آرشیو ماهانه: ژوئن 2016

حکمت روز (۴۹۰)- تفاوت عصمت معصوم اصلی با معصوم ظلی تنها در حوزه ی کمیت است و نه کیفیت

تفاوت عصمت معصوم اصلی که متبوع است و معصوم ظلی که تابع است تنها در حوزه ی کمیت و موارد عددی تعلق عصمت است که این کمیت در مورد معصوم اصلی بیشتر است و نه در حوزه ی کیفیت و جنس عصمت به این که مثلاً فعل و سخن معصومانه ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۸)- خطای دنیای قدیم و جدید در زمینه جداسازی ولی الله، کتاب الله و عقل

شعار دنیای قدیم «حسبنا کتاب الله» و شعار دنیای جدید «حسبنا عقلنا» است در حالی که نه آن کتاب الله به دلیل جداسازی آن از ولی الله، کتاب الله است و نه این عقل به دلیل جداسازی آن از کتاب الله، عقل است.  

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۷)- معلوم شدن حماقت و حکمت از طریق سبقت سخن و یا اندیشه بر دیگری

علامت حماقت، سبقت سخن بر اندیشه یا سبقت اظهار بر حقیقت ظاهر شده است و علامت حکمت، سبقت اندیشه بر سخن یا سبقت حقیقت بر اظهار آن است. کما قال مولانا العسگری علیه السلام: «قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه»  

متن کامل »

پاسخی به تعلیقه یکی از فضلای ارجمند ذیل حکمت ۴۸۰

بسمه تعالی آیت الله سید محمد قائم مقامی در پاسخ به تعلیقه یکی از فضلای ارجمند ذیل حکمت ۴۸۰ پاسخی ارائه نموده اند که به جهت اهمیت مطلب، متن تعلیقه و پاسخ آن به شرح ذیل به اطلاع علاقه مندان بخش حکمت روز می رسد: متن تعلیقه با عرض سلام ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۵)- وصل به قرآن و عترت، وصل به دریای علمی است از مصادیق «علمناه من لدنا علما»

هر کس وصل باشد به قرآن کریم و عترت طاهره ی پیامبراکرم ص هر آینه وصل شده به دریای علمی که ابداً جدید و غض و طری است، علمی که جوششی و فورانی و الهامی و از مصادیق «علمناه من لدنا علما» است.  

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۳)- تأویل بر حقّ قرآن همانقدر تنزیل است که متن مُنزل قرآن تنزیل است

همانگونه که وحی از سنخ ما انزل الله است، عقل نیز از همین سنخ است، نهایت آنکه عقل دو گونه است: نخست عقل منزل که حبلی است ممدود از جانب خداوند به جانب خلق و دیگر عقل صاعد که حبلی است ممدود از جانب خلق به خداوند و نکته مهم ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۲)- بیان سر تشیع در موضوع وحی، عقل و امر

تمام سّر تشیع یک کلمه است و آن اینکه وحی را باید با وحی درک کرد و عقل را با عقل و امر را با امر، نه اینکه وحی را نباید با عقل و امر درک کرد که وحی همان عقل و امر است بلکه مراد این است که وحی ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۱)- معنی واقعی و نتیجه قول “حسبنا کتاب الله” توسط امت و روسای آن پس از پیامبر (ص)

وقتی پیامبر ص فرمود من میان شما دو شیُ گرانبها بجا می گذارم مراد این بود که از این پس شما با دو عقل روبرو هستید که عبارتند از عقل منزلی که در قرآن کریم در اختیار شماست و دیگر عقل صاعدی که در وجود مبارک علی علیه السلام و ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۸۰)- شرح دو سیر نزولی و صعودی عقل به عنوان اول ما خلق الله و منتهای این دو سیر

عقل، پس از آفریده شدن به عنوان اول ما خلق الله، به نصّ شریف «ادبروا قبل» دارای دو سیر نزولی و صعودی یا ادباری و اقبالی است. سیر نزولی و ادباری عقل که منتهای آن مقام خاک و زمین است، متجلی در «متن وحی» یا همان کتاب الله صامت و ...

متن کامل »

حکمت روز (۴۷۹)- شرح ختم دورانی و فتح دورانی دیگر توسط پیامبر خاتم (ص)

پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله خاتم دورانی و فاتح دورانی دیگرند: «الخاتم لماسبق و الفاتح لما ستقبل». دوران ختم شده، دوران غربت انبیاء علیرغم حضور آنان و دوران فتح شده، دوران سلطنت انبیاء علیرغم عدم حضور آنان است.  

متن کامل »

حکمت روز (۴۷۸)- تفاوت برداشت شیطان و عالمان از ختم نبوت

اگر شیطان، ختم نبوت را به معنای پایان دوران نیاز انسان به نبوت، معنا می کند، عالمان، ختم نبوت را به معنای پایان دوران مهجوریت نبوت علی رغم حضور انبیاء و آغاز دوران مقبولیت نبوت علیرغم عدم حضور انبیاء میدانند.  

متن کامل »

حکمت روز (۴۷۷)- مقایسه حال عارف در برابر نام خداوند و حال ملحد در برابر وجود خداوند

ملحدی نزد عارفی، لحیه جنباند که: خداوند وجود ندارد عارف بی درنگ برخاست و بر لبهای ملحد بوسه زد! او را گفتند: مگر نشنیدی چه گفت؟ عارف گفت: این شخص، نام معبود مرا بر زبان جاری ساخت، از شدت حلاوت این نام از خود بی خود شدم و دیگر متوجه ...

متن کامل »