آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۶

نکته سیاسی(۱۳)

اشتباه بسیار بزرگی است که کسی خیال کند مجاهدان تکفیری وداعشی زمان ما به این علت که در خیال خود برای خداوند وحاکمیت خدا جهاد می کنند ممکن است مورد غفران خداوند قرار گیرند، زیرا که جهاد بدون فرمان امام برحق اعم از معصوم یا نائب او، جهاد در راه ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۷۸)- تناظر ظلم و عدل انسان با عدل و فضل خداوند

ای انسان به یاد داشته باش که ظلم تو یعنی عدل خداوند و عدل تو یعنی فضل خداوند یعنی که وقتی انسان ظالم است این عدل خداست که در او حاکم است و هنگامی‌که انسان عادل است، این فضل خداوند است که در او حاکم است.

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۱)

جریان اخوان المسلمین، اعم از اخوان مصر یا ترکیه یا فلسطین و سوریه که خواهان قدرت و حاکمیت اسلام است واسلامش نه اسلام ناب جمهوری اسلامی ایران است ونه اسلام آمریکائی امثال آل سعود و داعش، اگر بخواهد پس از شکست در مصر به دلیل اشتباه عظیم نزدیک شدن به ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۷۶)- چگونگی بازگشت مخلوق به ذات عدمی خود

ماسوای خداوند تبارک و تعالی قبل از مخلوق شدن، عدمی‌است بالقوه و پس از مخلوق شدن، عدمی‌است بالفعل و عبادت یعنی بازگشت آگاهانه و مشتاقانه مخلوق به ذات عدمی‌خود و نظاره گری حضرت وجود که وجه جمیلش در این ذات به میزان عدمیت آن متجلی می‌گردد.

متن کامل »

نکته سیاسی(۱۰)

با نگاه به وضعیت جهان، سه امر به صورت قطعی ثابت می شود. نخست، اینکه نظمی که اصلی ترین ویژگی هایش جهل وظلم است دارد می رود ودوم اینکه نظم دیگری که دو پایه اش علم و عدل است دارد میآید و سوم اینکه در فرایند جابجائی این دو نظم،وقوع ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۷۵)- وصفی از آخرالزمان

آخرالزمان یعنی عصری که در آن می‌توانی از طریق دستگاه کوچک همراهی به نام تبلت و با لمس یک دکمه بی درنگ در مسجد اعظم قم جهت استماع عالی ترین دروس دین حاضر شوی و هم می‌توانی با لمس دکمه ای دیگر که بسیار نزدیک به آن دکمه اول است ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۹)

ماهیت معاهده میان مومنین و کفار مادام که مومن، مومن است و کافر، کافر، به دلیل ماهیت مکیدونی کفار، ورود به عرصه دو سر برد برای مومن و دو سر باخت برای کافر است یعنی که این معاهده، چه توسط کافر مراعات شود یا مورد نقض قرار گیرد، برای او ...

متن کامل »

حکمت روز (۹۷۴)- سرانجام عدم تمکین به پاره ای از قانون و اخلاق

آن کس که نظم و قانون و اخلاق را در پاره ای از امور می‌پذیرد و در پاره ای دیگر رد می‌کند سرانجام یا باید در آن پاره های دیگر نیز به نظم و قانون تمکین کند و یا محکوم می‌شود در قسمت هائی که به نظم و قانون تمکین ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۸)

کیسینجر، این صهیونیست پیر اخیرا هشدار داده که با سقوط داعش در خاور میانه که همه با او مخالفند، قلمروهای اشغال داعش بدست ایران می افتد وامپراطوری ایران تکمیل می شود. این پیرمرد که به یوم الحساب بسیار نزدیک است بطور ضمنی بلکه صریح هشدار داده که بقائ حاکمیت داعش ...

متن کامل »

نکته سیاسی(۷)

مرکز و قلب عالم کعبه است به انضمام کربلا و کربلاست به انضمام کعبه و ایران به دلیل وابستگی تام و تمام به این دو مرکز که در واقع و باطن یک مرکزند، مرکز و قلب عالم و نقش آفرین اصلی صحنه تحولات جهانی در آخرالزمان است.

متن کامل »

نکته سیاسی (۶)

ایران گرائی به حصر عقلی دارای سه وجه کفرآمیز، التقاطی و الهی است. ایران گرایی امثال رضا خان پهلوی که ایران و اسلام را درتضاد با یکدیگر می بیند و برای ایرانیت قائل به حذف اسلام است، کفرآمیز و ایران گرایی امثال دکتر محمد مصدق و مهندس مهدی بازرگان که ...

متن کامل »