آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۵

حکمت روز (۶۴۱)- تبدیل بی درنگ رحمانیت،به رحیمیت یا به غضبیت

رحمانیت پدیده ای است که جز در تحلیل ذهنی و ترتب عقلی وجود ندارد، زیرا که آن بی درنگ باید تبدیل شود: یا به رحیمیت که غنی شده و کامل شده ی رحمانیت است و یا به غضبیت که تباه شده ی رحمانیت است.

متن کامل »

حکمت روز (۶۴۰)- روبرو بودن هر موجود ابتدائا با رحمانیت و ثانیا با رحیمیت یا مغضوبیت خداوند

شریعت، یعنی امر به محبوبها و نهی از مبغوضها از مصادیق رحمت رحمانیه و امتثال شریعت، یعنی اتیان محبوبها و ترک مبغوضها، از مصادیق رحمت رحیمیه و عدم امتثال شریعت، یعنی ترک محبوبها و اتیان مغبوضها از مصادیق مغضوبیت است به این ترتیب هر موجودی بدون استثناء اولاً با رحمانیت ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۹)- مجرای تبدیل خلافت علی (ع) به خلافت فلان و فلان مانند مجری سایر گناهان است

این که عامه تبدیل ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت و خلافت فلان و فلان را از مصادیق الامر یحدث بعد الامر می دانند، سخن کاملاً صحیحی است زیرا که در مورد تمام گناهان ما جری از همین قرار و فعل گناه از مصادیق امری است که ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۸)- تفسیر سخن نورانی پیامبر اکرم (ص) که «ما بعد الموت من مستعتب»

سخن نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مبنی بر عدم امکان استعتاب و رضا جوئی بعد از مرگ که فرمود: «ما بعد الموت من مستعتب» محمول است بر مشکل و دشوار بودن این امر در عالم پس از مرگ و هشدار و توصیه به وقوع آن در این ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۷)- عصمت حقیقتی متواطی و معصوم پدیده ای مشکک است

عصمت به لحاظ خود عصمت حقیقتی متواطی و به لحاظ صاحب آن، حقیقتی مشکک و ذو مراتب است. یعنی که عصمت وقتی در موردی تحقق می یابد با عصمت در موردی دیگر متفاوت نیست لکن صاحب عصمت با صاحب عصمت دیگر به لحاظ گستره و ضیق موارد تعلق عصمت، با ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۶)- حقیقت اطلاق لفظ وجود هم بر خداوند و هم بر خلق

اطلاق لفظ وجود بر خداوند و خلق نه از باب اشتراک لفظی است و نه اشتراک معنوی و نه از باب حقیقت و مجاز بلکه از باب الحقیقه بعد الحقیقه است یعنی که لفظ وجود بر عنوان خداوند وضع شده که به آن وجود حق گفته می شود آن گاه ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۵)- پاسخ این پرسش که آیا می توان خداوند را دید یا نه

پاسخ این پرسش که آیا می توان خداوند را دید یا نه، هم منفی است و هم مثبت. منفی است آن جا که مراد از دیدار، دیدار با چشم سر و یا دیدار کنه ذات باشد، و مثبت است آن جا که مراد از دیدار دیدار وجه و جلوه و ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۴)- رؤیت آیت تنها راهِ رؤیت ذات است

وقتی خداوند در شأن حضرت مصطفی ص می فرماید: «لقد رأی من آیات ربه الکبری » نباید صوفی اکی بلند شود و بگوید: مصطفی آیات می دید و ما ذات می بینیم زیرا که برای رویت ذات هیچ راهی جز رؤیت آیت نیست به این دلیل که وقتی از رؤیت ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۳۳)- شرح مطالبه ی رویت خداوند از سوی حضرت موسی (ع) در «رب ارنی انظر الیک»

مطالبه ی رویت در «رب ارنی انظر الیک» که حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست نمود، قطعاً نه مطالبه ی رؤیت با چشم سر بوده و نه مطالبه ی رؤیت کنه ذات که تنها برای ذات میسر است، بلکه مطالبه ی رؤیتی بوده بالاتر از حد طاقت درخواست کننده ...

متن کامل »

حکمت روز (۶۲۸)- با وجود تقسیم بندی هستی به قدیم و حادث، جز هستی قدیم، چیز دیگری نیست

بدان که هستی، قدیم و وجه آن حادث است و از آن جا که وجه شیء تماماً مندک و فانی و متلاشی در ذات شیء است، از این رو هستی حادث که وجه هستی قدیم است، تماماً فانی و مندک و متلاشی در هستی قدیم است بنابراین هر چند در ...

متن کامل »