آرشیو ماهانه: نوامبر 2017

نکته معارفی(۲۲)- تامل در قرآن و عترت بجای اسفار اربعه

ثقلین دین و ماترک دوگانه نبی مکرم صلی الله علیه و آله بما میگویند که سیرها و سفرها نیز دوگانه اند. نخست، سیری از حق به خلق یا از قدیم به حادث یا از وجوب به امکان که نامش قرآن وتنزیل است و دیگر، سیری از خلق به حق یا از حادث به قدیم یا از امکان به وجوب که نامش عترت و تاویل است. پس بجای اسفار اربعه عقلیه و ذوقیه که به لحاظ عقل و ذوق دچار اشکال و آشفتگی است در اسرار بیکران این دو سیر مبارک تامل نما.

نکته سیاسی (۳۹)- اقدام شرم آور اتحادیه عرب

شرم باد بر اتحادیه باصطلاح عرب که بجای آنکه در کنار ایران بعنوان بزرگترین حامی آرمان عربی و اسلامی و در کنار حزب الله که در صف اول نبرد با دشمن صهیونیستی قرار دارد بایستند، در کنار آمریکا و دست در دست اسرائیل در برابر ایران و حزب الله یعنی در برابر اسلام و عربیت ایستاده اند.

نکته معارفی (۲۱)- مبنای اختیار انسان در انتخاب میان ایمان و کفر

درک این نکته که آدمی در انتخاب میان ایمان و کفر یا سعادت و شقاوت یا بهشت و دوزخ آزاد و مختار است برای کثیری از انسانها امکان پذیر است لکن فهم این حقیقت که آدمی در انتخاب میان مخلوق شدن و مخلوق نشدن آزاد و مختار بوده، برای هیچ کس جز اوحدی از آدمیان امکان پذیر نیست. و آن کثیر از انسانها از این نکته غافلند که آزادی و اختیار در انتخاب میان ایمان و کفر بدون داشتن آزادی و اختیار در انتخاب میان موجود شدن و موجود نشدن غیر معقول است.

نکته معارفی (۲۰)- شرح مصیبت عظمی پس از رحلت پیامبر اکرم ص

مصیبت عظمی وفاجعه کبری در قضیه رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفس رحلت نبود که فرمود: « انک میت و انهم میتون » بلکه این مصیبت در پاسخ مثبت امت به استفهام انکاری خداوند بود که فرمود : « و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم؟ » یعنی که امت بجای آنکه با قول و فعل خود بگوید: لا، لا، لا یا رب نحن لا ننقلب علی اعقابنا، پاسخ داد: بلی یا رب نحن ننقلب علی اعقابنا. و این پاسخ مثبت در جایی که باید پاسخ منفی باشد درست معادل پاسخ منفی است در جایی که همچون الست بربکم باید پاسخ مثبت باشد.

نکته معارفی (۱۹)- سر انجام کسی که همزمان عمل به منکر میکند و نماز هم می خواند

همانگونه که نماز به نص صریح قرآن کریم ناهی از فحشا و منکرات است همچنین فحشا و منکرات نیز ناهی از نماز هستند، از اینرو کسی که در برهه ای هم نماز می خواند وهم مرتکب فحشا می شود، سرانجام یا باید برای همیشه نماز را ترک کند یا فحشا و منکرات را.

نکته سیاسی (۳۸)- ویژگی سیاسی و آئینی راهپیمایی اربعین

راهپیمایی اربعین که حرکتی جهانی در جهت تثبیت آزادی کربلا و مقدمه قطعی آزادی کعبه و قدس و تغییر اساسی نظم حاکم بر جهان است، سیاسی ترین و انقلابی ترین حرکتی است که در عین حال به صورتی کاملا غیر سیاسی وکاملا آئینی و سنتی انجام میشود که تا رسیدن به مقصد نهایی هیچ شیطانی قادر به متوقف ساختن آن یا مصادره و تحریف کردن آن نخواهد بود.

نکته معارفی (۱۸)- وجه جمع میان اخبار دلیل غیبت

وجه جمع میان اخباری که دلالت بر سری بودن علت غیبت دارد و اخباری که علت غیبت را عدم خواست مردمان برای ظهور و امری قابل فهم میداند، این است که ما علت اصلی غیبت را همان امر معلوم و علت تاخیر برطرف شدن علت معلوم را که مربوط به وقت ظهور است، امری مجهول و سری بدانیم.

نکته سیاسی(۳۷)

راهپیمایی اربعین، بی تردید بزرگترین مانور الهی انسانی و دینی سیاسی عصر ماست که میرود با مفتوح شدن مکه معظمه و قدس شریف به روی مومنان، به مانور عظیمتر راهپیمایی میان مکه و کربلا و قدس و کربلا منجر شود.

نکته معارفی(۱۷)- دو انحراف در موضوع تسبیح خداوند

در موضوع تسبیح خداوند که همان تنزیه ذات اقدس احدیت از نقائص است باید از دو انحراف وحدت گرایی خود بنیاد که حاصلش نفی بالمره نقائص و شرور است و دیگر ثنویت گرایی خود بنیاد که نتیجه اش قائل شدن به دو خدای ازلی خیر و شر است، اجتناب نمود و در عین اقرار به وجود نقص و شر و اینکه آن آفریده خداوند است ثانیا و بالعرض همانگونه که کمال و خیر آفریده اوست اولا و بالذات، خداوند را از جمیع نقائص و شرور تنزیه نمود.

نکته سیاسی(۳۶)

شیطان هر قدر میخواهد ضجه بزند و زوزه بکشد و علیه ایران یقه پاره کند، باید بداند با قیام و انقلاب امام خمینی در این عصر، خداوند خود برای مدیریت جهان به صحنه آمده و مراد از به صحنه آمدن خداوند، حضور تشریعی و لطفی خداوند از طریق حاکمیت انسان کامل است و نه حضور تکوینی وقهری خداوند از طریق حاکمیت طواغیت و شیاطین.

نکته معارفی(۱۶)- علت ها و حکمت های عاشورا عکس یکدیگرند

همواره بخاطر داشته باش که عاشورا را علتها و حکمتهایی است و این علتها وحکمتها دقیقا عکس یکدیگرند، به این معنی که اگر علت عاشورا یعنی آنچه بواسطه آن شیطان واتباع شیطان مرتکب این جنایت شدند، جهالت و ضلالت و افسردگی و بی معنی دیدن هستی بوده، حکمت عاشورا یعنی آنچه به دلیل آن خداوند و اولیا خدا پذیرفتند این واقعه اتفاق افتد همانا استنقاذ از جهالت و حیرت ضلالت و از بین بردن افسردگی وشهود معنی داری هستی بوده است.

نکته سیاسی(۳۵)

اشتباه بزرگ برخی رهبران فاسد کرد در ساز کردن نغمه شوم جدایی طلبی و تشکیل دولت نژادی در منطقه اسلامی این بود که فکر میکردند همینکه اسرائیل نسبت به این امر قلبا راضی است وبعضا به زبان نیز آورده،برای تحقق این امر کفایت میکند. آنان نمیدانستند که این پادشاه خود در وضعیتی بسیار متزلزل و بحرانی وبدون داشتن کمترین افق برای آینده به سر میبرد.

نکته معارفی(۱۵)- در باب ارتباط اصلاح ظاهر و اصلاح باطن

این سخن نورانی علوی که فرمود: هر کس سریره خود را اصلاح کند، خداوند علانیه او را اصلاح می فرماید، منافاتی ندارد با قاعده عقلی وتجربی که می گوید: هر کس ظاهر خود را اصلاح کند و مودب به ادب ظاهری شود، خداوند باطن او را اصلاح می کند و او را مودب به ادب باطنی میسازد، زیرا که هم سریره و باطن دارای دو بخش مقدور و غیر مقدور است و هم علانیه و ظاهر دارای این دو بخش است و مراد از فرمایش علوی این است که هر کس سریره مقدور خود را اصلاح کند، خداوند علانیه نامقدور اورا اصلاح می فرماید و مراد از قاعده عقلی این است که هر کس ظاهر مقدور خود را اصلاح کند، خداوند باطن نامقدور او را اصلاح می فرماید.

انتشار نکات معارفی و سیاسی در پی پایان انتشار حکمت روز

با توفیقات الهی تا امروز ۱۰۰۰ کلمه در مباحث حکمت اسلامی و از اندیشه ها و دیدگاه های آیت الله سید محمد قائم مقامی با عنوان حکمت روز منتشر گردید. در پی پایان یافتن انتشار این سلسله، به اطلاع علاقه مندان می رساند از این پس این گونه موضوعات در چارچوب نکات معارفی و نکات سیاسی تقدیم دوستان گرامی خواهد شد.

حکمت روز (۱۰۰۰)- معنایِ معرفت سابق و مسبوق بر حجت

و اما آخرین سخن این دفتر: شاید بتوان گفت که معرفت سابق بر حجت، معرفت خداوند است به اولیّت و ظاهریّت و معرفت مسبوق بر حجت، معرفت خداوند است به آخریّت و باطنیّت که فرمود: هو الاول والاخر والظاهر والباطن.