا، ترامپ و امثال ترامپ نیست بلکه مسئله اصلی، سلطه ظالمانه و ویرانگر صهیونیزم جهانی و جریان اسرائیلی بر این کشور پهناور است. بنابراین، روشنفکران، اندیشمندان و فرزانگان آمریکا اولا وتوده های مردم آمریکا ثانیا باید برای حل مشکل اصلی که دنیا و آخرت این کشور را ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۴)- دو قول غرب در مورد دین در تاریخ به اصطلاح مدرن خود

غرب در تاریخ باصطلاح مدرن خود در مورد دین به لحاظ ظاهر دو قول داشته است: نخست و در طلیعه عصر باصطلاح روشنگری و روشنفکری این قول که: « همه ادیان غلط و باطلند » ودوم و در انتهای این عصر این سخن که: « همه ادیان درست و برحقند ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۹۹)- نسبت میان خداوند و حجج

نسبت میان خداوند و حجج نسبت میان ذات و صفات است زیرا همان گونه که ذات سابق است بر صفات وجودا” و مسبوق است بر آن ظهورا”، همچنین خداوند سابق است برحجج به لحاظ وجود و معرفت اولیه و مسبوق است بر آنان به لحاظ ظهور و معرفت ثانویه.

متن کامل »

نکته سیاسی(۳۳)

سفاهت که دقیقا نقطه مقابل فقاهت و بمعنای نفهمی عمیق است دارای دو قسم نسبی و مطلق است. رئیس جمهور آمریکا یعنی کشوری که مستعمره صهیونیزم جهانی است با سخنان اخیرش نشان داد سفاهتش از نوع دوم یعنی علی الاطلاق است. هر چند سفاهت و بحران شخصیتی و روانی این ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۳)- وصف نماز برای صالحان و ناصالحان

نماز برای صالحان و خاشعان از نوشیدن آبی خنک هنگام تشنگی، آسانتر و مطلوبتر و برای ناصالحان و متکبران از کندن کوهی بزرگ با وسیله ای کوچک وحمل آن به نقطه ای دیگر، سخت تر و نامطلوب تر است.

متن کامل »

نکته سیاسی(۳۲)

به این آقای کابوی مو طلایی که دائم ایران را تهدید می کند و همچنان در عوالم وسترن به سر میبرد باید گفت عصر سینمای وسترن و کابوی بازی به سر آمده، به گونه ای که اصرار جاهلانه بر این سینما، آنرا تبدیل به سینمای کمدی می کند.

متن کامل »

نکته معارفی(۱۲)- تقسیم موجودات به دو دسته پس از شهادت امام حسین ع

واقعه شهادت امام حسین علیه السلام، آن چنان شدید و عظیم است که پس از وقوع، کل انسانها بلکه کل موجودات را به دو دسته وارث و قاتل تقسیم کرده. یعنی که هر انسان بلکه هر موجود به درجات مختلف یا وارث و ولی دم آن حضرت است ویا به ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۳۱)

علت اینکه ایران مانند آفتاب میدرخشد این است که ایران هرگز از اسلام استفاده ابزاری نکرده بلکه خود را ابزار اسلام قرار داده از اینرو بنا بر یک قاعده مسلم، آفتاب اسلام در آن طلوع کرده و در پرتو این طلوع، خود مبدل به آفتاب شده. اکنون ایران تنها نمایده ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۱)- شرح سخن امام حسین ع در مورد مرگ مومن و کافر

اینکه حضرت حسین علیه السلام میفرماید مرگ برای مومن انتقال است از زندان به قصر و برای کافر انتقال است از قصر به زندان اعم است از اینکه مومن در این جهان در قصر زندگی میکرده یا زندان و همچنین کافر در این جهان در قصر زندگی میکرده یا زندان.

متن کامل »

حکمت روز (۹۹۶)- ویژگیِ رکوع و سجود در این جهان

رکوع ها و سجده های مؤمن در این جهان تماما” تمرین ها و مقدماتی است برای رکوع و سجود مؤمن در آن جهان. آن کس که خداوند را در این جهان رکوع و سجود نکند، در آن جهان قادر بر این امر نخواهد بود کما قال الله تعالی: یوم یُکشفُ ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۳۰)

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی سازمان ملل گفته است که من به ۶ قاره جهان مسافرت کرده ام وتنها به قطب جنوب نرفته ام لکن میدانم که پنگوئن های آنجا نیز ما را دوست دارند که با قرینه دوستی این پنگؤئن ها میفهمیم که مرادش از ذکر سفر به ...

متن کامل »

نکته معارفی(۱۰)- قصه آفرینش

قصه آفرینش از این قرار است: آفریدگار که بود و غیر او کسی نبود، اراده فرمود که آن غیر را بوجود آورد و به آن غیر که در کتم عدم بود فرمود: « تو هم هستی » واین تعارفی بود از ناحیه آفریدگار هم برای معارفه و هم برای آزمون. ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۹۵)- شایسته ترین کار پس از ترک این جهان

اولین کاری که شایسته است مؤمنین پس از ترک این جهان حتی قبل از درخواست تشرف به محضر مبارک پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) انجام دهند، سجده به خداوند در عرش مجید است: سجده ای که طول مدت آن را مؤمن خود برمبنای نیازی که احساس می‌کند معین ...

متن کامل »