آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۴

حکمت روز (۲۱۸)- تعامل حاکمیت اجتماعی و حاکمیت درونی انسانها

(عمق استراتژیک) هرگونه حاکمیت در درون انسان ها، وجود همان حاکمیت در برون و صحنه ی اجتماع است همانگونه که (عمق استراتژیک) هرگونه حاکمیت در صحنه ی اجتماع، وجود همان حاکمیت در درون انسان هاست از این رو محال است که حاکم برون اعم از حاکم حق یا باطل نخواهد ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۶)- لزوم اتصاف توامان به “شوق و خوف” و “تولی و تبری” برای نجات

اتیان واجبات، علامت شوق به بهشت و تولای اولیاء خداوند است و ترک محرمات، علامت خوف از دوزخ و تبری از اعداء خداوند و برای نجات هم شوق و تولا لازم است و هم خوف و تبری.  

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۵)- اتحاد علت ایجاد در کتاب و سنت و عقل به رغم بیان علل متفاوت

به لحاظ کتاب و سنت و عقل، علت ایجاد همان دعوت به بهشت است، زیرا به لحاظ کتاب علت ایجاد عبادت و به لحاظ سنت علت ایجاد، معرفت و به لحاظ برهان عقلی، علت ایجاد، ورود به بهشت است و در این مورد علاوه بر عینیت عبادت و معرفت با ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۴)- نتایج عبارت “فرقی میان تو و آیات تو نیست الا این که آن ها عباد و خلق تو هستند” در فرمایش امام زمان (ع) در دعای رجبیه

این فرمایش امام زمان (عج) در دعای رجبیه که (فرقی میان تو و آیات تو نیست الا این که آن ها عباد و خلق تو هستند)، ما را از دو انحراف و الحاد بزرگ در موضوع توحید و ارتباط خداوند با خلق، بر حذر می دارد. نخست: انحراف قول علی ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۳)- معنی اعتدال واقعی و اعتدال خیالی

اعتدال دارای دو معنای واقعی و خیالی است، اعتدال واقعی همان ولایت الهی و همان بهشت است و اعتدال خیالی، توهم امکان جمع میان ولایت الهی و ولایت شیطانی و بهشت و دوزخ است، بر مبنای اعتدال خیالی، کنش مبتنی بر ایمان، نوعی افراط و کنش مبتنی بر کفر، نوعی ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۲)- تفاوت شدت واکنش منفی کسانی که مستقیم به اسلام دعوت میشوند با آنانکه غیر مستقیم دعوت می شوند

عدم پذیرش و واکنش منفی کسی که مستقیما” به اسلام دعوت می شود و از نخست به او گفته می شود که اسلام مصداق حقیقت، معرفت و انسانیت است کمتر است از کسی که او را به مفهومی دیگر مانند حقیقت، معرفت، انسانیت و غیره دعوت می کنیم در حالی ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۱)- عاقبت زندگی فیلسوفانه، اندیشمندانه و عاقلانه، زندگی عارفانه، شهود و عاشقی است

 ۲۱۱- محال است آدمی زندگی فیلسوفانه داشته باشد و این زندگی او را به زندگی عارفانه سوق ندهد، محال است آدمی اهل اندیشه باشد و این اندیشه او را به شهود نرساند و محال است آدمی عاقل باشد و مآل عاقلی اش عاشقی نباشد.  

متن کامل »

حکمت روز (۲۱۰)- نیاز وحی و عقل به یکدیگر برای فهمیدن

عقل و وحی هردو به یکدیگر نیازمندند لکن نیاز وحی به عقل برای ظهور و نیاز عقل به وحی برای تحقق است یعنی که ظهور وحی به عقل و تحقق عقل به وحی است و به تعبیر دیگر نیازمندی عقل و وحی به یکدیگر نیازمندی چشم است به نور و ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۰۹)- تفاوت اولیاء خداوند با دیگران در به خاک رفتن و مبعوث شدن

تمام تفاوت اولیاء خداوند و دیگران این است که اولیاء خداوند قبل از به خاک رفتن، خاک شدند و قبل از مرگ طبیعی و قهری، به مرگ ارادی مردند و در نتیجه قبل از مرگ طبیعی مبعوث شدند در حالی که دیگران تنها با به خاک رفتن خاک می شوند ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۰۸)- تقسیم آدمیان صرفا به دو گروه شیعه و عدو در نسبت با انبیاء و اولیاء

مفهوم مقابل (شیعه) تنها (عدو) است یعنی که وقتی انبیاء و اولیاء پا به صحنه ی جهان می نهند، آدمیان در نسبت با آنان یا شیعه ی آنهایند با تفاوت درجه تشیع و یا عدو آنهایند با تفاوت درجه ی عداوت و وجه سومی وجود ندارد.  

متن کامل »

عدل الهی

بسمه‌تعالی عدل الهی و چگونگی محقق بودن آن شاید شایع‌ترین موضوعی باشد که ذهن و فکر انسان‌های مؤمن را به خود معطوف داشته و ایشان همواره با بروز پدیده‌هایی تلخ و ظالمانه در پیرامون خود نگاه خود را بیش از پیش به این موضوع معطوف می‌سازند. همچنین وجود تفاوت‌هایی بین ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۰۷)- شگفتی و اندوه اولیاء خداوند در رویکرد انسانها به بدیها بجای خوبیها

تمام شگفتی و اندوه اولیاء خداوند این است که چرا آدمیان بهشت را می نهند و به دوزخ می شتابند، چرا لذت را می نهند و به رنج می شتابند، چرا بهجت و نجات را رها می کنند و به اندوه و هلاکت رو می آورند، چرا علی علیه السلام ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۰۶)- نفسِ تصور وجود خداوند سرور انگیز، بهجت آفرین و طرب انگیز است

آن کس که وجود خداوند را تصور می کند، سزاوار است که با رقص زندگی کند، با رقص بمیرد و با رقص از قبر برخیزد، زیرا که برای روح، نفسِ تصور وجود خداوند، چه رسد به کشف حجاب از وجه  پروردگار، سرور انگیز ، بهجت آفرین و رقص آور است. ...

متن کامل »

حکمت روز (۲۰۵)- وصف عهد آدمی با خداوند در عوالم الست، دنیا و قیامت

آدمی را دیروزی است و امروزی و فردایی، دیروزش عالم الست است و امروزش عالم دنیا و فردایش عالم قیامت، آدمی دیروز با خداوند عهد بسته، امروز برای وفای به عهد خود به دنیا آمده و فردا قرار است پاداش وفای به عهد یا عقوبت نقض عهد خود را ملاقات ...

متن کامل »