آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

حکمت روز (۸۵۵)- دو انحراف در تحلیلِ علم خداوند به اشیاء

در موضوع علم خداوند به اشیاء، دو انحراف وجود دارد. نخست: نفی علم ازلی به اشیاء حادث و دوم: اثبات علم ازلی به اشیاء همراه با اثبات معلومات ازلی برای خداوند و نظر حق در این مورد این است که بگوئیم: خداوند در ازل عالم به اشیاء است در رتبه ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۴)- پذیرش وجود نوعی ماجراجوئی است

موجود شدن و پذیرش وجود جنب ذات اقدس احدیت، امری است به غایت خطیر و مسئولیتی عظیم و چیزی است معادل نوعی ماجراجوئی زیرا که آن مستلزم یا سعادت ابد است و یا شقاوت ابد. و می‌دانید چه کسی ماجراجو نیست؟ پاسخ این است: آن کس که در کتم عدم ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۳)- آدمی، حقیقتی واحدِ ممتد است

آدمی‌در عین مرکب بودن از دو حیث، حقیقت واحد ممتدی است که حیث قریب به مبدأ در آن که حالت ذوبان دارد، روح و حیث بعید از مبدأ که حالت جمود دارد، جسم نامیده می‌شود. بنابراین می‌توان روح را جسم ذائب و جسم را روح منجمد دانست. فتدّبر

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۲)- لزوم ایجاد مسبب همانند سبب

بدان که ایجاد سبب ولو سبب تام، خود به خود منجر به پدید آمدن مسبب نمی‌شود بلکه مسبب نیز – اگر قرار است پدید آید – باید ایجاد شود همانگونه که سبب ایجاد شده است از این روست که ما خداوند را به مسبب نزدیک تر از سبب به آن ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (۱۳)- حکم نوشیدن آب برای روزه‌دار در صورت خوف تلف

بسم الله الرّحمن الرّحیم در جواز نوشیدن آب برای روزه‌داری که از شدّت عطش، خوف تلف به او دست داده، اختلافی نیست زیرا که بر مبنای عمومات و قواعد مسلّم این امر روشن و بدیهی است و امّا اختلاف در دو مورد است، نخست اینکه آیا چنین موردی ملحق به ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۵۰)- عمق جریان خلافت باطل

باطن، اعم است از باطن حق و باطن باطل. بنابراین نباید پنداشت که جریان خلافت حقه الهیّه مبتنی بر ظاهر و باطن و جریان خلافت باطل شیطانیه جریانی تنها مبتنی بر ظاهر بوده بلکه هردو جریان مبتنی بر ظاهر و باطن بوده اند.

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۹)- تقسیم بندی حقیقی آدمیان

رابطه اسلام و ایمان به لحاظ ظاهر، عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق و در واقع رابطه تساوی است. بنابراین هرچند آدمیان به لحاظ ظاهر و اسم به مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودائی، هندو و غیره تقسیم می‌شوند لکن در حقیقت آنان تنها به مؤمن ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۸)- در مورد ولایت مطلقه فقیه

قید «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه، قید احترازی نیست که دو ولایت باشد که یکی از آن دو مطلقه و دیگری غیر مطلقه فرض شود، بلکه قید تبیینی است یعنی که ماهیت ذاتی ولایت، اعم از ولایت اصلیه متجلی در چهارده معصوم علیهم السلام و یا ولایت ظلیّیّه متجلی در ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۷)- وصف دیدار وجه الله

جمال و جلال یا زیبائی و شکوه، دو صفت اصلی خداوند و سایر صفات فرع بر این دوست از این رو چنانچه از کسی که وجه الله یا همان ذات متجلی برای غیر را دیدار کرده، پرسیده شود چه دیدی؟ خواهد گفت: زیبائی در زیبائی و شکوه در شکوه و ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۶)- دین و دنیا، هرکدام ثمن دیگری و مثمن دیگری است

دین و دنیا، هرکدام ثمن دیگری و مثمن دیگری است و آدمی‌مختار است که دنیا را مثمن قرار دهد و با بیع آن، ثمنش را که دین است دریافت نماید که این یعنی خداپرستی و نجات و بهشت و یا دین را مثمن قرار دهد و با فروش آن، ثمنش ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۵)- نماز و نیکوکاری لازمه ورود به بهشت

آنچه آدمی‌ را شایسته ورود به بهشت می‌کند نیکوکاری است همراه نماز و نماز است همراه نیکوکاری. بنابراین دو شخص محروم از بهشت خواهند بود. نخست: کسی که میگوید نیکوکاری کفایت از نماز می‌کند و خداوند نیازی به نماز ندارد و دوم: کسی که می‌گوید نماز کفایت از هر چیز ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (۱۲)- عدم جواز بقاء بر تقلید از میت

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد جواز و یا عدم جواز بقاء بر تقلید از میت اقوالی است همچون جواز بقاء مطلقا و عدم آن مطلقا و وجوب و جواز آن در بعضی از صور و حق آن است که تقلید از میت مطلقا و در هیچ صورتی جایز نباشد ...

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۴)- شرط دیدن خوب خوبان

اگر قرار است چشمی‌به روی حقیقت باز شود، این چشم باید به روی خوب ها و مشروع ها بسته شود، چه رسد به بدها و نامشروع ها. یعنی که اگر می‌خواهی خوبِ خوبان را ببینی باید خوب ها را به نفع آنچه خوب تر است ترک نمائی.

متن کامل »

حکمت روز (۸۴۳)- روش صحیح در موضوع معرفه الله و توحید

همانگونه که در مورد فعل خداوند، لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین، صحیح است، همچنین در موضوع معرفه الله و توحید، لاتشبیه و لاتعطیل بل امربین الامرین، صحیح است. و مراد از تشبیه، توصیف خودبنیاد خداوند و مراد از تعطیل، سکوت خود بنیاد در مورد خداوند است.

متن کامل »