آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

حکمت روز (۵۸۳)- رمز و راز عدم دفع منافقین توسط پیامبر اکرم (ص)

هر چند کفر تاویلی اشد از کفر تنزیلی و عداوت مشرک خفی و منافق اشد از عداوت مشرک جلی و کافر است، با این حال هنگامی که دعوت نبوی صورت می پذیرد و امر دائر می شود که آدمیان ظاهراً و باطناً منکر این دعوت باشند و یا تنها باطناً ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۸۲)- ذکر دو محمول برای وصف قلت علم در «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً»

آن کس که می داند خداوند هست و به اقتضاء « شهد الله انه لا اله الا هو» در ردیف خداوند و فرشتگان به وحدانیت خداوند شهادت می دهد، چگونه ممکن است علمش قلیل باشد؟ بنابراین وصف قلّت علم در «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً» یا محمول است ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۸۱)- استشعار هستی مطلق منحصرا نتیجه استشعار نیستی مطلق است

استشعار هستی برای غیر خداوند بدون استشعار نیستی، امری محال است و مراد از فنا در عرفان اسلامی و نیروانا در عرفان بودائی رسیدن به مقام نیستی مطلق و در نتیجه استشعار هستی مطلق است.  

متن کامل »

حکمت روز(۵۷۹)- نتیجه مشاهده توام کمال و نقص حادث در مخلوقات، انحصار وجود برای خداست

مخلوق، مرکب از کمالی حادث و نقصی حادث است. کمالش مندک در کمال قدیم و نقصش مندک در نقص قدیم است و مراد از کمال قدیم همان هستی مطلق و واجب الوجود و مراد از نقص قدیم همان نیستی مطلق و ممتنع الوجود است. پس صحیح است که جز حضرت ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۸)- ملاک الهی و شیطانی بودن دینِ نزدِ مردم

دین، تنها دو دین است. نخست: دینی عندالله که نامش اسلام و نماینده اش علی علیه السلام و خصوصیتش، ولایت است و دیگر: دینی نزد شیطان که آن هم نامش اسلام لکن نماینده اش معاویه بن ابی سفیان و خصوصیتش، عداوت است. آن چه نزد مردمان به عنوان دین وجود ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۷)- وجود مبارک علی (ع)، صورت خاص خداوند در عالم امکان است

تمام عالم امکان، صورت هایی است که نقاش ازل سبحانه و تعالی آن ها را ترسیم فرموده و در میان این صورت ها، یک صورت را به عنوان صورت خود قرار داده و آن صورت انسان کامل است و در میان انسان های کامل، یک صورت را به طور خاص ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۴)- وصف تفسیری از خداوند که موجب جهل به مقام خداوند و نیز جهل به مقام انسان است

  تفسیر خداوند به عنوان ذاتی که بدون انسان وجود ندارد، تفسیری جاهلانه و اومانیستی از خداوند است که این تفسیر نه تنها موجب جهل به مقام خداوند بلکه دقیقاً موجب جهل به مقام انسان است.  

متن کامل »

یادداشتی بر کتاب ارض ملکوت در موضوع عالم هور قلیا

بسم الله الرحمن الرحیم   مرحوم هانری کربن، این اندیشمند جستجوگر حقیقت که امید است در این عالم یا عوالم بعد، مشرف به اسلام و مذهب حقه تشیع شده باشد، در موضوع بسیار مهم زمان و زمین معنوی یا تاریخ و جغرافیای لطیف و مثالی که در واقع همان زمان ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۳)- صفات منفی و نقصی نیز همچون صفات مثبت و کمالی دال بر وجود خداوند هستند

  از سخن نورانی حضرت علی علیه السلام که فرمود: «بتشعیره المشاعر عرف آن لا مشعرله» فهمیده می شود که نه تنها صفات مثبت و کمالی همچون علم و نور و زیبایی، دال بر وجود خداوند هستند بلکه صفات منفی و نقصی همچون جهل و ظلمت و زشتی نیز دال ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۲)- آزادی، دعای شایسته ی مومنین در شب های قدر

در شب های قدر شایسته است مؤمنین تنها یک چیز از خداوند بخواهند و آن آزادی است: آزادی درون از حاکمیت طاغوت درون که همان نفس اماره بالسوء است و دیگر آزادی جهان از حاکمیت طاغوت برون که همان آمریکا و اسرائیل است.  

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۱)- معنی وحدت وجود از حیثی ناقص و از حیث دیگر باطل است

اگر مراد از وحدت وجود، انفراد خداوند در وصف وجود است همان گونه که ذات اقدسش در سایر اوصاف کمالیه، منفرد است، در این صورت بازگشت وحدت وجود به توحید صفاتی و معنایی صحیح است با حصری غلط زیرا که  اگر وحدت وجود به این معنی صحیح است وحدت علم ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۷۰)- با وجود کلمه محکم لا اله الا الله نیازی به کلمه معیوب وحدت وجود نیست

مدلول کلمه ی مبارکه ی لا اله الا الله این است که همان گونه که اله و معبود و خدایی جز الله نیست همچنین عالم وحی و قادر و موجودی جز الله نیست، حال اگر شخص معتقد به وحدت وجود بگوید مرادم از وحدت وجود دقیقاً همین است که شما ...

متن کامل »