آرشیو ماهانه: ژانویه 2017

حکمت روز (۷۰۲)- معنی اکبریت در الله اکبر

اکبریت در الله اکبر هم می تواند به معنای اکبر من ان یوصف باشد و هم به معنای اکبریت خداوند از خلق خود. اگر به معنای اول باشد، مراد این است که چیزی در برابر خداوند نیست تا خداوند اکبر از آن باشد و اگر به معنای دوم باشد مراد ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۰۱)- دو فهم ممکن از دین

دین که اساسش امر و وحی خداوند است، یا به امر و وحی خداوند فهمیده و اجرا می شود که همان دین حق و خالص خداوند است یا با رأی و هوای انسان، فهمیده و آمیخته می شود که یا دین ناقص مستضعفانه است در صورت عدم حسادت و رقابت ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۰۰)- اساس دین

اساس دین، کلمه الله یا کلام الله است سپس سنت رسول الله صلی الله علیه و آله که تفسیر کلام الله است، سپس سنت خلفای معصوم پیامبر ص که تفسیر سنت رسول الله است، سپس سنت نواب عام خلفای معصوم یا فقهای راشدین که تفسیر سنت ائمه معصومین و از ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۹)- تکلیف انسان در مورد فطرت و طبیعت خویش

آدمی بلکه هر موجود، آمیزه ای است از فطرت و طبیعت. و مراد از فطرت عالمی است که در آن دیده نمی شود مگر خدا و مراد از طبیعت عالمی است که در آن تنها اشیاء دیده می شود. آنگاه از آدمی بلکه از هر موجود، خواسته شده احکام فطرت ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۶)- تقسیم اصول اعتقادی بر مبنای توحید

تقسیم اصول اعتقادی بر مبنای تفسیر یا قرائت از اصل واحد اعتقاد به خداوند و این که اصل های بعدی در طول این اصل و نه در عرض آن قرار می گیرد، تقسیمی به غایت هوشمندانه و زیباست. بر این مبنا دین دارای چهار اصل توحید و نبوت که تفسیر ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۵)- رابطه اندیشه ورزی و موضع انسان ها در مورد جهان آخرت

اگر کسی در مورد ادعای وجود خداوند و جهان آخرت و وجود بهشت و جهنم ابدی که مورد اعتقاد جمیع انبیا و اولیا و عقلای عالم بوده، نفیا” یا اثباتا” موضع نداشته باشد، الفبای تفکر را نخوانده و ادنی مرتبه ی اندیشه ورزی را تجربه نکرده و چنانچه درمورد امور ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۴)- بعد از رنسانس، تلاش برای حاکم ساختن مجدد ادیان باطل، تلاشی مفتضح است

رنسانس، عهد نوزایی هر چیز است. در این عهد هم کفر و حیوانیت تولد نوین می یابد هم ایمان و انسانیت، هم ادیان باطل و منسوخ مجدداً به صحنه می آیند و هم دین حق و ناسخ، لکن از آن جا که رنسانس چه به لحاظ واقع و چه به ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۳)- یکی از ناموفق ترین و مذبوحانه ترین تلاش ها در رابطه با دینِ حاکم و دینِ محکوم

یکی از ناموفق ترین و مذبوحانه ترین تلاش ها، تلاش برای محکوم ساختن دینی است که خداوند آن را حاکم قرار داده و دیگر حاکم ساختن دینی است که خداوند آن را محکوم قرار داده است.

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۱)- سکولاریزم یا جدایی دین از قدرت و سیاست، علی الاطلاق نه محمود است و نه مذموم

سکولاریزم یا جدایی دین از قدرت و سیاست، علی الاطلاق نه محمود است و نه مذموم زیرا که اگر مراد از دین، دین حق باشد، سکولاریزم امری مذموم و اگر مراد از دین، ادیان باطل و منسوخ و محکوم باشد، سکولاریزم امری محمود است.

متن کامل »

حکمت روز (۶۹۰)- گفتمان “صاحب نظریه ی هرمنوتیکی” با فرض نظریه پردازی در زمان حضرت موسی و فرعون

اگر صاحب نظریه ی هرمنوتیکی اصالت قرائت های مختلف از دین و عدم حجّیت قرائتی نسبت به قرائت دیگر، در زمان حضرت موسی علیه السلام و فرعون بود لابد می گفت: حضرت موسی ع و فرعون، هر کدام دارای قرائتی از دین و الوهیت و ربوبیت هستند که در عین ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۸۹)- دو تفسیر عالمانه و جاهلانه از اعتدال

اعتدال دارای دو تفسیر عالمانه و جاهلانه است. بر مبنای تفسیر عالمانه، اعتدال عین ایمان و ولایت الله و افراط عین کفر و ولایت طاغوت است و بر مبنای تفسیر جاهلانه، ایمان تنها و کفر تنها یا ولایت خداوند به تنهایی و ولایت کفر به تنهایی هر دو مصداق افراط ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۸۸)- لزوم ایمان آوردن آمریکا به آنچه کشور امام خمینی ره به آن ایمان آورد

در کشمکش میان حضرت موسی علیه السلام و فرعون، این فرعون است که باید تغییر کند و از قول «لا اله الا انا»  و «انا ربکم الاعلی» به قول «آمنت انه لا اله الّا الذی امنت به بنو اسرائیل» برسد و خود را اصلاح کند، هر چند که در مورد ...

متن کامل »