آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

حکمت روز (۸۵۵)- دو انحراف در تحلیلِ علم خداوند به اشیاء

در موضوع علم خداوند به اشیاء، دو انحراف وجود دارد. نخست: نفی علم ازلی به اشیاء حادث و دوم: اثبات علم ازلی به اشیاء همراه با اثبات معلومات ازلی برای خداوند و نظر حق در این مورد این است که ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۴)- پذیرش وجود نوعی ماجراجوئی است

موجود شدن و پذیرش وجود جنب ذات اقدس احدیت، امری است به غایت خطیر و مسئولیتی عظیم و چیزی است معادل نوعی ماجراجوئی زیرا که آن مستلزم یا سعادت ابد است و یا شقاوت ابد. و می‌دانید چه کسی ماجراجو ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۳)- آدمی، حقیقتی واحدِ ممتد است

آدمی‌در عین مرکب بودن از دو حیث، حقیقت واحد ممتدی است که حیث قریب به مبدأ در آن که حالت ذوبان دارد، روح و حیث بعید از مبدأ که حالت جمود دارد، جسم نامیده می‌شود. بنابراین می‌توان روح را جسم ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (۱۳)- حکم نوشیدن آب برای روزه‌دار در صورت خوف تلف

بسم الله الرّحمن الرّحیم در جواز نوشیدن آب برای روزه‌داری که از شدّت عطش، خوف تلف به او دست داده، اختلافی نیست زیرا که بر مبنای عمومات و قواعد مسلّم این امر روشن و بدیهی است و امّا اختلاف در ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۰)- عمق جریان خلافت باطل

باطن، اعم است از باطن حق و باطن باطل. بنابراین نباید پنداشت که جریان خلافت حقه الهیّه مبتنی بر ظاهر و باطن و جریان خلافت باطل شیطانیه جریانی تنها مبتنی بر ظاهر بوده بلکه هردو جریان مبتنی بر ظاهر و ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۶)- دین و دنیا، هرکدام ثمن دیگری و مثمن دیگری است

دین و دنیا، هرکدام ثمن دیگری و مثمن دیگری است و آدمی‌مختار است که دنیا را مثمن قرار دهد و با بیع آن، ثمنش را که دین است دریافت نماید که این یعنی خداپرستی و نجات و بهشت و یا ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۵)- نماز و نیکوکاری لازمه ورود به بهشت

آنچه آدمی‌ را شایسته ورود به بهشت می‌کند نیکوکاری است همراه نماز و نماز است همراه نیکوکاری. بنابراین دو شخص محروم از بهشت خواهند بود. نخست: کسی که میگوید نیکوکاری کفایت از نماز می‌کند و خداوند نیازی به نماز ندارد ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۳)- روش صحیح در موضوع معرفه الله و توحید

همانگونه که در مورد فعل خداوند، لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین، صحیح است، همچنین در موضوع معرفه الله و توحید، لاتشبیه و لاتعطیل بل امربین الامرین، صحیح است. و مراد از تشبیه، توصیف خودبنیاد خداوند و مراد از ...

متن کامل »