آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۴

حکمت روز (۳۰۷)- تعبد و تعقل هر کدام هم گوهر و هم صدف دیگری است

نسبت میان تعبد و تعقل این گونه است که هر کدام را می توان گوهر دیگری و صدف دیگری دانست، اگر بگوئی تعبد گوهری است در صدف تعقل، صحیح است و اگر بگوئی تعقل گوهری است در صدف تعبد، آن نیز صحیح است.  

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۶)-تناظر انتقال بشر از حکمت نبوی ما قبل شرقی به حکمت نبوی ما بعد غربی با انتقال از بهشت قبل از هبوط به بهشت آخرت

حکمت و ایدئولوژی آینده ی بشر که حکمت ما بعد غربی است هر چند از یک حیث بازگشت به حکمت قدیم ما قبل شرقی است لکن از حیث دیگر عین آن نیست. تفاوت حکمت نبوی ما بعد دوران غرب که نه غربی و نه شرقی است با حکمت نبوی ما ...

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۵)- شرح دو ایده آل محقق و محقق نشده مؤمن

برای مؤمن دو ایده آل وجود دارد که یکی از آن ها بالفعل محقق است و از اینرو او به غایت مسرور است و دیگری بالفعل محقق نیست. ایده آل محقق مؤمن، نفس وجود خداوند است تبارک و تعالی و ایده آل محقق نشدۀ او که موجب اندوه اوست انکشاف ...

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۴)- جایگاه رای انسان و رای خداوند در روشنفکری کفرآمیز، صوفیانه و فقیهانه

روشنفکری سه گونه است: کفرآمیز، صوفیانه و فقیهانه، روشنفکری کفر آمیز عین ظلمت و دوزخ، روشنفکری صوفیانه، سایه روشن و برزخ و روشنفکری فقیهانه عین نور و بهشت است. در روشنفکری کفرآمیز، ملاک تنها رأی انسان است و در روشنفکری صوفیانه، ملاک آمیزه ای از رأی انسان و رأی خداوند ...

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۲)- سابقه شوق به خداوند نسبت به موجودیت در مؤمن

در مورد مؤمن، شوق به درک محضر خداوند، سابق بر موجودیت اوست. این گونه نیست که مؤمن موجود شود آنگاه شوق پیدا کند، بلکه شوق و محبت به خداوند، علت موجودیت اوست. همانگونه که در مورد کافر، عشق به خود سابق بر موجودیت و دلیل موجودیت اوست.  

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۱)- ارتباط بین بهاریت ِ بهار و امام زمان (عج)

اگر از بهار پرسش شود بهاریت تو از کجاست؟ خواهد گفت: بهاریت من از آن آقاست که در زیارتش می خوانید: سلام بر بهار آدمیان و خرمی دوران ها، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ربیع الانام و نضره الایام.  

متن کامل »

حکمت روز (۳۰۰)- اختفای حقیقت نبوت، امامت و تشیع در بسم الله الرحمن الرحیم

حقیقت نبوت یا رحمانیت، اسم است برای مقام الوهیت، و حقیقت امامت یا رحیمیت، اسم است برای مقام نبوت و رحمانیت، و حقیقت تشیع و تبعیت، اسم است برای مقام امامت و رحیمیت، پس در اسرار اسم اعظم که همان بسم الله الرحمن الرحیم است تدبر نما و شیعه را ...

متن کامل »

بازتولید خط فکر جاهلیت پس از رحلت پیامبر(ص) مصیبت‌بار است

باشگاه خبرنگاران جوان: آیت‌الله سید محمد قائم مقامی، مدرس سطوح عالی حوزه در گفتگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به کلام خداوند خطاب به حضرت محمد(ص) مبنی بر اینکه «همه می میرند و تو هم از دنیا می روی» رحلت آن حضرت ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۹۹)- مقایسه شدتِ احساس، شهود، لذت و رنج در سه عالم دنیا، برزخ و آخرت

عالم برزخ هفتاد بار از دنیا قوی تراست یعنی احساس، شهود، لذت و رنج آن، هفتاد بار از احساس، شهود، لذت و رنج دنیا شدیدتر است، همچنین عالم آخرت هفتاد بار از عالم برزخ قوی تر است یعنی احساس، شهود، لذت و رنج آن، هفتاد بار از احساس، شهود، لذت ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۹۸)- شرح دو حیث نور و ظلمت برای نورِ حادث

نور و به طور کلی پدیده ی مثبت از خداوند است و به خداوند باز می گردد، و ظلمت و به طور کلی پدیده ی منفی از نفس نور است و به آن باز میگردد، یعنی که نور حادث دارای دو حیث است، نخست حیث فناء در مبدأ خود که ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۹۷)- شرح پدید آمدن موجود در دو مرحله امکان و کون و شرط خروج از مرحله امکان به مرحله کون

پدید آمدن موجود دو مرحله ایست، مرحله اول موجودیت در امکان و مرحله دوم موجودیت در کون، برای خروج از امکان به کون یا قوه به فعل، مقتضای حکمت این گونه است که موجود امکانی باید خود خواهان این خروج و فعلیت باشد و پس از استماع لوازم و مسئولیت ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۹۶)- اختیار و مسئولیت تؤام ایجاد کننده و ایجاد شوند در پدید آمدن موجود

مسئله بسیار مهم درک این نکته است که پدید آمدن موجود تنها حاصل ایجاد نیست بلکه حاصل ایجاد و انوجاد است و همانگونه که ایجاد امر اختیاری است، انوجاد نیز امر اختیاری است، بنابراین موجودیت فرآیند مسئولیت دوگانه است، مسئولیت موجد در ایجاد و مسئولیت موجد در انوجاد.  

متن کامل »

حکمت روز (۲۹۵)- مسئولیت تؤام آفریدگار و آفریده در فرایند آفرینش

آفرینش، حاصل دوخواست است: خواست آفریدگار برای آفریدن و خواست آفریده برای آفریده شدن، بنابراین آفرینش فرآیند مسئولیت دوگانه است که طی آن هم آفریدگار مسئول است و هم آفریده.  

متن کامل »