آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

حکمت روز (۷۹۳)- تعریف مومن، کافر، منافق و مستضعف

ایمان یا زبانی و نظری است یا قلبی و عملی. همچنین کفر این گونه است. براین مبنا آدمیان چهار طایفه اند نخست کسانی که به لحاظ زبان و قلب یا نظر وعمل، مؤمنند دیگر کسانی که به هردو لحاظ کافرند ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۹۲)- در مورد نزدیک دانستنِ ظهور

نزدیک دیدن و نزدیک دانستن ظهور و حاکمیت خداوند در جهان تنها جنبه توصیفی و خبری ندارد که گفته شود اگر نشد چه؟ بلکه علاوه برآن، جنبه انشائی و تکلیفی دارد و علامت مشارکت شخص در فرآیند ظهور و حاکمیت ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۹۱)- مناسب ترین ترجمه عبارت «قیمت کل امرء ما یحسنه»

بهترین و مناسب ترین ترجمه از سخن نورانی حضرت علی ع که فرمود «قیمت کل امرء ما یحسنه» این است که ارزش هرکس به چیزی است که آن را باارزش می داند. یعنی که مایحسنه باید یا مایحسّنه از باب ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (۴)- در مورد مرجعیت تقلید زنان

بسم الله الرحمن الرحیم برای فقیه عادل جامع الشرایط به عنوان وارث و خلیفه ی پیامبر اکرم (ص) و نائب و نماینده ی امام حیّ معصوم (عج) مناصبی است، همچون: ولایت، قضاوت، امامت و افتاء، در دو منصب ولایت و ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۷)- معیار درستی ستایش عقل، آزادی و انسانیت

وقتی کسی عقل و آزادی و انسانیت را ستایش می کند نباید به او گفت عقل کافی نیست بلکه وحی نیز لازم است یا آزادی کافی نیست بلکه عدالت نیز لازم است یا انسان کافی نیست بلکه خدا هم لازم ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۱)- منشا مشروعیت حکومت در نظام آینده جهانی

منشأ مشروعیت تئوکراسی های قدیم، خداوند و منشأ مشروعیت دموکراسی های جدید، مردمند لکن نه آن خدا، خدای حقیقی بود و نه این مردم، مردم حقیقی و این تنها در نظام آینده جهانی خواهد بود که منشأ مشروعیت حکومت به ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (۳)- عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم در اشتراط یا عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید از مجتهد مطلق، اقوال مختلفی است که یکی از آن‌ها این قول (۱) است که اساساً اعلمیت شرط جواز تقلید از مجتهد مطلق نیست بلکه تنها عدم ...

متن کامل »