آرشیو ماهانه: جولای 2016

حکمت روز (۵۲۱)- علت آفرینش همانا رفتن موجودات به بهشت است

اگر علت و یا دلیل آفرینش به نصّ «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» عبادت است می توان گفت که این علت و یا دلیل همانا رفتن موجودات به بهشت است. زیرا که عبادت همان بهشت و بهشت همان حضور معبود است و عبادت همان حضور یا شرط حضور ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۲۰)- عجین بودن عمل با معرفت و علم با عبادت

یکی از حکمای بزرگ می فرماید: حکمت عملیه،«معارف» ارکان و جوارح است و حکمت علمیه، «عبادت» عقول و قلوب. بنگر که چگونه عمل با معرفت و علم با عبادت عجین است و عمل، معرفت متجّسد و معرفت، عمل متروح است.  

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۹)- تاملی در دعای امام سجاد (ع) در رابطه با شیعیان کامل که “واجعلنا معهم فی دارالسلام”

بنگرکه چگونه امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه در تکریم شیعیان کامل ائمه علیهم السلام پس از وصف آنان به تسلیم و تبعیت و ذکر صلوات بر آنان، از خداوند، بودن با آنان در دارالسلام را طلب می نماید ومی فرماید: واجعلنا معهم فی دارالسلام و نمی فرماید: و ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۶)- امکان همان امتناع و امتناع همان امکان است

برخلاف مشهور که امکان را متفاوت از امتناع می داند، امکان همان امتناع و امتناع همان امکان است، زیرا ذات بحث و بسیط واجب الوجود جل جلاله همان گونه که بالفعل جایی برای غیر خود نمی گذارد همچنین جایی برای امکان غیر نیز نمی گذارد از طرف دیگر غیر و ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۵)- مراد صحیح از «الله اکبر»

رابطه ی میان خداوند و اشیاء رابطه ی میان شیء اکبر و شیء کبیر نیست بلکه رابطه ی میان شیء و لاشیء است بنابراین مراد از «الله اکبر» این نیست که شی ای وجود دارد و خداوند اکبر از آن است بلکه مراد این است که وصف حقی از خداوند ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۴)- وصف شمول رحمت خداوند در مقام ترتب و در مقام عین

هدایت و رحمت عامی که سابق بر قبول یا رّد است تنها در مقام ترتب و تقدم وجود دارد وگرنه در مقام عین و خارج آنچه هست یا هدایت و رحمت خاصه است که همان قبول هدایت و رحمت عامه است و یا ضلالت و غضبیت است که همان رد ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۲)- وصف جلوات رحمانیت، رحیمیت و غضب خداوند از منظر اعطای شریعت از سوی خداوند و قبول و ردّ آن

شریعت که همان هدایت عام است، جلوه ی رحمانیت خداوند و قبول و اجرای آن، جلوه ی رحیمیت خداوند و رد و مخالفت با آن، جلوه ی غضب خداوند است. به این ترتیب شریعت، مساوق و معادل وجود و قبول یا رّد آن مساوق و معادل ماهیت است و وصف ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۱۱)- حقوق آدمی بر خداوند و چگونگی عنایت این حقوق به بنده از سوی خداوند

آدمی را بر خداوند ۵ حق است که چهار تای آن را بالفعل عنایت فرموده و یک حق باقی مانده که آدمی باید آن را از خداوند مطالبه نماید. ۴ حق عطا شده عبارتند از: حق موجودیت، حق آگاهی، حق اختیار، حق هدایت و یک حق باقی مانده عبارت است ...

متن کامل »

جایگاه زکات فطره در اسلام و بررسی آثار اقتصادی آن/ شرط امکان پرداخت زکات فطره به موسسات مردم نهاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مسائلی که در آخرین روز ماه مبارک رمضان یعنی در عید سعید فطر بر مسلمانان واجب می‌شود، پرداخت زکات فطر یا همان فطریه به عنوان یکی از واجبات دینی دین مبین اسلام است. براساس روایات، کسی که خود فقیر نیست، بر وی واجب ...

متن کامل »

حکمت روز (۵۰۹)- سزاوار بودن مطالبه بندگان از خداوند در موضوع حق خود در عبادت و تکمیل آن

عبادت هر چند به لحاظ ظاهر، تکلیف است لکن در حقیقت، حق است یعنی عبادت همانگونه که حق الله است علی العبد، همچنین حق العبد است علی الله پس سزاوار است که بندگان در موضوع عبادت و تکمیل آن، حق خود را از خداوند مطالبه نمایند.  

متن کامل »

حکمت روز (۵۰۸)- تفاوت قرائت شیعی از اسلام با تفاوت قرائت عامه از ادیان ابراهیمی از حیث حاکمیت دین بر قدرت و سیاست

سه دین بزرگ ابراهیمی شامل یهود، مسیحیت و اسلام در قرائت عامه آن، ادیان قدرت زده و تابع سیاست است و تنها اسلام در قرائت خاصه و شیعی آن، دینی حاکم بر قدرت و سیاست است.  

متن کامل »