آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۵

حکمت روز (۶۴۰)- روبرو بودن هر موجود ابتدائا با رحمانیت و ثانیا با رحیمیت یا مغضوبیت خداوند

شریعت، یعنی امر به محبوبها و نهی از مبغوضها از مصادیق رحمت رحمانیه و امتثال شریعت، یعنی اتیان محبوبها و ترک مبغوضها، از مصادیق رحمت رحیمیه و عدم امتثال شریعت، یعنی ترک محبوبها و اتیان مغبوضها از مصادیق مغضوبیت است ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۹)- مجرای تبدیل خلافت علی (ع) به خلافت فلان و فلان مانند مجری سایر گناهان است

این که عامه تبدیل ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت و خلافت فلان و فلان را از مصادیق الامر یحدث بعد الامر می دانند، سخن کاملاً صحیحی است زیرا که در مورد تمام گناهان ما جری از ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۸)- تفسیر سخن نورانی پیامبر اکرم (ص) که «ما بعد الموت من مستعتب»

سخن نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مبنی بر عدم امکان استعتاب و رضا جوئی بعد از مرگ که فرمود: «ما بعد الموت من مستعتب» محمول است بر مشکل و دشوار بودن این امر در عالم پس از ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۷)- عصمت حقیقتی متواطی و معصوم پدیده ای مشکک است

عصمت به لحاظ خود عصمت حقیقتی متواطی و به لحاظ صاحب آن، حقیقتی مشکک و ذو مراتب است. یعنی که عصمت وقتی در موردی تحقق می یابد با عصمت در موردی دیگر متفاوت نیست لکن صاحب عصمت با صاحب عصمت ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۶)- حقیقت اطلاق لفظ وجود هم بر خداوند و هم بر خلق

اطلاق لفظ وجود بر خداوند و خلق نه از باب اشتراک لفظی است و نه اشتراک معنوی و نه از باب حقیقت و مجاز بلکه از باب الحقیقه بعد الحقیقه است یعنی که لفظ وجود بر عنوان خداوند وضع شده ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۳)- شرح مطالبه ی رویت خداوند از سوی حضرت موسی (ع) در «رب ارنی انظر الیک»

مطالبه ی رویت در «رب ارنی انظر الیک» که حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست نمود، قطعاً نه مطالبه ی رؤیت با چشم سر بوده و نه مطالبه ی رؤیت کنه ذات که تنها برای ذات میسر است، بلکه ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۲۸)- با وجود تقسیم بندی هستی به قدیم و حادث، جز هستی قدیم، چیز دیگری نیست

بدان که هستی، قدیم و وجه آن حادث است و از آن جا که وجه شیء تماماً مندک و فانی و متلاشی در ذات شیء است، از این رو هستی حادث که وجه هستی قدیم است، تماماً فانی و مندک ...

متن کامل »