آرشیو ماهانه: اکتبر 2017

نکته سیاسی(۱۳)

اشتباه بسیار بزرگی است که کسی خیال کند مجاهدان تکفیری وداعشی زمان ما به این علت که در خیال خود برای خداوند وحاکمیت خدا جهاد می کنند ممکن است مورد غفران خداوند قرار گیرند، زیرا که جهاد بدون فرمان امام برحق اعم از معصوم یا نائب او، جهاد در راه شیطان وطاغوت است وچنین جهادکننده یی چه بداند در راه طاغوت می جنگد وچه نداند، مغضوب خداوند و بی ذره ای تردید اهل دوزخ است.

نکته سیاسی(۱۲)

آغاز گفتگوهای واقعی میان غرب و دنیای اسلام هنگامی است که غرب ، ضرورت انحلال دولت اسرائیل را بپذیرد و با مسلمانان بر سر این موضوع و نحوه انحلال اسرائیل گفتگو نماید.

حکمت روز (۹۷۷)- رابطه پروردگار با سبب و معلول

آدمی‌در عین آن که باید به دنبال اسباب باشد و به نظام علّی اذعان داشته باشد با این حال باید بداند که همواره آفریدگار سبب و علت نسبت به مسبَب و معلول نزدیک تر است از سبب و علت به آن.

نکته سیاسی(۱۱)

جریان اخوان المسلمین، اعم از اخوان مصر یا ترکیه یا فلسطین و سوریه که خواهان قدرت و حاکمیت اسلام است واسلامش نه اسلام ناب جمهوری اسلامی ایران است ونه اسلام آمریکائی امثال آل سعود و داعش، اگر بخواهد پس از شکست در مصر به دلیل اشتباه عظیم نزدیک شدن به اسلام آمریکائی بار دیگر به صحنه باز گردد باید این واقعیت را که در جهان ما جز برای اسلام ناب و اسلام آمریکائی، امکان برافراشته شدن پرچم برای اسلام دیگری وجود ندارد،بپذیرد وبا کمال شهامت وافتخار خود را به اسلام ناب، ایران و اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام، نزدیک ونزدیک تر کند.

حکمت روز (۹۷۶)- چگونگی بازگشت مخلوق به ذات عدمی خود

ماسوای خداوند تبارک و تعالی قبل از مخلوق شدن، عدمی‌است بالقوه و پس از مخلوق شدن، عدمی‌است بالفعل و عبادت یعنی بازگشت آگاهانه و مشتاقانه مخلوق به ذات عدمی‌خود و نظاره گری حضرت وجود که وجه جمیلش در این ذات به میزان عدمیت آن متجلی می‌گردد.

نکته سیاسی(۱۰)

با نگاه به وضعیت جهان، سه امر به صورت قطعی ثابت می شود. نخست، اینکه نظمی که اصلی ترین ویژگی هایش جهل وظلم است دارد می رود ودوم اینکه نظم دیگری که دو پایه اش علم و عدل است دارد میآید و سوم اینکه در فرایند جابجائی این دو نظم،وقوع هرج ومرج جز به صورت موقت، سطحی وعارضی قابل تصور نیست.

حکمت روز (۹۷۵)- وصفی از آخرالزمان

آخرالزمان یعنی عصری که در آن می‌توانی از طریق دستگاه کوچک همراهی به نام تبلت و با لمس یک دکمه بی درنگ در مسجد اعظم قم جهت استماع عالی ترین دروس دین حاضر شوی و هم می‌توانی با لمس دکمه ای دیگر که بسیار نزدیک به آن دکمه اول است برای مشاهده مستهجن ترین صحنه های جنسی در وسط لاس وگاس حضور به هم رسانی.

نکته سیاسی(۹)

ماهیت معاهده میان مومنین و کفار مادام که مومن، مومن است و کافر، کافر، به دلیل ماهیت مکیدونی کفار، ورود به عرصه دو سر برد برای مومن و دو سر باخت برای کافر است یعنی که این معاهده، چه توسط کافر مراعات شود یا مورد نقض قرار گیرد، برای او شکست وبرای مومن پیروزی است. ازاینرو نقض معاهده توسط کافر را نباید علامت نادرستی نفس معاهده دانست.

حکمت روز (۹۷۴)- سرانجام عدم تمکین به پاره ای از قانون و اخلاق

آن کس که نظم و قانون و اخلاق را در پاره ای از امور می‌پذیرد و در پاره ای دیگر رد می‌کند سرانجام یا باید در آن پاره های دیگر نیز به نظم و قانون تمکین کند و یا محکوم می‌شود در قسمت هائی که به نظم و قانون تمکین می‌کرده دچار بی نظمی‌و بی قانونی شود.

نکته سیاسی(۸)

کیسینجر، این صهیونیست پیر اخیرا هشدار داده که با سقوط داعش در خاور میانه که همه با او مخالفند، قلمروهای اشغال داعش بدست ایران می افتد وامپراطوری ایران تکمیل می شود. این پیرمرد که به یوم الحساب بسیار نزدیک است بطور ضمنی بلکه صریح هشدار داده که بقائ حاکمیت داعش برای لیبرال دموکراسی آمریکایی بهتر است از حاکمیت ایران.

حکمت روز (۹۷۳)- سرانجام آنکه حادث شده

آن کس که حادث شده گرفتار حادثه است تا آنگاه که به واسطه ایمان به بهشت که ملکوت رحمت و لطف است وارد شود یا به واسطه کفر به دوزخ که ملکوت قهر و حادثه است، درآید.

نکته سیاسی(۷)

مرکز و قلب عالم کعبه است به انضمام کربلا و کربلاست به انضمام کعبه و ایران به دلیل وابستگی تام و تمام به این دو مرکز که در واقع و باطن یک مرکزند، مرکز و قلب عالم و نقش آفرین اصلی صحنه تحولات جهانی در آخرالزمان است.

نکته سیاسی (۶)

ایران گرائی به حصر عقلی دارای سه وجه کفرآمیز، التقاطی و الهی است. ایران گرایی امثال رضا خان پهلوی که ایران و اسلام را درتضاد با یکدیگر می بیند و برای ایرانیت قائل به حذف اسلام است، کفرآمیز و ایران گرایی امثال دکتر محمد مصدق و مهندس مهدی بازرگان که قائل به تلفیق میان ایران و اسلام با معنا کردن اسلام در ظل و ذیل ایران است، التقاطی و ایران گرایی امثال امام خمینی رضوان الله علیه و حضرت آیت الله خامنه یی مد ظله که قائل به معنا کردن ایران در ظل و ذیل اسلام هستند، الهی و مومنانه است. ونکته مهم اینجاست که میان این سه نوع ایران گرایی تنها نوع سوم با روح حقیقی ایران و مبانی فرهنگی ومعرفتی ایران قدیم، دارای انطباق کامل است.